Wielkopolskie Towarzystwo Genealogiczne GNIAZDO

Forum dyskusyjne WTG GNIAZDO
Teraz jest 09 gru 2021, 06:06

Strefa czasowa: UTC + 1
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 43 ] 
Autor Wiadomość
PostNapisane: 29 gru 2018, 23:51 
Offline

Dołączył(a): 03 cze 2014, 11:57
Posty: 5189
http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publica ... 7559&tab=3
Wiadomości Miasta Leszna. Urzędowy organ publikacyjny Magistratu miasta Leszna.
1928 -1930 - Niepełne roczniki
Wybrane z wielu innych tematów.
............
Numer 1 z dnia 7 lipca 1928

Od Wydawnictwa.
Czyniąc zadość od lat kilku odczuwanej potrzebie wydawania urzędowego organu publikacyjnego Magistratu miasta Leszna, puszczamy w sfery obywatelstwa miejscowego pierwszy numer "Wiadomości" w nadziei. że wydawnictwo przyniesie korzyść miastu i jego mieszkańcom. W "Wiadomościach" informować będziemy obywatelstwo nasze o wszystkich obchodzących ogół kwestjach miejskich. mianowicie podawać będziemy sprawozdania z posiedzeń Magistratu i Rady Miejskiej oraz z prac w poszczególnych deputacjach, tudzież ogłaszać będziemy statuty miejskie i rozporządzenia policyjne, obwieszczenia urzędowe itp. Magistrat jest zdania, że płacący podatki komunalne obywatele winni być informowani nie tylko o treściach poszczególnych uchwał lecz również o ich potrzebie i o korzyściach z nich dla miasta wynikających. Wydawanie urzędowego organu miejskiego. to zdaniem redakcji, jedyny sposób stale go informowania z pierwszego źródła szerszych kół obywatelstwa miejskiego. "Wiadomości" nie są obliczone na zysk. To też prenumerata jest tak nisko obliczona, by pokryła choćby tylko w części koszty druku. Z tej samej przyczyny przyjmować będziemy ogłoszenia tylko na wyraźne życzenie kół obywatelskich. a cenę ogłoszeń zastosowaliśmy do ceny własnych kosztów druku. Puszczając pierwszy numer naszego wydawnictwa między sfery obywatelskie, rościmy nadzieję, że "Wiadomości" przychylnie będą przyjęte i doznają ze strony zainteresowanych mieszkańców naszego miasta należytego poparcia.
Magistrat.
...
Publiczne posiedzenie

Rady Miejskiej odbywa się w piątek, dn. 6 bm. z następującem porządkiem obrad:
I. Wydzierżawienie parceli przy ul. Łaziebnej p. Majkowskiemu.
II. Sprzedaż parceli przy ul. Kluczowej p. Ilskiemu.
III. Sprawa ograniczenia licencji na handel domokrążny.
IV. Ustalenie taryfy opłat targowych.
V. Przyznanie stałej zapomogi b. pracownikowi Miejskich Zakładów Światła, Siły i Wodociągów p. Kerberowi.
VI. Polepszenie wynagrodzenia pracownikom kontraktowym pp. Górnemu i Mikołajewskiemu.
VII. Przydzielenie II. burmistrzowi p. Sobkowiakowi dalszych 2 pokojów do jego mieszkania w gmachu miejskim.
VIII. Sprawa wydawania miejskiego organu publikacyjnego.
IX. Komunikaty Magistratu:
1. o wydaniu prac murarskich budowy domu mieszkalnego i ciesielskich około przy ul. Młyńskiej,
2. o wydaniu prac przy budowie ubikacyj przv stacji pomp kanałowych,
3. o wydaniu prac malarskich w szkole przemysłowo handlowej,
4. o zakupie plyt cementowych dla garażu straży pożarnej,
5. o angażowaniu sił nauczycielskich do Miejskiego Gimnazjum Żeńskiego im. Marji Konopnickiej i technika do Miejskich Zakładów Światła, Siły i Wodociągów,
6. o przyznaniu rf'numeracji p. budowniczemu miejskiemu Graffowi z funduszów Miejskiej Kasy Oszczędności za kierownictwo pracami około przebudowy lokali Miejskiej Kasy Oszczędności,
7. o udzieleniu p. Boberskiej renumeracji w kwocie 200,- złotych.
8. o wyroku w sprawie zniewagi w "Przegl. Poran."
Leszno, dnia 3 lipca 1928 r.
(-) F. Nowakowski, Przewodniczący Rady Miejskiej.
Sprawozdanie z posiedzenia podamy w następnym numerze "Wiadomości".
...
Rozporządzenie policyjne z dnia 26 czerwca 1928 r. dot. zmiany rozporządzenia policyjnego o doróżkach w mieście Lesznie z dnia 28 września 1906 r.

Na podstawie §§ 5 i nast. ustawy z dnia 11 marca 1830 o zarządzeniu policji (Zb. ust. pr. str. 388) i §§ 143 i l44 ustawy o ogólnym zarządzie kraju z dnia 30 lipca 1883 (Zb. ust. pr. str 195) rozporządza się za zgodą Magistratu co następuje:
§ 1.
Paragraf 46 rozporządzenia policyjnego z dnia 28 września 1906 r. o dorożkach w mieście Lesznie olrzymuje następujące brzmienie:
A. Doróżki konne zaopatrzone są w automatyczne liczniki, wykazujące każdorazową cenę jazdy (taksometry).
Liczniki te wykazują trojakie obliczenie ceny, zależnie od pory i miejscowości użycia doróżki
Taksa 1 wykazuje cenę jazdy w ścislym obrębie miasta Leszna. Zasadnicza cena. t.j. za jazdę do odleglości 800 metrów wynosi jeden złoty, za każde dalsze rozpoczęte 300 metrów 10 groszy.
Taksa II. wykazuje cenę jazdy poza obręb miasta. Zasadnicza cena t.j. za jazdę do odległości 600 metrów wynosi jeden złoty. za każde dalsze 200 metrów 10 groszy.
Taksa III. wykazuje cenę jazdy w porze nocnej. Zasadnicza cena za odległość do 500 metrów wynosi jeden złoty za każde dalsze rozpoczęte 100 metrów 10 groszy.
Powyższe ceny rozumie się za użycie doróżki przez jedną do dwóch osób. Przy użyciu doróżki przez trzy do czterch osób wykazuje licznik 50 groszy doplaty.
B. Kierujący doróżką wprowadza licznik w ruch z chwilą użycia doróżki, w wypadkach poleconego postoju pozostaje licznik w ruchu.
Kierownik zatrzymuje ruch licznika z chwilą dojazdu doróżki do celu, o ile pasażer nie poleci mu przedtem zaczekanie do jazdy powrotnej lub dalszej.
C. Dla doróżek samochodowych obowiązuje następująca taryfa cen jazdy:
1. w obrębie miasta:
od jednej do dwóch osób - zł 1,30
od trzech do czterech osób - zł 1,80
za każdą dalszą osobę 50 groszy więcej.
2. za jazdę do "Zameczka", "Raju", koszar przy ulicy Racławickiej, Cmentarnej i Osieckiej, nieruchomości poza Szkołą Rolniczą i do "Grodów":
od jednej do dwóch osób - zł 2,-
od trzech do czterech osób - zł 2,60
3. w porze nocnej podwyższają się ceny, wymienione pod liczbą 1 i 2 o 50 %,
4. za wyraźnie przez pasażera polecony postój liczy się 3,- zł na godzinę;
5. bagaż ręczny o wadze do 25 kg jest wolny od opłaty; za każde dalsze 25 kg wagi liczy się 25 groszy.
D. Za dzieci w towarzystwie starszych w wieku niżej lat 4 nic się nic pobiera za starsze do lat 10 połowę taks wymienionych pod literami A i C
E. Do pory nocnej w rozumieniu niniejszego postanowienia liczy się czas między godziną 22 a 6.
F. Do jazdy w obrębie miasta w rozumieniu niniejszego postanowienia zalicza się wszelkie miejsca w obrębie zabudowanym miasta, włącznie Dworzec, Antoniny. Do jazdy poza obręb miasta w rozumieniu niniejszego postanowienia zalicza się miejsca przy szosie Zaborowskiej poza rowem miejskim i stacją wodociągową, miejsca położone przy szosie kościańskiej poza b. gościńem "Ameryka", oraz przy szosie gostyńskiej poza koszarami Piłsudskiego, tudzież cegielnie gminy kościelnej św. Jana, Raj, Zameczek, Wila Reussner, Grzybowo. Zaborowo, Strzyżewice, Gronowo i miejsca. wymienione pod lit. C. licz. 2.
§ 2.
Do wykroczeń przeciw niniejszemu rozporządzeniu stosować się będzie kary przewidziane w § 47 rozporządzenia policyjnego z dn. 28 września 1906 r. o doróżkach w mieście Lesznie.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Z tą samą chwilą traci moc obowiązującą rozporządzenie policyjne z dnia 26 lutego 1925 r. dot. zmiany rozporządzenia policyjnego z dnia 28 września 1906 r. o doróżkach w mieście Lesznie.
Leszno, dnia 26 czerwca 1928 r.
Miejski Urząd Policyjny:
(-) Kowalski, pierwszy burmistrz.
Powyższe rozporządzenie podaję do publicznej wiadomości.
(-) Kowalski, pierwszy burmistrz.
...
cdn.

_________________
pozdrawiam Grażyna
bugakg@gmail.com

"Człowiek żyje tak długo, jak długo trwa pamięć o nim''


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: 30 gru 2018, 00:00 
Offline

Dołączył(a): 03 cze 2014, 11:57
Posty: 5189
Numer 2 z dnia 14 lipca 1928

Z posiedzenia Rady Miejskiej, dnia 6 bm.
Dnia 6 b.m. odbyło się posiedzenie Rady Miejskiej z podanym w pierwszym numerze "Wiadomości miasta Leszna" porządkiem obrad.
O godz. 19,30 w obecności 22 radnych zagaił przewodniczący Rady Miejskiej, p. Nowakowski, posiedzenie odczytaniem porządku obrad oraz kilku spraw nagłych wniesionych przez Magistrat po rozesłaniu. kurendy.
Pod punktem I. obradowano nad wnioskiem p. Majkowskiego o wydzierżawienie mu parceli miejskiej przy ul. Łaziebnej. Wnioskodawca prowadzi w sąsiedztwie zawód rzeźbiarski. Parcela ta potrzebną mu jest do rozszerzenia warsztatu. Rada Miejska, popierając z zasady rzemiosło, wniosek jego uwzględniła.

- Wychodząc z zasady popierania przemysłu polskiego, uchwalił Magistrat sprzedać p. Bol. Ilskiemu teren wielkości około 3 morgów przy ul. Kluczowej, po zbadaniu go na miejscu przez członków Magistratu. Pan Ilski zamierza na odnośnem miejscu wybudować fabrykę przetworów owocowych. Rada Miejska po wysłuchaniu referatu Magistratu. z tych samych motywów uchwałę zatwierdziła.
Dłuższa dyskusja toczyła się nad następnym porządkiem obrad w sprawie wniesienia do wojewódzkiej władzy przemysłowej o ograniczenie na terenie miasta handlu okrężnego. Bliższe wyjaśnienie tej kwestji zawarte jest w zamieszczonym w poprzednim numerze naszego pisma sprawozdaniu z posiedzenia Magistratu z dnia 27 ub. m. Niektórzy z pp. Radnych byli przeciwni ograniczeniu, wychodząc z założenia, że ograniczenie licencji wpłynie ujemnie na ożywienie ruchu handlowego w mieście, dalej, że robotnicy z nikłym zarobkiem lub bez pracy, pozbawieni będą możności zakupienia odzieży lub innego rodzaju towarów po niskiej cenie, bez względu na to, że ten towar jest lichy, gdyż na lepszy ich nie stać. Inni wykazywali dodatnie strony tego ograniczenia już choćby ze względu na istniejący ciągle jeszcze brak pracy i wskutek tego wielką ilość zgłaszających się miejscowych robotników o licencję na handel domokrążny, których widoki na możność zarobkowania w ten sposób się powiększą. W rezultacie uchwaliła Rada Miejska wnieść o ograniczenie w myśl art. 55 ustawy przemysłowej.

- Następnie zajmowała się Rada Miejska sprawą. ustalenia opłat na targach i jarmarkach. Ze względu na wysokie koszty utrzymania targowicy stało się konieczne podwyższenie niektórych opłat. Rada Miejska uchwaliła podwyżkę w myśl uchwały Magistratu. Podwyższenie jest zresztą minimalne i nie dotyczy artykułów ważniejszych, nie wpływa więc ujemnie na ruch targowy.

- W dalszym ciągu obrad załatwiono punkty V i VI. uchwaleniem zapomogi we wysokości 30,- zł miesięcznie b. pracownikowi Miejskich Zakładów Światła, Siły i Wodociągów p. Kerberowi, oraz polepszenie wynagrodzenia pracownikom kontraktowym pp. Górnemu i Mikołajewskiemu.
Pierwszy był czynny w Zakładach Miejskich przez przeciąg 40 lat, pp. Górny i Mikołajewski zadawalającą pracą zasłużyli sobie na uwzględnienie ich wniosków o podwyżkę poborów.

- W dyskusji nad przydzieleniem p. II. burmistrzowi Sobkowiakowi dalszych 2 pokojów do jego mieszkania, przyznanych mu uchwałą Magistratu bez współdziałania zainteresowanego, podniesiono konieczność ograniczenia się w wielkości mieszkań ze względu na panującą nędzę mieszkaniową. Wychodząc z takiego punktu zapatrywania Rada miejska odrzuciła wniosek większością 1 głosu przy wstrzymaniu się 5 pp. radnych od głosowania.

- Nader ożywioną dyskusję wywołała sprawa wydawania "Wiadomości miasta Leszna", w której przemawiano pro i contra.
W zarządzonem tajnem głosowaniu nad tą sprawą wypowiedziało się 12 głosów za, zaś 8 głosów przeciw wydawaniu urzędowego organu miejskiego; 2 kartki oddano czyste.

- Komunikaty Magistratu dot. wydania prac murarskich i ciesielskich około budowy domu mieszkalnego dla 24 rodzin robotniczych przy ul. Młyńskiej i przy budowie ubikacji przy stacji pomp kanałowych tudzież prac malarskich w szkole przemysłowo-handlowej, dalej o zakupie płyt cementowych dla garażu stacji straży pożarnej, o angażowaniu nowych sił nauczycielskich do Miejskiego Gimnazjum Żeńskiego im. Marji Konopnickiej i technika do Miejskich Zakładów Światła, Siły i Wodociągów, wreszcie o przyznaniu budowniczemu miejskiemu renumeracji za prace nadzwyczajne i p. Boberskiej na umożliwienie napisania pracy naukowej o zabytkach miasta Leszna i w końcu o wyroku, skazującym redaktora "Przeglądu Porannego" na karę za zniewagę umieszczoną w jego piśmie, przyjęła Rada Miejska do wiadomości.

- Następnie przystąpiono do spraw nieobjętych porządkiem obrad, w pierwszej linji do uznanej przez Radę Miejską za nagłą sprawę powyższenia opłat za korzystanie z urządzeń Miejskich Zakładów Światła, Siły i Wodociągów. Sprawa ta była już od długiego czasu kwestją rozpatrywań w Komisji Miejskich Zakładów Światła, Siły i Wodociągów, w łonie Magistratu i na niejawnych posiedzeniach Rady Miejskiej. Podwyżka cen, okazała się konieczną ze względu na znaczną podwyżkę cen za robociznę i materjały oraz na potrzebę rozbudowy zakładów i zaciągnięcia na ten cel kredytu. To też pp. radni względnie szybko się z tą sprawą załatwili, uchwalając podwyżkę z małemi bardzo zmianami projektu Magistratu. Wysokość uchwalonych opłat podajemy w dzisiejszym numerze naszego pisma.

- W dalszym ciągu uchwalono renumerację kierownikowi stacji kanalizacyjnej za prace nadzwyczajne i przyjęto sprawozdanie z rewizji kasy Rzeźni Miejskiej, Głównej Kasy Miejskiej i Miejskiej Kasy Oszczędności oraz komunikat Magistratu o wydaniu prac brukarskich przy ul. Kościańskiej do wiadomości.

- W końcu odczytał p. przewodniczący interpelacje niektórych pp. radnych w sprawie sikawki motorowej i prowadzonych procesów, na które p. I. burmistrz Kowalski udzielił niezwłocznie wyjaśnienia, które Rada Miejska przyjęła do wiadomości.
...
Miejska Kasa Oszczędności
nabyła w roku ubiegłym dom narożnikowy przy ulicy Dworcowej i Rynku, gdzie po przebudowaniu składów na lokale kasowe, urządzone według najnowszych wymagań, znalazła swe pomieszczenie. W piwnicach mieści się tresor odpowiadający najświeższym wymaganiom. Tamże pomieszczono również i safesy, które wydzierżawia się publiczności.
Na pierwszem piętrze pomieszczono biura Wydziału Budownictwa i Taboru Miejskiego.
...
Z Urzędu Stanu Cywilnego.
W okresie od 1-7 lipca 1928 r. zgłoszono 10 urodzin i zawarto 3 śluby.
Zmarli:
Janina Marchewka 3 1/4 lat,
Stefanja Libera 1 rok 4 dni.
...
Znaleziono
czapkę. Odebrać ją można w Miejskim Urzędzie Policyjnym, w ratuszu, pokój nr. 10.
...
Obwieszczenie.

Na podstawie rozporządzenia policyjnego dot. tępienia szczurów i myszy z dnia 6 października 1926 r. wzywam wszystkich wlaścicieli wzgl. ich zastępców do wyłożenia bakcylów tyfusowych celem wytępienia szczurów i myszy. Termin wyłożenia wyznacza się od 14-19 lipca 1928 r. Niezastosowanie się do powyższych przepisów podlega karze w myśl wyżej wymienionego rozporządzenia. Bakcyl można zamówić u woźnych magistrackich lub w Miejskim Urzędzie Policyjnym, za cenę zakupu we wysokści 2.20 zł.
Leszno, dnia 9 lipca 1928 r.
Miejski Urząd Policyjny
(-) Kowalski, pierwszy burmistrz
...
Rozporządzenie policyjne o sprzedaży lodów i zimnych napojów w handlu okrężnym z dnia 17 listopada 1911 r.
§ 1.
Na publicznych drogach, ulicach i placach nie wolno sprzedawać lodów dzieciom w wieku niżej lat 14
§ 2
Na place zabaw podczas gier ruchomych, w których biorą udział dzieci w wieku niżej lat 14 i uczniowie szkół, jako tacy rozpoznawalni, wolno osobom handlującym lodami i zimnemi napojami (np. piwem, lemoniadą, wodą sodową i i. wodami mineralnemi) wstępować lub zbliżać się do nich do odległości mniejszej niż 100 metrów nie inaczej, jak na wyraźne zamówienie kierownika zabaw. Zakazane im jest również zbliżanic się do odległości mniejszej niz 100 metrów do nieruchomości szkolnych w czasie, licząc pół godziny od chwili rozpoczęcia nauki do pół godziny po ukończeniu nauki.
§ 3.
Wykroczenia karane będą grzywną do 30 złotych lub w razie nieściągalności odpowiednim aresztem.
§ 4.
Niniejsze rozporządzenie policyjne wchodzi w życie w dniu ogłoszenia
...
cdn.

_________________
pozdrawiam Grażyna
bugakg@gmail.com

"Człowiek żyje tak długo, jak długo trwa pamięć o nim''


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: 30 gru 2018, 00:09 
Offline

Dołączył(a): 03 cze 2014, 11:57
Posty: 5189
Numer 3 z dnia 21 lipca 1928

Z posiedzenia Magistratu dnia 11 b.m.

Pan Wojewoda reskryptami z dnia 20. VI. br. zatwierdził ponowny wybór pp. radców Żakowskiego, Szynkarka i Metelskiego na niepłatnych członków Magistratu. Dekretynominacyjne wręczył p. I. Burmistrz pp. Żakowskiemu i Szynkarkowi. Wręczenie dekretu p. Metelskiemu ze względu na urlop jego nastąpi dopiero po powrocie. Panowie radcy Szynkarski i Żakowski piastują urzędy niepłatnych członków Magistratu już od roku 1922, a więc już 7-my rok, p. radca Metelski od 19 lutego 1925 r. Ponowny ich wybór nastąpił na lat 6.
Wybór ten należy uważać za bardzo szczęśliwy, albowiem znajomością załatwianych spraw, gorliwością, sumiennością, a przedewszystkiem bezstronnością zasłużyli sobie wymienieni panowie na ogólne zaufanie i szacunek u obywateli.
Rezolucją Izby Wojewódzkiei z dnia 5. b.m. otrzymał p. I. Burmistrz Kowalski 6 tygodniowy urlop wypoczynkowy od 16. bm. do 26. VIII. br. Magistrat przyjął rezolucję do wiadomości.
Pod punktem 3 obradowano nad propozycją przyznania nauczycielom Państwowej Szkoły Budownictwa dodatku komunalnego.
W sprawie tej referował obszernie p. I. Burmistrz Kowalski, który konferował poprzednio w Kuratorjum Okręgu Szkolnego Poznańskiego z naczelnikiem Wydziału Szkół Zawodowych p. Dybczyńskim.
Na konferencji tej podniósł p. naczelnik Dybczyński kwestję utrzymania nadal pełnej szkoły budownictwa w Lesznie.
Ze względu na trudności w pozyskaniu wykwalifikowanych sił nauczycielskich (inżynierów, którzy w prywatnych przedsiębiorstwach liczyć mogą na dochody znacznie wyższe od dochodów profesorskich) zamierza Kuratorjum zlikwidować klasy V. i IV. szkoły budownictwa w Lesznie. Zapobiedz temu można przez zachęcanie fachowców do objęcia stanowiska w tutejszej szkole, przyznając im dodatek komunalny w granicach 1/3 do 1/4 poborów.
Na propozycję p. I. Burmistrza, Magistrat, zainteresowany w utrzymaniu tak ważnej placówki kulturalnej w Lesznie, uchwalił wypłacać nauczycielom szkoły budownictwa 30 % ich uposażenia pod warunkiem utrzymania wszystkich pięciu klas, jako pełnej szkoły budownictwa.
Do podpisania skryptu dłużnego dot. kredytu na budujący się dom mieszkalny przy ul. Młyńskiej, jak i wszelkich innych dokumentów i zobowiązań upoważniono kierownika Magistratu (względnie w razie jego nieobecności tegoż zastępcę) i p. radcę Żakowskiego.

- Na wniosek Komendy Garnizonu zajmowano się sprawą dostarczenia mieszkań dla wojskowych tut. garnizonu, Magistrat postanowił przed przystąpieniem do ogłoszenia o zapotrzebowaniu mieszkań, stwierdzić kto z wojskowych nie ma jeszcze mieszkania.
- Protokół z rewizji Miejskich Zakładów Światła, Siły i Wodociągów przyjęto do wiadomości.
- Następnie udzielono w jednym wypadku koncesji na przebudowę chlewu.
- Wreszcie przyjęto do wiadomości protokół z objazdu nieruchomości miejskich przez Komisję Gospodarczą.
...
Rada Miejska obradowała publicznie w dniu 13. b.m.

- Na porządku obrad były następujące sprawy:
Przyznanie nauczycielom Państwowej Szkoły Budownictwa dodatku komunalnego, sprawa pożyczki w wysokości 156.000,- zł z Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę domu mieszkalnego przy ul. Młyńskiej i przyjęcie do wiadomości rezolucji dot. udzielenia urlopu odpoczynkowego p. I. Burmistrzowi Kowalskiemu, oraz dekretów dot. zatwierdzenia wyboru pp. radców Żakowskiego, Szynkarka i Metelskiego na niepłatnych członków Magistratu.

- Sprawę dodatku komunalnego załatwiła Rada Miejska w myśl uchwały Magistratu. W dyskusji podniesiono konieczność utrzymania wszystkich klas szkoły budownictwa, ze względu na rozwój miasta i podtrzymanie dotychczasowego charakteru szkolnego miasta. Swego czasu uchwaliła Rada Miejska zaciągnięcie pożyczki na budowę domu mieszkalnego przy ul. Młyńskiej w wysokości 170.000,- zl. Bank Gospodarstwa Krajowego przyznał miastu natomiast kredyt tylko w wysokości 156.000,- zł.
Rada Miejska przyjęła promesę Banku dot. pożyczki w takiej wysokości i powierzyła załatwienie wszelkich formalnych spraw Magistratowi w osobach kierownika Magistratu (względnie jego zastępcy w razie jego nieobecności) i p. radcy Żakowskiego.

- Urlopowanie p. I. Burmistrza Kowalskiego oraz zatwierdzenie wyboru pp. radców Żakowskiego, Szynkarka i Metelskiego na niepłatnych członków Magistratu przyjęła Rada Miejska do wiadomości.
Zobowiazanie i zaprzysiężenie tych panów było zbyteczne wobec dokonania tego aktu przy pierwotnem mianowaniu.
...
Komitet stacji opieki nad matką i dzieckiem, zebrał się w sali ratuszowej dnia 13. bm., aby zająć stanowisko nad projektem połączenia miejskiej stacji opieki nad matką i dzieckiem ze stacją Kasy Chorych.
Obecni na posiedzeniu byli:
p. I. Burmistrz Kowalski jako przewodniczący,
p. Nowakowski, przewodniczący Rady Miejskiej,
naczelny lekarz stacji p. Dr. Błażejczyk,
delegat Wydziału Powiatowego p. Barczyński i
delegaci Powiatowej Kasy Chorych pp.
Kahl i Jajor.
- Po zagajeniu posiedzenia przez p. I. Burmistrza Kowalskiego za referował p. Dr. Błażejczyk o konieczności zmiany dotychczasowych lokali stacji ze względu na ich szczupłość. Z powodu obecnego braku odpowiednich ubikacyj w gmachach miejskich zaleca połączenie miejskiei stacji z tworzącą się stacją Powiatowej Kasy Chorych, przez co uzyskanoby wymogom odpowiadające lokale. Kasa Chorych z okazji przebudowy swej nieruchomości przeznacza 6 ubikacyi dla swej stacji, zakładanej w interesie członków Kasy, a Zarząd Kasy odnosi się przychylnie do połączenia stacji miejskiej z stacją Kasy przy odpowiedniem subwencjonowaniu ze strony miasta. Delegat Powiatowej Kasy Chorych potwierdza wywody swego przedmówcy pod względem stanowiska, jakie zajmuje Zarząd Kasy Chorych.
- Komitet jest zdania, że całkowite połączenie obydwóch stacyj nie zaleca się, albowiem przyszły Zarząd P.K.Ch. może nie podzielać stanowiska obecnego Zarządu. Miasto w takim razie stanęłoby wobec zagadnienia, jak przyjść z pomocą swym obywatelom, niebędącym członkami Kasy Chorych, tak zamożnym, jak ubogim. Tymczasowo należałoby jednak korzystać z gościnności P.K.Ch. i wydzierżawić od niej ubikacje na potrzeby własnej stacji. W międzyczasie winno się jednakże miasto postarać o własne obszerniejsze lokale. Komitet powziął wobec tego następującą uchwałę:
Należy stworzyć nowy Komitet, któryby działał pod kierownictwem kierownika Magistratu a składał się z 3 członków ciał miejskich (1 z Magistratu i 2 z Rady Miejskiej) 2 członków Zarządu Powiatowej Kasy Chorych, 2 członków powiatowych ciał samorządowych (1 z Wydzialu i 1 z Sejmiku Powiatowego), wreszcie 2 obywateli miasta Leszna i naczelnego lekarza stacji. Komitet ten wydzierżawi na cele stacji ubikacje w gmachu Pow. Kasy Chorych.
- Uchwała ta ma być przedstawiona do zaakceptowania Magistratowi i Radzie Miejskiej samorządowi powiatowemu i Zarządowi Pow. Kasy Chorych.
Po ukończeniu obrad udali się pp. delegaci do gmachu Pow. Kasy Chorych celem obejrzema ubikacyj, przeznaczonych na stację opieki nad matką i dzieckiem. Ubikacje te mieszczą się w gmachu przebudowanym z dawniejszej sali hotelowej przy ul. Skarbowej na parterze. Lokale składają się z przedsionka, w którym, przy specjalnym okienku otrzymywać będzie można mleko, dalej z obszernej salki, mającej służyć za poczekalnię, z pokoju porad lekarskich, obszernej kuchni, wreszcie ubikacyj, mających służyć za laboratorjum i składnicę. Budowa tych lokali jest na wykończeniu.
...
Z Wydziału Opieki Społecznej.
W czasie od 1. do 15. bm. wypłacono 214 osobom 1.340,50 zł. tyt. stałych wsparć.
W czasie od 8 do 14 bm. wydano w "Domu Pomocy" 700 obiadów bezpłatnie, a ponadto przy współudziale miejscowego Tow. Pań św. Wincentego a Paulo 170 chlebów cztero-funtowych tyluż osobom.
- Dzieciom półkolonji letnich wydano za niską opłatą 60 obiadów dziennie i tyleż śniadań, czyli ogółem 360.
...
Z Urzędu Stanu Cywilnego.
W okresie od 8 do 14 lipca 1928 r. zgłoszono 14 urodzin i zawarto l ślub.
Zmarli:
Szydłowska Teodora 45 1/2 lat,
Schneider Jan 84 1/2 lat,
Prałat Zofja 3 mies.,
Nitsche Józef 14 1/4 lat,
Feuer Paulina 84 lat.
...
Z Miejskiego Urzędu Policyjnego.
W czasie od 8 do 14 bm. doniesiono o jednej kradzieży kieszonkowej, jednej kradzieży zwykłej, 24 wykroczeniach:
dwie osoby aresztowano za hałasowanie;
zgłoszono jeden nieszczęśliwy wypadek.
Wydano 7 świadectw niezamożności z tych 4 do celów procesowych i 3 do innych celów, 17 kart rowerowych i 26 wykazów osobistych.
...
Osobiste.
Rezolucją Izby Wojewódzkiej otrzymał p. I. Burmistrz Kowalski sześciotygodniowy urlop wypoczynkowy od 16. lipca do 26. sierpnia b.r. Zastępować go będzie w tym czasie p. II. Burmistrz Sobkowiak.
Pan I. Burmistrz Kowalski dekretem z dnia 4 bm. udzielił urlop p. radcy Metelskiemu, na czas od 5 bm. do 5 sierpnia br. Pana Metelskiego zastępować będzie w sprawach Miejskiej Kasy Oszczędności p. II. Burmistrz Sobkowiak, w sprawach Szpitala Miejskiego p. radca Lorek.
...
Obwieszczenie.
Z powodu prac brukarskich będzie ul. Kościańska od Rynku do placu Kościuszki w czasie od 23 bm. aż do odwolania dla wszelkiego
ruchu kołowego zamknięta.
Leszno, dnia 17 lipca 1923.
Miejski Urząd Policyjny
(-) Sobkowiak.
...
cdn.

_________________
pozdrawiam Grażyna
bugakg@gmail.com

"Człowiek żyje tak długo, jak długo trwa pamięć o nim''


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: 30 gru 2018, 00:18 
Offline

Dołączył(a): 03 cze 2014, 11:57
Posty: 5189
Numer 4 z dnia 28 lipca 1928

Z posiedzenia Magistratu dnia 18 bm.
W roku 1882 ufundował obywatel leszczyński Maurycy Moll kwotę 1.500 marek na dowód przywiązania do ojczystego miasta, z tem, że odsetki od tego kapitału wypłacane będą co rok jednemu z nauczycieli miejscowych szkół powszechnych na cele podróży wakacyjnej. Wyboru nauczycieli dokonywać winien Magistrat po wysłuchaniu Rady Szkolnej Miejscowej.
- Fundacja zdewaluowała się w międzyczasie wskutek stosunków wojennych i powojennych na kwotę 276,75 zł.
W roku bieżącym wynoszą odsetki 11,70 zł. Magistrat przeznaczył je nauczycielowi, zaproponowanemu przez Radę Szkolną.

- Na stanowisko technika budowlanego przyjął Magistrat p. Marjana Łagodę z Leszna.

- Protokół z posiedzenia Deputacji Rzeźni Miejskiej z dnia 13. bm. przyjął Magistrat do wiadomości zatwierdzającej poszczególne uchwały. Sprawozdanie z tego posiedzenia podajemy osobno.

- Dowództwo 17 p.uł. zwolnił Magistrat od podatku od biletów wstępu na zawody konne, urządzane dnia 22 bm. na boisku "Sokoła", a to ze względu na cel zawodów.

- W niedalekiej przyszłości ukaże się rozporządzenie wykonawcze do rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 marca br. o opiekunach społecznych i komisjach opieki społecznej. Według rozp. Prez. Rzpl. mają być tworzone specjalne organa opieki społecznej, celem zapewnienia należytego wykonania opieki społecznej, a mianowicie "opiekunowie opieki społecznej" i "komisje opieki społecznej". W projektowanem rozporządzeniu wykonawczem zawarty jest przepis, iż niezwłocznie po ogłoszeniu rozporządzenia winien Magistrat wyznaczyć kandydatów na opiekunów społecznych i przedłożyć listę ich Radzie Miejskiej celem dokonania wyboru. Magistrat zajął się już teraz przygotowaniem sprawy, aby niezwłocznie po ukazaniu się rozporządzenia wykonawczego, mógł przystąpić do ustalenia listy kandydatów.

- Już od długiego czasu zajmował się Magistrat kwestją wzniesienia budynku odpowiedniego przedewszystkiem do pomieszczenia sprzętów straży pożarnej. Drogocenne te sprzęty pomieszczone są obecnie w wilgotnej szopie na Nowym Rynku, w której znajduje się jednocześnie składnica opału. Takie pomieszczenie wpływało bardzo ujemnie nie tylko na konserwację sprzętów, ale przedewszystkiem na sprawność straży w razie wybuchu pożaru. Ostatecznie postanowiły korporacje w początku roku 1927 wystawić garaż, któryby mieścił prócz sprzętów pożarniczych, także i stajnie dla koni oraz mieszkanie dla naczeln. straży pożarnej i osób pełniących ważniejsze czynności w akcji ratunkowej. Koszty wzniesienia budynku według rysunków i kosztorysów, sporządzonych przez budowniczego miejskiego, miały wynosić 135.000,- zł. W tej wysokości uchwalono zaciągnąć długoterminowy kredyt w Krajowem Ubezpieczeniu Ogniowem. Ubezpieczenie to przyznało jednakże miastu pożyczkę na ten cel tylko w wysokości 50.000,- zł. Jakkolwiek było niemożliwe wystawić budynek za tę kwotę przystąpił Magistrat niezwłocznie do budowy. Budynek jest obecnie pod dachem, atoli napotkano, co przewidzieć było można, na znaczne trudności finansowe. Magistrat zwrócił się zatem do Krajowego Ubezpieczenia Ogniowego z wnioskiem o przyznanie dalszej podwyżki, choćby tylko 40.000,- zł. Ostatecznie zgodziła się Dyrekcja na podwyższenie pierwotnie udzielonego kredytu o 30.000,- zł. Korporacje miejskie pod datami 1. i 6. czerwca br. powzięły uchwałę podniesienia kredytu o wymienioną kwotę. Izba Wojewódzka rezolucją z dnia 11 bm. zatwierdział te uchwały. Magistrat przyjął zatwierdzenie do wiadomości. Również przyjął Magistrat do zatwierdzającej wiadomości protokół posiedzenia Zarządu Miejskich Zakładów Światła, Siły i Wodociągów z dnia 16 bm. z wyjątkiem punktu 2 dot. remuneracji dla funkcjonarjuszów zakładów, oraz protokół posiedzenia Komisji Budowlanej z dnia 16 bm. Sprawozdania z tych posiedzeń podajemy osobno w numerze dzisiejszym naszego pisma.

- Wreszcie udzielono zezwolenie
a) p. Ignacemu Jezierskiemu na uruchomienie mlyna, urządzonego według wymagań Komisji, składającej się z pp. budowniczego miejskiego i inspektora pracy 57 obwodu,
b) p. Antoniemu Marskiemu na wybudowanie balkonu przy swym domu, położonym przy Rynku.
- Pozatem byla na porządku obrad jeszcze 2 wnioski o zwolnieniu od podatków komunalnych, których Magistrat po dokładnem zbadaniu nie uwzględnił.
...
Deputacja Rzeźni Miejskiej obradowała w dniu 13 bm. pod kierownictwem p. II. Burmistrza Sobkowiaka.
Pod punktem I. rozpatrywano sprawę budowy magazynu do lodu. Z braku takiego magazynu, dostatecznie izolowanego przed wpływem ciepła, przechowuje się dotąd lód w formach, skutkiem czego, lód wytworzony w początku tygodnia nie starczy na koniec tygodnia. Odpowiedniejsze przechowanie lodu przysporzyłoby znacznie dochody rzeźni, albowiem popyt na lód w miesiącach latowych jest dość znaczny, zaś podaż z braku odpowiedniego obecnie pomieszczenia względnie nikła. Deputacja biorąc te względy pod uwagę, uchwaliła budowę magazynu, która kosztować będzie maximum 2.000,- zł. Koszta budowy nie obciążą osobno budżetu, gdyż pokryte będą z zaoszczędzonych kwot budżetowych.

- Dotychczasowej trychinoskopisce p. Marcie Roth przyznala Deputacja z okazji opuszczenia przez nią służby dożywotną zapomogę w wysokości 50,- zł miesięcznie od 1 lipca br. począwszy. P. Roth poświęciła w służbie Rzeźni Miejskiej 28 lat życia, a obecnie musiała stanowisko opuścić, ponieważ z powodu niedostatecznej znajomości języka polskiego nie złożyła z pomyślnym wynikiem ustawowo przepisanego egzaminu perjodycznego.

- Z dniem 1 lipca br. polepszono pobory miesięczne pp. palaczowi Poślednikowi na grupę XI szczebla c, halmistrzowi Kubiakowi na grupę X szczebla, a i skarbnikowi Bresińskiemu na grupę X szczebla a.

- W końcu przyjęla deputacja do wiadomości reskrypt p. Wojewody Poznańskiego o przynaniu prawa wywozu mięsa z rzeźni leszczyńskiej do Francji i Szwajcarji.
...
Zarząd Miejskich Zakładów Światła, Siły i Wodociągów pod przewodnictwem p. radcy Góreckiego uchwalił na samym wstępie swego posiedzenia, odbytego dn. 16 b.m. wynagrodzenie dla technika p. Pelsa na czas próbnej służby w wysokości 300,- zł miesięcznie.
- Funkcjonarjuszom zakładu i majstrom uchwalono przyznać remumerację z okazji sporządzenia bilansu.

- Magazynierowi p. Zmudzie podwyższono wynagrodzenie z XIII grupy na XII grupę szczebla a.

- Sprawę zainstalowania gazu, prądu i wody na ul. Strzeleckiej odłożono na przeciąg jednego miesiąca.
Za zwłokę przy regulowaniu rachunków zakładów uchwalono karę w wysokości 2 % w stosunku miesięcznym.

- Do szacowania maszyn wybrano komisję szacunkową w osobach pp. inż. Fiałkiewicza, inż. Bethgego i radnego Ciszewskiego za wynagrodzenie 10 % od wartości maszyn.

- Wreszcie uchwalono zakupić rower dla celów służbowych za cenę 260,- zł i wypłacić jednemu z funkcjonarjuszów zakładów różnicy w kosztach leczenia, powstałej przez nie zupełny zwrot z Kasy chorych.
...
Z posiedzenia Komisji Budowlanej dnia 16. bm.
Dostawę płyt chodnikowych powierzono po zbadaniu poszczególnych ofert firmie Żakowski i Raszewski w Lesznie za cenę 11,- zł za mtr. kwadrat.
- Prace malarskie w Ćwiczni miejskiej wydano p. Trzcińskiemu za najniższą ze wszystkich ofert cenę 1.713,45 zł.
- Po załatwieniu tych spraw udała się Komisja do fabryki firmy Żakowski i Raszewski celem obejrzenia na miejscu zaofiarowanych do budowli przy ul. Młyńskiej stopni betonowych. Komisja uznała, że ofiarowane stopnie co do jakości odpowiadają wymogom. a żądana cena nie jest wygórowana. Mimo tego uchwalono zażądać ofert firm pozamiejscowych. Wymaga się stopni, zawierających sztaby żelazne oraz wkładkę terasso.
- Następnie udala się Komisja na teren szkoły Przemysłowo-handlowej, gdzie stwierdziła potrzebę budowy chlewa i remizy.
W rezultacie uchwalono tę budowę za cenę 5.500,- zł. - Wreszcie zwiedziła Komisja budowę przy ul. Młyńskiej i dobudówkę przy stacji kanalizacyjnej.
...
Z Wydziału Opieki Społecznej.
Dnia 17. VII. 28. wypłacono dwutygodniowe publiczne wsparcie 220-tu miejscowym ubogim w łącznej sumie 1.394 zł.
W czasie od 15 do 21 bm. wydano w "Domu Pomocy" 658 obiadów bezpłatnych 94 osobom, oraz przy współudziale Tow. Pań św. Wincentego a Paulo 140 chlebów. Dzieciom pólkolonji letnich wydano za niską opłatą 55 obiadów dziennie czyli ogółem 330.
...
Z Miejskiego Urzędu Policyjnego.
W czasie od 15 do 21 bm. doniesiono o 3 kradzieżach z włamaniem i 20 wykroczeniach.
Wydano 8 świadectw niezamożności z tych 4 do celów procesowych i 4 do innych celów, 19 kart rowerowch i 21 wykazów osobistych.
...
Znaleziono
Dwa płaszczyki dziecięce, jedną sukienkę dziecięcą, jedną czapeczkę dziecięcą, jeden trzewiczek dziecięcy, jeden koszyczek dziecięcy, klucze i portmonetkę z pieniędzmi. Do odebrania w Miejskim Urzędzie Policyjnym w ratuszu pokój nr. 10.
...
Z Urzędu Stanu Cywilnego.
W okresie od 15 do 21 lipca 1928 zgłoszono 14 urodzeń.
Zmarli:
Marjanna Nather z domu Bogacka 71 3/4 lat,
Wacław Borkowski 3 dni,
Elżbieta Beyer 3 1/2 lat.
wdowa Paulina Zakrzewicz z domu Rösler 82 3/4 lat,
Małgorzata Maślankowska z domu Lipowicz 80 lat.
...
Ogłoszenia
Zawiadomienie!
Szanownemu Obywatelstwu miasta Leszna oraz okolicy donoszę uprzejmie, że z dniem 1 sierpnia 1928 r, przenoszę moje przedsiębiorstwo oraz detaliczną sprzedaż młynarskie mąki i krupów
z ul. Leszczyńskich nr. 2 na ul. Komeniusza 27
(Urząd Pośredn. Pracy) wejście z ul. Świętojańskiej.
Z poważaniem
MŁYN MOTOROWY
Ig. Jezierski.
...
J. i J. Góreccy Leszno (W.P.)
LESZCZYŃSKA HURTOWA DESTYLACJA
pod nazwą "MIASTO WARSZAWA"
Telefon nr. 227. ul. Leszczyńskich 35.
Wytwornia wódek zdrowotnych, likierów deserowych, rumów, araków i koniaków.
Specjalność:
Wyroby bez alkoholu: "Oko, Całusek, Warszawianka"
Fabryka win owocowych i hurtowa sprzedaż win kraj. i zagran. - Wytłocznia soków.
Probiernia: Rynek 33 Telefon nr. 13
...
cdn.

_________________
pozdrawiam Grażyna
bugakg@gmail.com

"Człowiek żyje tak długo, jak długo trwa pamięć o nim''


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: 30 gru 2018, 00:26 
Offline

Dołączył(a): 03 cze 2014, 11:57
Posty: 5189
Numer 5 z dnia 4 sierpnia 1928

Marszałek Józef Piłsudski honorowym obywatelem miasta Leszna.

Uchwałą swą z dnia 3 kwietnia br. nadał Magistrat po porozumieniu się z Radą Miejską Marszałkowi Józefowi Pilsudskiemu godność honorowego obywatela miasta Leszna.
Na pismo Magistratu z doniesieniem o treści uchwały i prośbę o podanie czasu, kiedy delegaci miasta będą mogli wręczyć Panu Marszałkowi dyplom, nadeszła obecnie odpowiedź następującej treści:
SEKRETARZ OSOBISTY
Prezesa Rady Ministrów
L. 13097. Wasza L. 1183/28. I.
Warszawa, dn. 21 lipca 1928.
Do
Pana Burmistrza miasta Leszna.
Pan Marszałek Piłsudski polecił podziękować serdecznie i zawiadomić, że godność obywatela honorowego miasta Leszna przyjmuje.
Nawał prac państwowych uniemożliwiał określenie terminu przyjęcia delegacji. Nie może on być narazie ustalony.
- W sprawie tej proszę około września porozumieć się z Adjutantem Pana Marszałka w Belwederze.
Sekretarz Prezesa Rady Ministrów
( -) Zaćwilichowski, por.
...
Z posiedzenia Magistratu dnia 25. bm.
Do podpisania skryptu dłużnego i wszelkich dokumentów do dalszej pożyczki w kwocie 30.000,- zł na budowę domu strażniczego (ptrz. sprawozd. z pos. Mag. dn. 18. 7. br., umieszczone w numerze 4 naszego pisma)
upoważniono pp.
II. Burmistrza Sobkowiaka i
radcę Góreckiego.

- Do podpisania umów z firmą Standard Nobel i p. Cieślińskim dot. stacyj benzynowych (ptrz. sprawozd. z pos. Mag. z dn. 4. VII. br., umieszczone w numerze 2. naszego pisma)
upoważniono pp.
II. Burmistrza Sobkowiaka i
radcę Żakowskiego.

- Na wystawę ogrodniczą w Toruniu wydelegowano pp.
radcę Szynkarka i
ogrodnika miejskiego Dobrzyckiego.

- Pan Wojewoda w charakterze przewodniczącego Woj. Kom. Wychowania fizycznego i Przysposobienia Wojskowego wydał tymczasową instrukcję w sprawach gminnych Komisyj W.F. i P.W., według której w skład Komisji miejskiej wchodzą w charakterze członków; z urzędu Burmistrz, wojskowy służby czynnej wzgl. rezerwy, mianowany przez Pow. Komendanta P.W. i przedstawiciel szkolnictwa, mianowany przez Powiatowego Inspektora Szkolnego; 3-4 członków powołuje przewodniczący z pośród wybitnych miejscowych znawców i działaczy w zakresie wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego po zaciągnięciu opinji Pow. Komitetu W. F. i P.W.; przewodniczących mianuje Starosta.
Magistrat po wysłuchaniu referatu w tej sprawie wyznaczył na członka Komisji Miejskiej z swego łona p. radcę Szynkarka i zaproponował 2 członków z Rady Miejskiej
oraz pp.
Dr. Polewskiego,
Dr. Lewandowskiego,
prof. Skopowskiego,
Adama Misiaka,
prof. Szczygłowskiego,
Mrowickiego,
Henryka Świderskiego,
red. Machalewskiego,
Ludwika Schmidta,
Kamińskiego
oraz pp.
Janiszewską i
Szułczyńską.

- Od dluższego już czasu niepokoi Magistrat troska o pomieszczenie osób, eksmitowanych z mieszkań na mocy wyroków sądowych. Na cele te zakupiło swego czasu miasto nieruchomość zwaną "Zameczkiem". Z biegiem czasu przebudowano budynek tej nieruchomości, przez co osiągnięto większą ilość pomieszczeń. Później postawiono jeszcze kilka budynków na owej nieruchomości. Wszelkie zabiegi wykazały się jednakże niewystarczające, wobec mnożących się wyroków eksmisyjnych. Magistrat zwracał się kilkakrotnie do władz sądowych o wstrzymanie eksmisyj, aż do możności pomieszczenia eksmitantów, przedstawiając groźny stan mieszkaniowy w mieście. Ostatnio proszono o zwłokę aż do wykończenia budującego się gmachu mieszkalnego przy ul. Młyńskiej. Wszelkie starania w tym kierunku były jednakże bezowocne. W roku bieżącym przeprowadzono 36 eksmisyj; dalsze grożą. Magistrat zaimował się sprawą pomieszczenia eksmitantów. Dla absolutnego braku pomieszczeń jednakże nie mógł zadecydować inaczej, jak pomieścić tymczasowo ruchomości osób 7 mieszkań usuwanych w szopie na Nowym Rynku (dawn. ujeżdżalni).

- Następnie wyraził Magistrat swą zgodę na propoycję Komitetu stacji opieki nad matką i dzieckiem dot. pomieszczenia stacji (ptrz. sprawozd. w nr. 3 naszego pisma str. 26).

- W dalszym ciągu rozpatrzono 94 wypadki bezowocnych egzekucyj dot. ściągnięcia opłat kanałowych w ogólnej kw. 633.89 zł, tudzież 90 wniosków o umorzenie opłat kanałowych w ogólnej wysokości 572,70 zł. W rezultacie kwoty te umorzono a to w części ze względu na bezowocne egzekucje, stwierdzające niezamożność płatników w części ze względu na smutny stan finansowy proszących o umorzenie.

- Następnie przyjęto do wiadomości pismo Dyrekcji Banku Gospodarstwa Krajowego w sprawie pożyczki inwestycyjnej w wysokości 1.600.000,- zł. Dyrekcja pismem tem donosi, iż wniosek Magistratu rozpatrzony będzie dopiero w terminie jesiennym wzgl, zimowym ze względu na to, że Bank Gospodarstwa Krajowego realizuje obecnie pożyczki przyznane już Związkom Samorządowym na wykonanie robót w bieżącym sezonie budowlanym.

- Raz jeszcze zajmował się Magistrat sprawą powiększenia mieszkania p. II. Burmistrza Sobkowiaka o 2 pokoje. Magistrat stwierdził, że obecne mieszkanie p. burmistrza istotnie za szczuple i postanowił przedłożyć sprawę ponownie Radzie Miejskiej do rozpatrzenia.

- Właściciel domu, stykający się z nieruchomością. na której buduje się obecnie strażnicę, p. Jankowski wystąpił do Magistratu z wnioskiem o wynagrodzenie szkód na jego nieruchomości powstałych, a spowodowanych rzekomo budową strażnicy. Ponieważ wedlug umowy, zawartej z przedsiębiorcą budowlanym, jak wedlug przepisów budowlanych odpowiada za tego rodzaju szkody przedsiębiorca, odrzucił Magistrat roszczenie p. Jankowskiego.

- Wreszcie w dwóch wpadkach niezamożności petentów nałożył Magistrat na kasę miejską obowiązek zapłacenia kosztów dezynfekcyj mieszkań wywołanych chorobami zakaźnemi, a w końcu wysluchał referatu p. radcy Szynkarka ze Zjazdu Towarzystw Ogródków Działkowych. Uznając potrzebę takich ogródków w mieście, wyznaczył Magistrat celem przygotowania planów, zaproponowania terenu itp.
Komisję, w skład której wchodzą pp.
radca Szynkarek,
budowniczy miejski Graff i
ogrodnik miejski Dobrzycki.
...
Dom Pomocy.
W czasie od 22 do 28 bm. wydano 700 obiadów bezpłatnych oraz przy współudziale Tow. Pań św. Wincentego a Paulo 76 bochenków chleba. Dzieciom półkolonji letnich wydawano za niską opłatę 56 obiadów dziennie, czyli ogółem 336.
...
Z Miejskiego Urzędu Policyjnego.
W czasie od 22 do 28 bm. doniesiono o 2 wypadkach kradzieży z włamaniem, z których w jednym przestępca został ujęty. Za zakłócenie spokoju publicznego aresztowano 1 osobę. Wykroczeń przeciw przep. porządk. stwierdzono 16.
Wydano 5 świadectw niezamożności, z tych do celów procesowych 4. Wykazów osobistych wystawiono 23, kart rowerowych 19.
...
Rozporządzenie policyjne dotyczące ochrony parków publicznych i plant w m. Lesznie z dnia 28. IV. 1927 r.
Na mocy §§ 5, 6 i 15 ustawy o zarządzie policyjnym z dnia 11 marca 1850 r. (Zbiór ustaw pruskich str. 265) i §§ 143 i 144 ustawy o ogólnym zarządzie kraju z dnia 13 lipca l883 r. (Zbiór ustaw str. 195) wydaje się za zgodą Magistratu następujące rozporządzenie policyjne:
§ 1.
Uszkodzenie plant i parków publicznych.
Wzbronione jest chodzenie po urząd,eniach parkowych i plant, zrywanie kwiatów i krzewów ułamywanie gałęzi drzew i krzaków dekoracyjnych, przeskakiwanie i przesiadywanie na ogrodzeniach i obramowaniach służących do ochrony plant.
§ 2.
Używanie ławek.
Wzbronione jest używanie ławek na plantach przez osoby pijane lub powodujące przez swój wygląd wzgl. zachowanie się publiczne zgorszenie: wzbroniouem jest również sypianie na ławkach.
Nie wolno ławek przenosić na inne miejsca.
§ 3.
Niszczenie i uszkodzenie dróg publicznych.
Nie wolno umyślnie lub z niedbalstwa niszczyć lub uszkadzać dróg publicznych i należących do nich urządzeń jak mosty, przepusty, drogowskazy, ogrodzenia, latarnie, kamienie boczne, klomby oraz wszelkie inne urządzenia wzniesione w celu ochrony, oznaczenia. uprzystępnienia i ozdobienia dróg publicznych. Nie wolno również zapisywać i zabrudzać tychże urządzeń.
§ 4.
Przywiązywanie zwierząt do latarń etc.
Przywiązywanie zwierząt do latarń, ogrodzeń i innych do użytku publiczności wyznaczonych urządzeń jest wzbronione.
§ 5.
Przepisy karne.
Wszelkie przekroczenia §§ 1-4 karać się będzie karą pieniężną we wysokości 9,- zł wzgl. 3 dni aresztu. Pozatem nastąpic może przywrócenie uszkodzonych części do stanu pierwotnego na koszt osoby, która dopuściła się wykroczenia.
§ 6.
Niniejsze rozporządzenie policyjne obowiązuje z dniem ogłoszenia.
Leszno. dnia 28. kwietnia 1927 r.
Miejski Urząd Policyjny
w z. (-) Sobkowiak Drugi Burmistrz
...
Ogłoszenia
NAJWIĘKSZA NA KRESACH ZACHODNICH
FABRYKA LODU i RZEŹNI MIEJSKIEJ w LESZNIE
SPRZEDAJE STALE KAŻDĄ ILOŚĆ LODU
W CENIE zł 1,60 za 50 kg
...
cdn.

_________________
pozdrawiam Grażyna
bugakg@gmail.com

"Człowiek żyje tak długo, jak długo trwa pamięć o nim''


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: 30 gru 2018, 17:24 
Offline

Dołączył(a): 03 cze 2014, 11:57
Posty: 5189
Numer 6 z dnia 11 sierpnia 1928

Z posiedzenia Magistratu dnia 1. bm.

Na porządku obrad jest 28 spraw.

- Pismo Marszałka Józefa Piłsudskiego, oznajmiające o przyjęciu godności honorowego obywatela miasta Leszna, przyjęto do wiadomości.

- Nakładem księgarni p. Adama Krajewicza ma się ukazać książka, której autorem jest p. Dr. Bronisław Świderski. p.t. "Ilustrowany Opis Leszna i Ziemi Leszczyńskiej". Autor poświęca w swej książce wiele miejsca dla opisu rozwoju miasta, a zwłaszcza poszczególnych zakładów miejskich. Pozatem zawierać będzie książka około 60 ilustracyj, przedstawiających zabytki historyczne. widoki miasta i okolicy i objekty prywatne z dziedziny przemysłu, handlu i rolnictwa. Magistrat postanowil w interesie rozwoju miasta zamówić 3 stronnice po 60,- zł na umieszczenie w książce zdjęć zakładów miejskich.

- W zamiarze kupna materaców dla ćwiczni miejskiej zaciągnięto w październiku ubiegłego roku oferty na ich dostawę.
Pewna z miejscowych firm ofiarowała wówczas materace skórzane po 260,- zł za sztukę.
W maju br. uchwalił Magistrat zakupić u tejże firmy 3 takie materace za cenę ofertową.
W międzyczasie wskutek podniesienia cen za skórę podrożały materace o 20,- zł na sztuce.
Magistrat uznając pretensje firmy przychylil się do jej wniosku o zapłacenie 20,- zł za sztukę ponad cenę ofertową.

- Z inicjatywy Koła Miast Wielkopolski urządzony będzie w październiku br. 3-4 dni trwający kurs instrukcyjny dla urzędników miejskich, mający na celu zapoznanie urzędników z nowemi ustawami i rozporządzeniami jakie się ukazały w połowie r. 1927 w Dzienniku Ustaw. Na pismo Biura Samorządowego przy Komunalnym Związku Kredytowym w sprawie delegowania na kurs ten urzędników miejskich zajął Magistrat ze względu na wyskości z tem połączonych kosztów negatywne stanowisko.

- Koło Miast Wielkopolski organizuje zbiorową wycieczkę członków Magistratu i Rad Miejskich do miast skandynawskich celem zaznajomienia ich z tamtejszemi wzorowemi urządzeniami oraz postępie w pracach samorządowych.
Sprawę udziału w wycieczce członków miejscowych korporacyj rozpatrywał Magistrat na skutek pisma Biura Samorządowego, uchwalił jednak również ze względu na konieczność jaknajwiększej oszczędności w wydatkach nie brać udzialu w wycieczce.

- Pan Wojewoda Poznański reskryptem z dnia 18.VII. br. zwraca Magistratom Miast uwagę na granice maksymalnych opłat targowych, określonych w niemieckiej ustawie z dnia 26. IV. 1872 i wymaga od miast zniżenia opłat, o ileby one normę w ustawie tej przepisaną przekraczały. Jednocześnie nadmienia p. Wojewoda, iż uznając że stawka ustawowa nie odpowiada obecnym warunkom, zwrócił się do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych o spowodowanie jej podwyższenia. Na skutek tego zbadał Magistrat taryfę opłat targowych z dnia 27.VI. br. i stwierdził, że opłaty pobierane przez miasto Leszno z wyjątkiem 3 pozycyj nie przekraczają stawek ustawowych. Przekraczające 3 pozycje zostały odpowiednio zniżone. W ten sposób zmienioną taryfę opłat oglosimy po zatwierdzeniu jej przez Radę Miejską.

- Już od początku r. 1927 zajmuje się Magistrat sprawą kupna syreny silnikowej. Obecna syrena w gazowni, oznajmiająca o pożarze nie odpowiada już dzisiejszym warunkom. Odgłos jej nie zawsze sięga do krańców miasta, co powoduje opóźnianie się strażaków, zwłaszcza w porze nocnej i podczas silniejszego wiatru. Zaciągano więc oferty firm krajowych, gdańskich, niemieckich i francuskich oraz opinji innych miast wielkopolskich co do sprawności poszczególnych urządzeń. Koszty zadawalającego urządzenia alarmowego przedstawiają się jednak bardzo poważnie. Magistrat czuł się ze względu na to zniewolony odłożyć narazie ostateczną decyzję w tej sprawie na pół roku.

- Następnie zajmował się Magistrat raz jeszcze sprawą rozbudowy miejskiego gimnazjurn żeńskiego.
Rozbudowa jest konieczna, nie może jednak nastąpić dopóty dopóty w gmachu zakładu zajmować będzie mieszkanie dyrektor, mający służbowe mieszkanie kontraktowo zagwarantowane. W celu odpowiedniego umowie pomieszczenia dyrektora pertraktował Magistrat swego czasu z Zarządem Bractwa Kurkowego w sprawie kupna domu przy ul. Kościańskiej, należącego do tegoż stowarzyszenia. Kupno nie doszło wówczas do skutku.
Obecnie wystąpił inny wlaściciel z propozycją sprzedaży swej nieruchomości.
Magistrat odesłał na razie sprawę do Kuratorjum Miejskiego Gimnazjum celem zaopinjowania.

- Według kosztorysu budowniczego miejskiego ułożenie parkietu w holu ratuszowym kosztowałoby 2.300,- zł.
Magistrat stwierdził, iż uchwalone na ten cel kredyty nie starczą na zrealizowanic projektu, wobec czego sprawę na razie odroczył.

- Ponownie zajmował się Magistrat na wniosek zarządu Miejskich Zakł. Światła, Siły i Wodociągów sprawą przyznania remuneracyj dyrektorowi, urzędnikom i majstrom zakładów za nadliczbowe godziny pracy, oraz dodatku dla robotników. Po zbadaniu sprawy postanowił Magistrat zażądać od dyrekcji zakładów zestawienia, ile ogółem wynosiłyby remuneracje i dodatki robotnicze.

- Robotnikom, którzy przyjęli pracę przy budowie kanału w Łowiczu, uchwalił Magistrat udzielić zapomogę w wysokości kosztów podróży IV klasą z Leszna do Łowicza.

- Protokóły rewizyi Glównej Kasy Miejskiej i Miejskiej Kasy Oszczędności przyjął Magistrat do wiadomości.

- Pozatem rozpatrywał Magistrat wniosek pewnej lokatorki miejskiego domu czynszowego o zniżenie komornego.
Wniosek załatwiony został odmownie. Tudzież 2 wnioski o rozłożenie wzgl. odroczenie kosztów zlałożenia chodników, z których jeden uwzględniono, drugi załatwiono odmownie.

- Dalej 5 wniosków o rozłożenie lub zniesienie podatków komunalnych. Wszystkie po dokladnem ich zbadaniu odrzucono jako nieuzasadnione.

- Wniosek Naczelnego Sekretarjatu Miejskiego o angażowaniu ucznia biurowego odroczono na miesiąc.

- Wniosek pewnego dłużnika hipoteki kanalizacyjnej o przyjęcie spłaty długu załatwiono przychylnie.

- Pierwszemu technikowi budowlanemu p. Mańkowskiemu polepszono wynagrodzenie na grupę IX szcz. d ze względu na zadawalającą służbę.

- Wreszcie załatwiono jeszcze dwie finansowe sprawy osobowe.
...
Z Wydziału Opieki Społecznej.
Dnia 31. lipca br. wyplacono dwutygodniowe publiczne wsparcie ubogich 218-tu miejscowym ubogim w łącznej sumie 1.385,- zł. W czasie od 29.VII do 5.VIII. wydano w "Domu Pomocy" 700 obiadów 100 osobom bezpłatnie, a ponadto przy współudziale miejscowego Tow. Pań św. Wincentego a Paulo 100 chlebów cztero-funtowych tyluż osobom.
...
Z Urzędu Stanu Cywilnego.
W tygodniu od 29.VII. do 5.VIII. zgloszono 10 urodzeń; zawarto 1 ślub.
Zmarli:
wdowa Brinklewicz Marja z d. Warkocka 86 3/4 l.,
rob. Dominas Jan 66 1/2 l.,
Przybylska Katarzyna z d. Kosmala 54 1/2 l.,
Stróżycki Alfons 2 1/2 mies.
W miesiącu lipcu br. zgłoszono:
50 urodzeń;
z tych chłopców 33,
dziewcząt 17,
dzieci nieślubnych 4,
martwo urodzonych 1;
17 zgonów;
z tych w pierwszym roku życia 6,
ponad 1-14 lat 3,
ponad 14-25 lat 1,
ponad 25-40 lat c(?).
ponad 40 lat 7:
ślubów zawarto 7.
...
Z Miejskiego Urzędu Policyjnego.
W czasie od 29. lipca do 5. sierpnia aresztowano za hałasowanie 3 osoby; wykroczeń było 13. Wydano 10 świadectw niezamożności z tych 6 do celów procesowych i 4 do innych celów, wystawiono 31 wykazów osobistych i 20 kart rowerowych.
...
Znaleziono
szablony malarskie i pończoszkę dziecięcą. Do odebrania w Miejskim Urzędzie Policyjnym w ratuszu, pokój nr. 10.
...
Pożar
Dnia 4. bm. o godz. 12.50 powstał w niewytłumaczony sposób pożar w mieszkaniu p. Leona Bojdzińskiego przy ul. Kościelnej 11. Żywiołowi ulegly sprzęty w wartości 500,- zł.
...
Sikawka motorowa użyta w sobotę, dnia 4. bm. do gaszenia pożaru przy ul. Kościelnej doznała podczas transportu malej szkody przy samochodzie nie wpływającej pod żadnym względem na działanie jej przy wyrzucaniu wody. Mianowicie pękla śruba, łącząca sprzęgło z skrzynką biegową. Mały ten defekt powstal z winy szofera. Usunięcie go wymagało około godzinę czasu. Już w poniedziałek, 6. bm. użyto sikawkę do ćwiczeń.
...
Ostrzeżenie.
Dnia 4 b.m. niewyśledzeni dotąd sprawcy wybili 3 szyby w oknie wystawnem wydawnictwa "Kurjera Powszechnego".
Ostrzega się publiczność przed podobnemi czynami stanowiącymi występki z § 303 i nast. kodeksu karnego, zagrożone karami więzienia do 3 lat i utratą obywatelskich praw honorowych, a narażającemi miasto na dotktiwe straty materjalne.
Władze miejskie stanowczo występować będą przeciw tego rodzaju bezprawnym, przeciw przepisom o bezpieczeństwie i porządku publicznym wykraczającym czynom.
Leszno, dnia 6 sierpnia 1928 r.
Magistrat:
(-) Sobkowiak, drugi burmistrz.
...
cdn.

_________________
pozdrawiam Grażyna
bugakg@gmail.com

"Człowiek żyje tak długo, jak długo trwa pamięć o nim''


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: 30 gru 2018, 23:55 
Offline

Dołączył(a): 03 cze 2014, 11:57
Posty: 5189
Numer 7 z dnia 18 sierpnia 1928

Z posiedzenia Magistratu dnia 8. bm.

Na wstępie swych obrad rozpatrywał Magistrat wniosek Komitetu Uczczenia Pamięci Pierwszego Prezydenta ś.p. Gabrjela Narutowicza o subwencję na umeblowanie budującego się Domu Techników im. G. Narutowicza. Ze względu na brak funduszów, przewidzianych w budżecie miasta, jak również z uwagi na wielkie wydatki miasta na konieczne prace inwestycyjne łącznie z zatrudnieniem bezrobotnych, musiał Magistrat niestety pozostawić wniosek nieuwzględniony.

Protokuły Komisyj Rewizyjnych z dokonanych w Rzeźni Miejskiej i Miejskich Zakładów Światła, Siły i Wodociągów miesięcznych rewizyj, przyjął Magistrat do wiadomości. Według tychże protokółów przedstawiał się w Rzeźni Miejskiej dochód w miesiącu lipcu na 15.637,19 zł. łącznie z saldem we wysokości 3.374,58 zł pozostałym z czerwca. Rozchód wynosił 7.760,64 zł; stan kasy stwierdzony przy rewizji zatem 7.876,55 złotych. Miejskie Zakłady Światła, Sily i Wodociągów miały łącznie ze stanem kasy, pozostałym z czerwca w wysokości 3.147,83 zł, sumę 80.532,24 zł dochodu, zaś rozchodu 78.183,10 złotych, tak, iż stan kasy wykazał gotówkę we wysokości 2.349,14 zł.

- Następnie zajmował się Magistrat uchwałami Komisyj Miejskich Zakładów Światła, Siły i Wodociągów z dnia 31 lipca rb., które zatwierdził z wyjątkiem punktu 5. dot. renumeracji dla dyrektora i urzędników zakładów. Uchwałę pod punktem 4 dot. przyłączenia położonych poza obszarem miasta działek za strzelnicą do przewodów wodnych zmienił Magistrat o tyle, że wnioskodawcom udzielił dylacji tylko na rok bez oprocentowania; w razie nieprzyłączenia do miasta odnośnego terenu w ciągu tego terminu muszą wnioskodawcy zapłacić całą kwotę kosztów przyłączenia. Szczegółowe sprawozdanie z posiedzenia Komisji Miejskich Zakłdów Światła, Siły i Wodociągów podajemy osobno w dzisiejszym numerze naszego pisma.

- W dniu posiedzenia Magistratu o godz. 4-tej po południu odbyło się posiedzenie Komisji Budowlanej. Protokół tego posiedzenia był przedmiotem obrad Magistratu. Komisja uchwaliła:
1. wydać prace stolarskie w budującym się domu mieszkalnym na 24 rodzin robotniczych przy ulicy Młyńskiej. pp. Szydowi i Walterowi z wyjątkiem okien strychowych i piwnicznych, które miały być zlecone p. budowniczemu Rakowskiemu;
2. zlecić dostawę 96 stopni do budowli wymienioncj pod 1. firmie Rakowski i Raszewski;
3. rozłożyć dłużną przez niektórych adjacentów przy ul. Osieckiej opłatę za założenie chodników na 12 rat miesięcznych;
4. zlecić prace malarskie w koszarach Kościuszki pp. Masełkowskiemu i Nowaczykowi.
Magistrat zatwierdził uchwały wymienione pod punktami 2 do 4.
Co do punktu 1 musiał Magistrat zająć odmienne stanowisko, albowiem niema pewności, że p. Szytel wykona prace terminowo; p. Walter zaś nie posiada udoskonalonego maszynami warsztatu.
Wykonanie prac zleca wobec tego po połowie pp. Błażejewskiemu i Tuliszce, którzy dają gwarancją, że prace wykonane będą solidnie i w właściwym czasie.
Ponadto powołał Magistrat Komisję składającą się z pp. radcy Lorka, radnego Gałeckiego i budowniczego miejskiego, która ma obowiązek zbadać prace w stanie półsurowym i przed malowaniem.
Co do punktu 2 polecił Magistrat zaciągnąć przed wydaniem zlecenia na dostawę stopni jeszcze ofertę firmy Frankiewicz z Bydgoszczy.

- W dalszym ciągu obradował Magistrat nad sprawą renumeracji dla dyrektora i pracowników Miejskich Zakładów Światła Siły i Wodociągów oraz jednorazowego dodatku dla robotników tegoż przedsiębiorstwa.
Magistrat odrzucił projekt Komisji Zakładów przyznania dyrektorowi stałej remuneracji, natomiast przyznał mu za prowadzenie 3 zakładów jednorazowe wynagrodzenie we wysokości 1.200,- złotych urzędnikom tychże zakładów zaś za prace przy bilansie gratyfikację w wysokości 25 % poborów miesięcznych, a robotnikom po 20,- zł jednorazowej zapomogi.

- Prace malarskie w kaplicy "Domu Pomocy" zlecono p. Dienerowi za kwotę 190,- zł.

- W końcu rozpatrzył jeszcze Magistrat kilka wniosków o zwolnienie od obowiązku uiszczenia opłaty kanałowej ze względu na ciężkie położenie materjalne. Po dokładnem zbadaniu stosunków majątkowych petentów, Magistrat wszystkie wnioski odrzucił jako nieuazasadnione.
...
Dom Pomocy.
W czasie od 6-12 b.m. wydano 705 obiadów bezpłatnych 100 osobom, a ponadto przy współudziale miejscowego Tow. Pań św. Wincentego a Paulo 140 bochenków chleba czterofuntowego tyluż osobom.
...
Z Urzędu Stanu Cywilnego.
W tygodniu od 6-12 b.m. zgłoszono 10 urodzeń; zawarto 2 śluby.
Zmarli:
Franciszek Hałas 11 miesięcy,
Stanisław Przybylski 22 dni,
Tadeusz Leczykiewicz 5 1/2 miesięcy,
Marja Napieraj 2 1/2 miesięcy.
...
Z Miejskiego Urzędu Policyjnego.
W czasie od 6-12 b.m. aresztowano za kradzież 2 osoby; wykroczeń było 13. Wydano 8 świadectw niezamożności z tych 5 do celów procesowych. Wystawiono 3 zezwolenia na noszenie broni, 9 kart rowerowych i 23 wykazów osobistych.
...
Znaleziono
klucz mieszkaniowy, narzędzia rzeźnickie i torebkę damską.
Przybłąkał się pies i prosię.
Do odebrania w Miejskim Urzędzie Policyjnym w ratuszu, pokój nr. 10.
...
Ogłoszenia
Skład Gazowni Miejskiej Ulica Dworcowa 6
Poleca:
Dział I.
Aparaty gazowe jak: kuchnie, żelazka do prasowania, lampy, piece do łazienek, siatki do lamp, formy do pieczenia itp.
Dział II.
Aparaty elektryczne jak: żelazka do prasowania, wielki wybór nowoczesnych lamp wiszących i stołowych, piecyki, garnuszki, nagrzewacze, poduszki, żarówki i wiele innych.
Odkurzacz "Protos"
wypożyczamy włącznie z obsługą za zł 1,50 na godz. Nowy aparat sprzedajemy na dogodnych warunkach spłaty.
Dział III.
Odbiorniki radjowe
1, 2, 3. 4 i 6 lampkowe, głośniki, słuchawki, baterje, zarzenia, anodowe lampki oraz wszelkie części do budowy odbiorników, po przystępnych cenach.
...
cdn.

_________________
pozdrawiam Grażyna
bugakg@gmail.com

"Człowiek żyje tak długo, jak długo trwa pamięć o nim''


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: 31 gru 2018, 09:58 
Offline

Dołączył(a): 03 cze 2014, 11:57
Posty: 5189
Numer 8 z dnia 28 sierpnia 1928

Posiedzenie Rady Miejskiej.

Dnia 17 bm. odbyło się publiczne posiedzenie Rady Miejskiej z następującym porządkiem obrad:
I. Wprowadzenie w urząd p. Kaźmierskiego w miejsce radnego p. Tuliszki.
I a. Komunikaty Magistratu:
1. z odbytych rewizyj kas miejskich.
2. o wydaniu prac miejskich, a mianowicie:
a) dostawy płyt chodnikowych.
b) prac malarskich w ćwiczni miejskiej.
c) prac malarskich w koszarach Kościuszki.
d) prac malarskich w "Domu Pomocy".
e) prac stolarskich przy budowie domu przy ul. Młyńskiej.
f) dobudowy chlewa i remizy dla pedla w szkole Przemysłowo- Handlowej.
g) odbioru ogrzewania centralnego w 3 ubikacjach Miejskiego Urzędu Budownictwa.
h) wybudowania magazynu do lodu w Rzeźni Miejskiej.
3. o zatwierdzeniu pożyczki we wysokości 30.000,- zł na budowę strażnicy.
4. o uwzględnieniu 90 wniosków o zwolnienie z opłat kanałowych na rok 1928/29 na kwotę ogólną 572,70 zł.
5. o umorzeniu opłaty kanałowej na kwotę 633,84 zł z powodu niemożności ściągnięcia.
6. o przyjęciu p. Łagody jako technika budowlanego i zwolnieniu ze służby p. Górnego w Miejskim Urzędzie Budownictwa.
7. o ustaleniu poborów p. Pelsa, technika w Miejskich Zakładach Światła, Siły i Wodociągów.
8. o podwyższeniu poborów pp. Mańkowskiemu, Bresińskiemu i Zmudzie.
9. o wypłaceniu p. Nowackiemu egz. miejsk. zaległych poborów.
10. z posiedzenia Komisji Zakładów Miejskich Światła, Siły i Wodociągów z 31.VII.1928 r.
II. Wyrażenie zgody na proponowany sklad Komitetu Stacji Opieki nad Matką i Dzieckiem.
III. Wyznaczenie członków Gminnej Komisji Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego.
IV. Zniżenie opłat targowych.
V. Przyznanie gratyfikacji pp. Dyr. Bethgemu, urzędnikom i robotnikom Miejskich Zakładów Światła, Siły i Wodoc.
VI. Przyznanie p. Roth byłej trychinoskopistce, dożywotnej renty.
VII. Podwyższenie poborów pp. Kubiakowi i Poślednikowi w Rzeźni Miejskiej.
VIII. Sprawa przydzielenia p. II. Burmistrzowi Sobkowiakowi dalszch 2 pokoi.
IX. Przyjęcie do wiadomości zarządzenia p. Wojewody, ograniczającego licencje na przemysł okrężny w m. Lesznie.
Krótko po godz. 19,30 zagaił p. przewodniczący Nowakowski posiedzenie i wprowadził w urząd radnego w miejsce p. Tuliszki następnego kandydata z Listy Nr. III, p. Kaźmierskiego, zobowiązując go podaniem ręki do gorliwego spełniania przejętych obowiązków.
Po odczytaniu porlądku obrad przystąpiono do sprawozdań z rewizji kas miejskich, które po przeczytaniu przez p. przewodniczącego poszczególnych pozycyj w dochodach i rozchodach bez dyskusji przyjęto do wiadomości.
Komunikaty o wydaniu prac miejskich pod Ia. 2, o czem referował członek Komisji Budowlanej p. radny Kuberkiewicz, oraz o wydaniu innych prac, przyjęto do wiadomości.
Przy dalszych komunikatach p. I a. 4 i 5 zabierał głos p. radny Marcinkowski; wyjaśnień udzielał p. II. Burmistrz Sobkowi.
Przy 6 i 8 p. I a. rozwinęła się szersza dyskusja, a mianowicie w sprawie zwolnienia ze służby rysownika p. Górnego i przyjęcia w jego miejsce innego oraz podwyższenia poborów pp. Mańkowskiemu, technikowi w Urzędzie Budowlanym.
Na zaczepione szczegóły udzielali wyjaśnień pp. II. Burmistrz i Przewodniczący Rady Miejskiej.
Dłuższą dyskusję wywołała sprawa wypłacenia zaległych poborów egzek. miejsk. p. Nowackiemu.
W tej sprawie zabierali głos pp. radni Poślednik, Szłapka, Dydo i Lira. Ostatecznie przyjęto komunikat o wypłaceniu zaległego wynagrodzenia do wiadomości, jak również wszystkie inne komunikaty.
Rada Miejska wyraziła zgodę na proponowany skład Komitetu Stacji Opieki nad Matką i Dzieckiem, przyczem wybrano na członków tegoż Komitetu z łona Rady Miejskiej pp. Ilskiego i Lirę, z pośród obywateli pp. Danielaka i Herrmanna.
Na członków Gminnego Komitetu Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego, wyznaczono pp. Przewodniczącęgo Rady Miejskiej Nowakowskiego i radnych Kaźmierskiego i Woźniaka, oraz wyrażono zgodę na proponowanych członków z pośród obywateli.
Punkt IV. załatwiono w myśl uchwały Magistratu.
Przy p. V. referował p. radny Poślednik członek Komisji Rzeźni Miejskiej, przyczem rozwinęła się ożywiona dyskusja, podczas której zabierali głos pp. radni Marcinkowski, Lira, Ratajczak i Ciszewski, ze strony Magistratu p. II. Burmistrz Sobkowiak i pp. radcy Górecki i Metelski.
W głosowaniu przyznała Rada Miejska p. dyrektorowi Bethgemu za prowadzenie 3 zakładów w roku 1927/28. 1.200,- zł, pp. urzędnikom Zakładów po 25 % zasadniczych póborów miesięcznych zaś robotnikom jednorazowo po 20,- zł.
Punkt VI. załatwiono przychylnie, ustalając dożywotną rentę w wysokości 50,- zł miesięcznie.
Punkt VII. załatwiono w ten sposób, że na wniosek p. radnego Liry podwyższono p. Poślednikowi na równi z p. Kubiakiem pobory według grupy X a.
W nieobecności p. II. Burmistrza obradowano nad sprawą przydzielenia jemu dalszych dwóch pokoi.
Przeciw przydzieleniu wypowiedział się p. radny Marcinkowski, za przydzieleniem przemawiał p. radny Kaźmierski.
Kwestję rozstrzygnęło ostatecznie przemówienie p. radnego Dydy, wykazujące istotną potrzebę powiększenia mieszkania.
W głosowaniu przychylono się do uchwały Magistratu; jeden głos był przeciwny.
...
Z Wydziału Opieki Społecznej.
Dnia 14. sierpnia br. wypłacono dwutygodniowe publiczne wsparcie ubogich 222 miejscowym ubogim w łącznej sumie 1.467,- zł.
W czasie od 13. VIII. do 18. VIII. br. wydano w "Domu Pomocy" 840 obiadów 120 osobom bezpłatnie, a ponadto przy współudziale Tow. Pań św. Wincentego a Paulo 70 chlebów czterofuntowych tyluż osobom.
...
Z Urzędu Stanu Cywilnego.
W tygodniu od 13. do 19. bm. zgłoszono 4 urodzenia.
Zmarli:
robotnik Augustyn Salbenblatt 73 3/4 l.,
Marja Stefaniak 8 dni,
Sara Thom 56 lat,
Bronisława Kubera 13 miesięcy,
Marja Rozwalka 7 tygodni,
robotnik Stanisław Gorynia 56 1/4 lat.
...
Znaleziono
część szorów końskich, kaganiec, klucz oraz słoninę.
Do odebrania w Miejskim Urzędzie Policyjnym w ratuszu pokój nr. 10. Słoninę oddano ze względu na możliwość zepsucia do kuchni dla ubogich w "Domu Pomocy".
...
Komunikat.
Dnia 20 sierpnia 1928 r. nastąpiło po próbie ochotniczej Straży Pożarnej objęcie nowego garażu dla sikawki motorowej i przyborów straży pożarnej w domu strażackim. Materjał strażacki jest już obecnie prawie w komplecie, oczekujemy jedynie jeszcze nadejścia zakupionej drabiny mechanicznej z Bydgoszczy, która w najbliższych dniach ma do Leszna przybyć. Biorąc garaż w użytek oświadczył decernent Straży Pożarnej p. burmistrz Sobkowiak, że odtąd trzeba wszelkich sił przyłożyć do tego, ażeby każdy z członków Straży Pożarnej zapoznał się jaknajdokładniej z używaniem wszystkich przyborów strażackich, ażeby przez częste ćwiczenia dojść do jaknajlepszej wprawy w gaszeniu ognia.
Przy tej okazji odbyło się w domu strażackim wręczenie dyplomów za 30 wzgl. 25-letnią slużbę w straży pożarnej następującym członkom tut. Ochotniczej Slraży Pożarnej:
oddz. Michałowi Borowskiemu,
oddz. Michałowi Frąckowiakowi.
sierżantowi Ignacemu Michalakowi i
strażakowi Michalikowi Wojc.
Podnosząc w przemówieniu zasługi tych strażaków, zaznaczył p. burmistrz Sobkowiak, że miasto w zupełności uznaje ciężką i odpowiedzialną pracę strażaków około bezpieczeństwa miasta i wezwał obecnych do wzniesienia okrzyku na cześć tych strażaków. W miłym nastroju rozeszli się strażacy po skończonej uroczystości do domu.
...
Z Ruchu Towarzystw.

Sprawozdanie Miejskiego Koła L.O.P.P. za czas od l.6. do 15.8. 1928.
W dniu 1 czerwca r.b. Miejskie Koło L.O.P.P. liczyło 87 członków. W międyczasie powiększyła się liczba członków tak, że w końcu czerwca rb. liczyło Koło 152. a obecnie 258 członków, między którymi znajduje się 2 członków z miesięczną składką po 3,- zł i 9 członków po 25 gr.
Posiedzeń Zarządu odbyło się 3, i to: 4.6., 5.8. i 10.8. Oprócz osobistego werbowania odbyło się 5 wykładów o celach i znaczeniu łotnictwa i to: 30.6. na posiedzeniu Towarzystwa Powstańców i Wojaków w Strzełnicy, 31.7. w fabryce maszyn i pomp przy ul. Kościańskiej 41,
2.8. na posiedzeniu Koła Studentów,
9.8. na posiedzeniu Koła Podoficerów w Hotelu Polskim i
11.8. rb. w fabryce fortepjanów p. Betlinga przy ul. Komeniusza 25.
Pierwszy wykład miał ten skutek, że dzięki zrozumieniu idei lotniczej i przeciwgazowej, przystąpiła spora liczba członków do tut. Koła. Wskutek drugiego wykładu zawiązała się filja Miejskiego Koła L.O.P.P. licząca narazie 32 członków.
Koło Studentów przystąpiło jako członek zbiorowy to samo zamierza uczynić Koło Podoficerów, zaś w fabryce p. Betlinga zwerbowano 5 członków.
Z uznaniem podaje Zarząd powyższe do ogółnej wiadomości i łaskawego naśladowania.
Na życzenie wysyła się prelegentów z wykładami o lotnictwie i trujących gazach.
Odnośne zgłoszenia uprasza się skierować do sekretarza Koła p. Jabczyńskiego, ul. Dąbrowskiego 6a. I. p.
Zarząd Miejskiego Koła L.O.P.P.
(-) Sobkowiak, prezes i drugi burmistrz
...
V-ty Tydzień Lotniczy.

Jak w latach ubiegłych, tak i w tym roku przeżywać będzie Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej swe doroczne święto.
Będzie nim "V. Tydzień Lotniczy" organizowany na terenie całej Rzeczypospolitej Polskiej w dniach od 2-go do 9-go września r.b.
Uważamy, że nawoływań do czynów bylo już dość. Czynniki interesujące się prawdziwie i szczerze sprawami Ligi zdają sobie sprawę ze znaczenia "Tygodnia Lotniczego" i poprą zamierzenia L.O.P.P. wedle swych sił i możliwości.
Komitet Wojewódzki apeluje na tern miejscu do Zarządów Komitetów Powiatowych i równorzędnych, aby nadesłały swe projekty i uwagi dotyczące realizacji "V. Tygodnia Lotniczego" w myśl których przeprowadzona będzie organizacja imprczy na terenie Województwa Poznańskiego. Zespólmy się zatem w tym dorocznym wysiłku, który da najlepsze świadectwo żywotności instytucji i uświadomienia społeczeństwa.
"Tydzień Lotniczy w Lesznie."
a) Pierwszą niedzielę "Tygodnia Lotniczego" t.j. 2-go września. odstępuje się Kolejowemu Kołu L.O.P.P.
b) Następne dnie "Tygodnia Lotniczego" od poniedzialku 3-go do piątku 7-go września włącznie. rezerwuje się dla innych Kół L.O.P.P. w miejscu, a
c) sobota 8-go i niedziela 9-go września pozostaje dla Miejsldego Koła LO.P.P
Program Miejskiego Koła L.O.P.P.
W sobotę 8-go września od godz. 18-19.30 koncert na Rynku połączony z kwestą.
Od godz. 21-szej bal w sciśle zamkniętem kółku w Hotelu Połskim.
- Wstęp dla członków panów 1,- zł; dla członków pań 0,50 zl: dla nieczłonków panów 4,- zł; dla nieczłonków pań 2.- zł.
W niedzielę, 9-go września:
I. Całodzienna zbiórka na cele L.O.P.P.
II. Pomiędzy 11-tą a 12-tą loty propagandowe nad miastem. połączone z zrzucaniem ulotek lotniczych i reklamowych.
III. Od godz. l4-tej aż do zmroku wzloty propagandowe i pasażerskie na placu ćwiczeń przy szosie Rydzyńskiej.
Podczas wzlotów koncert wojskowy.
Cena wzłotu krótkiego dla członków L.O.P.P. 3. zł: dla nieczłonków 6,- złotych.
Za dłuższe wzloty nad miastem dla każdej osoby 15,- zł.
Wstęp na plac wzlotów dla członków LO.P.P. 0,20 zł; dla nieczłonków 0,50 zł.
Bilety na wzloty wydaje już teraz sekretarz Miejskiego Koła L.O.P.P. p. Jabczyński ul. Dąbrowskiego 6 a. I. p.
Dobrze zaopatrzony bufet na placu wzlotów zapewniony.
Zarząd Miejskiego Koła L.O.P.P.
(-) Sobkowiak, prezes i drugi burmistrz.
(-) Prof. Szponar, wiceprezes.
(-) Jabczyński, sekretarz.
(-) Dr. Lewandowski, czł. Zarządu.
(-) Radca m Metelski, czł. Zarządu.
(-) Grzesik, rendant M.K.O.
...
cdn.

_________________
pozdrawiam Grażyna
bugakg@gmail.com

"Człowiek żyje tak długo, jak długo trwa pamięć o nim''


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: 31 gru 2018, 21:15 
Offline

Dołączył(a): 03 cze 2014, 11:57
Posty: 5189
Numer 9 z dnia 1 września 1928

Z prac Magistratu i deputacyj miejskich.

I. Dnia 22 sierpnia odbyło się posiedzenie Magistratu pod przewodnictwem p. II. Burmistrza Sobkowiaka.
Na porządku obrad było 25 spraw.
Magistrat zatwierdził uchwałę Rady Miejskiej w sprawie podwyżki poborów palacza Rzeźni Miejskiej, p. Poślednika, do X. grupy szczebla a i uchwalił zatrzymać rysownika p. Górnego nadal w służbie do 31 grudnia br. ze względu na obecny nawał pracy w Miejskiem Urzędzie Budownictwa.

- "Ajencja Wschodnia" wydaje obecnie serję numerów ilustrowanych, poświęconych poszczególnym miastom.
Dotychczas wyszły z druku wydawnictwa poświęcone miastom: Warszawa, Poznań, Bydgoszcz, Grudziądz, Inowrocław i Gniezno. Wydawnictwo przystępuje obecnie do wydania specjalnego numeru, poświęconego opisowi m. Leszna.
W tym celu zwróciło się do miasta z prośbą o poparcie w dziedzinie redakcyjnej przy opisaniu urządzeń i zakładów miejskich oraz udzielenia odpowiedniej subwencji ze względu na wysokie koszty wydawnictwa, które, drukowane w wielkim nakładzie, kolportowane są bezpłatnie na obszarze całej Rzeczypospolitej. Magistrat gotów jest dać wydawnictwu materjał do dzialu redakcyjnego, odmówił jednakże subwencji ze względu na wielkie wydatki na inne konieczne cele. Na skutek wniosku Zarządu Macierzy Szkolnej w Gdańsku, która utrzymując obecnie na terenie W. M. Gdańska 9 ochronek, szkołę powszechną, gimnazjum polskie i szkołę handlową i prowadzi oświatę pozaszkolną, musi rozszerzyć zakres swego działania ze względu na przeważającą w niektórych miejscowościach Wolnego Miasta ludność polską, wśród której stronnictwo niemieckie pod płaszczykiem katolicyzmu rozpoczęły swoją pracę germanizacyjną, uchwalił Magistrat wstawić do budżetu miasta na przyszly okres rachunkowy większą sumę tytułem subwencji na poparcie zamierzeń tego pod każdym względem poparcia godnego stowarzyszenia.

- Dnia 1 października br. rozpocznie się w Warszawie czteromiesięczny kurs dla urzędników samorządowych. Mimo zachęty ze strony Pana Wojewody do wysłania urzędników celem korzystania z kursu, Magistrat ze względu na brak funduszów odpowiednich w budżecie postanowił tego zaniechać.

- Dnia 14 września br. odbędzie się w Poznaniu Nadzwyczajny Sejmik Komunalny, na który miasto, mające 5 głosów w Sejmiku, ma prawo wysłać 4 delegatów. Magistrat ze swego łona pozostał przy wydelegowaniu kierownika swego, który już z urzędu jest delegatem miasta, a wybór reszty pozostawić Radzie Miejskiej.

- Następnie rozpatrywał Magistrat złożone oferty na wykonanie prac blacharskich i zduńskich na budowli przy ul. Młyńskiej.
Prace blacharskie powierzono p. Schaeferowi i Markiewiczowi za cenę 2.388,59 zł, prace zduńskie zaś w myśl uchwały Komisji Budowlanej pp. Charaszkiewiczowi, Bilewiczowi i Jankowskiemu, każdemu po jednem piętrze.

- Adjacenci ul. Kościańskiej z okazji wykonywania prac brukarskich na tejże ulicy wystąpili do Magistratu z wnioskiem o pozostawienie na chodnikach dotychczasowych płyt granitowych ze względu na ich trwałość, a zaniechanie kładzenia płyt cementowych. Magistrat do wniosku tego przychylić się nie mógł, ponieważ niejednolitość użytych płyt wplynęłaby ujemnie na estetyczny wygląd ulicy.

- Mieszkańcy przy ul. Jagiellońskiej, używający do komunikacji z śródmieściem prawie wyłącznie ul. Prochowni, zwrócili się do Magistratu z prośbą o położenie chodnika na teże ulicy, ponieważ przejście przez nią, zwłaszcza w porze deszczowej dla braku bruku jest znacznie utrudnione. Wysunięto projekt zadośćuczynienia temu żądaniu, zużywając do tego płyt chodnikowych usuniętych z ulicy Kościańskiej. Jednakże Magistrat z uwagi na to, że Prochownia nie jest jeszcze zabudowana, a ul. Jagiellońska tylko w części, postanowił użyć pozostałe z ul. Kościańskiej płyty na ułożenie chodnika na ul. Starozamkowej.

- P. Łasce, który obszerny śpichrz swój przy ul. Król. Jadwigi przebudował na dom mieszkałny, udzielono koncesji na wykonanie w tym domu dalszych prac budowlanych, mianowicie urządzenie okien wystawnych.

- Przy szosie prowadzącej do Zaborowa, naprzeciw zakładu wodociągowego, położony jest, dotąd nieużyteczny teren, należący do miasta. Część tego terenu projektuje się użyć w przyszłości do wystawienia stacji pomp. O sprzedaż drugiej części, wysuniętej ku Zaborowu, ubiega się p. M. Trendowicz, który na niej pragnie pobudować fabrykę. Magistrat mając potrzebę podniesienia przemysłu w mieście na uwadze, uchwalił odstąpić p. Trendowiczowi 4500 m2 tego terenu za cenę 30 groszy za m2, pod warunkiem, że grunt zabudowany będzie w roku 1929.

- Pozatem załatwił Magistrat 3 sprawy osobowe, jeden wniosek o rozłożenie na raty podatku od nabycia nieruchomości - negatywnie - jeden wniosek o prolongowanie podatku od lokali przychylnie i jeden wniosek o rozłożenie zapłaty kosztów założenia chodnika również przychylnie, a w jednym wypadku nałożył obowiązek zapłacenia kosztów dezynfekcji mieszkania na kasę miejską. ze względu na bezowocną egzekucję u dłużnika, wreszcie uchwalił wrócić Ochotniczej Straży Pożarnej pewien rachunek.

- Podobnie jak Rada Miejska uchwalił Magistrat wysłać do Komitetu Jubileuszowej Wystawy Kultury w Czechosłowacji gratulację.

- W końcu rozpatrywał Magistrat uchwały Komisji Miejskich Zakładów Światła, Siły i Wodociągów z dnia 14 sierpnia, które zatwierdził, z wyjątkiem pkt. I. tyczącego się sprawozdania z wykonania budżetu na rok 1927/8. Co do tego ostatn. zażądano od Komisji jeszcze pewnych wyjaśnień.

2. Dnia 14 sierpnia pod przewodnictwem p. radcy Góreckiego odbyło się posiedzenie Komisji Miejskich Zakładów Światła, Siły i Wodociągów. Uchwalono zmienić taryfę opłat za korzystanie z urządzeń Miejskich Zakładów Światła. Siły i Wodociągów o tyle, że za prąd silnikowy przy zużyciu miesięcznem ponad 750 kwgdz., pobierać się będzie do 850 kwgdz. 34 gr, do 1000 kwgdz. 33 gr, do 1200 kwgdz. 32 gr za kwgdz. Zmiana ta nie dotyczy Kolei Państwowych. Według dotychczasowych uchwał pobierano opłatę za prąd silnikowy przy miesięcznem zużyciu ponad 750 kwgdz. według ugody, zawieranej z każdym konsumentem osobno.
...
Z Wydziału Opieki Społecznej.
Dnia 28 sierpnia wypłacono dwutygodniowe publiczne wsparcie ubogich 221 miejscowym ubogim w łącznej sumie 1.457,- zł. W czasie od 20. do 26. bm. wydano w Domu Pomocy 702 obiadów 120 osobom bezpłatnie a ponadto przy współudziale Tow. Pań św. Wincentego a Paulo 67 bochenków cztero-funtowych tyluż osobom.
...
Z Miejskiego Urzędu Policyjnego.
W czasie od 20. do 26. bm. aresztowano za kradzież 3 osoby, za żebractwo 1 osobę, za sprzeniewierzenie 1 osobę, za włóczęgostwo 1 osobę, za przekrocznie granicy 1 osobę, za opilstwo 1 osobę. Wykroczeń zanotowano 32. Wydano 11 świadectw niezamożności z tych do celów procesowych. Wystawiono 10 kart rowerowych, 2 zezwolenia na noszenie broni i 17 wykazów osobistych.
...
Znaleziono
czapkę dziecięcą i klucze. Do odebrania w Miejskim Urzędzie Policyjnym w ratuszu, pokój nr. 10.
...
cdn.

_________________
pozdrawiam Grażyna
bugakg@gmail.com

"Człowiek żyje tak długo, jak długo trwa pamięć o nim''


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: 31 gru 2018, 21:25 
Offline

Dołączył(a): 03 cze 2014, 11:57
Posty: 5189
Numer 10 z dnia 8 września 1928

Z prac w Magistracie.

Zakup udziałów Komunalnego Banku Kredytowego w Poznaniu według rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o prawie bankowem musi Komunalny Bank Kredytowy wykazać się kapitalem zakładowym w minimalnej wysokości 1,5 miljona złotych.
Komunalny Związek Kredytowy zamierza wystąpić na Sejmiku, który w tym celu zostanie zwołany, z wnioskiem o uchwalenie kapitału zakladowego Banku w sumie 3.000.000 zł, aby wzmocnić siłę finansową Banku ze względu na zamierzoną dzialalność emisyjną i ewtl. zaciągnięcie pożyczki zagranicznej. Ponadto ustawa ogranicza zobowiązanie banków odnośnie kredytu krótkoterminowego do dziesięciokrotnej sumy kapitałów własnych banku.

- Wypłata zakładowego kapitału Banku rozdzielona będzie pomiędzy poszczególnych członków według przypadającej na nich sumy katastralnego wymiaru podatku gruntowego i budynkowego. Na miasto Leszno przy kapitale 2.600.000 zł przypadłyby 2 pełne udziały w kwocie 22.200,- zł. przyczem brakującą do 3.000.000 złotych sumę rezerwuje się dla zamożniejszych związków samorządowych.

- Magistrat na posiedzeniu swem dnia 29.8. rb. uchwalił zakupienie 2 udziałów w kwocie 22.200 zł, którą w całości przejmie Miejska Kasa Oszczędności.
Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" otrzymało swego czasu na swój wniosek drogą kupna od miasta 109 krzeseł ogrodowych i 20 stołów ogrodowych za cenę 372,50 zł. Obecnie wystąpił Zarząd "Sokoła" z wnioskiem o prolongowanie płatności rachunku do października. Magistrat biorąc wzgląd na wielkie wydatki Towarzystwa. związane z uzupełnieniem urządzenia boiska, rozłożył rachunek na 2 raty, płatne 15.9. i 15.10. r.b.

Brukowanie ulic.
Na posiedzeniu dnia 29. 8. uchwalił Magistrat pobrukować część ul. Karola Marcinkowskiego w szerokości l m. bez kładzenia dalszych płyt. Płyty granitowe położone będą po wschodniej stronie ul. Król. Jadwigi, tudzież na części ulicy Kościelnej, nie mającej chodników, oraz na ulicy Wąskiej szerokości 3 4 m. Pozostałe płyty polożone będą na ul. Starozamkowej. Wszystkie te prace przeprowadzone będą pod warunkiem, że kredyty, wyznaczone na przebrukowanie ul. Kościańskiej nie będą przekroczone.

Godziny otwierania i zamykania sklepów.
- Według postanowień rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej w godzinach w handlu i przemyśle określa powiatowa władza administracji ogólnej godziny otwierania i zamykania sklepów w porozumieniu się z Inspektorem Pracy i po wysłuchaniu opinji Rady Miejskiej i przedstawicieli stron zainteresowanych.

- Po zasiągnięciu opinji miejscowego Towarzystwa Chrześcijańskich Kupców Samodzielnych proponuje Magistrat w uwzględnieniu życzeń zainteresowanych w ramach postanowień rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej następujące godziny otwierania i zamykania sklepów i niektórych zakładów przemysłowych:
l. Jatki z mięsem, wędliniarnie i sklepy spożywcze z wyjątkiem sklepów, zajmujących się wyłączną lub przeważającą sprzedażą napojów alkoholowych - od 7 do 19
2. Zakłady fryzjerskie i kalotechniczne
w dni powszednie - od 9 do 19,
w soboty i dni przedświąteczne - od 9 do 21.
3. Sprzedaż w budkach i kioskach, w których sprzedaje się do spożycia na miejscu wody sodowe, wody mineralne i napoje chłodzące oraz słodycze i owoce, a nie sprzedaje się żadnych innych towarów - od 9 do 19.
4. Sprzedaż gazet i czasopism oraz wyrobów tytoniowych na ulicach i w kioskach, w których nie sprzedaje się żadnych innych towarów - od 7 do 22.
5. Czas sprzedaży towarów i otwierania i zamykania sklepów i wszelkich miejsc zawodowej sprzedaży, także i sprzedaży ulicznej, oraz zakładów fotograficznych, za wyjątkiem zakładów wymienionych w poprzednich punktach - od 8 do 18.
Dalej idące życzenia Towarzystwa Chrześcijańskich Kupców Samodzielnych nie mogą być uwzględnione, albowiem wychodzą. poza ramy ustawy.
Posiedzenie Zarządu Zrzeszenia Gazowników i Wodociągowców Polskich odbędzie się dnia 7 września we Lwowie.
Na zaproszenie, skierowane do Magistratu i dyrektora Miejskich Zakładów Światła, Siły i Wodociągów, p. inż. Bethgego, jako członka Zarządu, uchwalił Magistrat ze względów na konieczność j aknaj dalej idącej oszczędności, nie wysyłać delegata na to posiedzenie.
II. strzelanie III. Podokręgu Leszno Zjednoczonych Kurkowych Bractw Strzeleckich o godność króla i rycerzy Podokręgu odbędzie się dnia 9 września w Strzelnicy w Lesznie. Uroczystość rozpocznie się mszą św. o godz. 9 w kościele parafjalnym. Następnie wspólne śniadanie i uroczyste posiedzenie w Strzelnicy, otwarcie strzelania oddaniem strzałów honorowych i strzelanie aż do zmroku; o godz. 19 proklamacja króla i rycerzy. Zaproszenie na tę uroczystość przyjął Magistrat dnia 29 sierpnia do wiadomości.

Ruch budowlany.
Do Miejskiej Policji Budowlanej wpłynęły następujące wnioski o koncesje budowlane:
Ul. Wschowska 14, własność p. Poślednika: przybudowa piętrowego skrzydła w podwórzu;
Ul. Polna l l, własność p. Walentego Wolskiego: budowa domu piętrowego;
Ul. Młyńska 33, własność p. Edmunda Neimanna: budowa fabryki mebli;
Al. Dąbrowskiego 3, własność p. budowniczego miejskiego Graffa: wzniesienie budynku gospodarczego;
Ul. Wolności; własność p. Sieradzkiego: przełożenie schodów i usunięcie jednej ściany wewnątrz domu;
Al. Krasińskiego, własność Powiatowej Kasy Chorych: usunięcie starej kręgielni i budowa parkanu;
Ul. Lipowa l l, własność p. Wł. Kaczmarka: urządzenie kanalizacji;
UI. Przemysłowa, młyn parowy firmy Schneider & Zimmer: wbudowanie nowych kotłów;
Ul. Bracka 12, własność p. Józefa Tomczyka: skanalizowanie.
Magistrat przyjął udzielone koncesje do wiadomości.

Pogłoski o rzekomem zamiarze Deutscher Reichsbahnge-sellschaft przeniesienia całego ruchu towarowego z linji Fraustadt (Wschowa) - Leszno na linję Neu-Bentschen (Zbąszyń) - Leszno, wzbudziły zaniepokojenie w zainteresowanych kołach miejscowego i okolicznego kupiectwa. Zarządzenie takiego rodzaju oczywiście wpływałoby bardzo ujemnie na zbyt naszych towarów, czem dotkniętyby został w pierwszej linji handel miejscowy. To też Magistrat niezwłocznie po pojawieniu się pogłosek zwrócił się do Dyrekcji Kolei Państwowych z wnioskiem o energiczne przeciwdziałanie zrealizowaniu zamierzeń zarządu kolei niemieckich. Już w lipcu r.b. otrzymał jednakże z miejscowego Oddziału Eksploatacyjnego odpowiedź, iż pogłoski te pozbawione są wszelkich podstaw. Mimo tego Magistrat kwestji tej z oka nie spuszcza, a wobec ponownego pojawienia się pogłosek zwrócił się poraz wtóry z interwencją do władz kolejowych.
...
Portrety Sułkowskich.
Piękne i posiadające wysoką wartość artystyczną portrety członków rodziny Sułkowskich, zniszczone prawie zupełnie wskutek zaniedbania konserwacji przez władze niemieckie, oddano na skutek uchwały Magistratu, powziętej po porozumieniu się z p. Konserwatorem Województwa Poznańskiego, artyście malarzowi p. Smoguleckiemu z Poznania do renowacji i stosownego obramowania. Renowacja wypadła nadspodziewanie dobrze, tak że obrazy, umieszczone w pięknych dukatowem złotem złoconych ramach, po powrocie do Leszna i zawieszeniu ich w holu ratusza stanowią dziś prawdziwą ozdobę wewnętrzną. naszego sędziwego gmachu, stanowiącego siedzibę władz miejskich.
Odnowione obrazy przedstawiają Marjannę de Stein, żonę księcia Aleksandra Józefa Sułkowskiego, dziedzica na Rydzynie, hrabiego na Lesznie, Bielicach, Zdunach i Kobylinie i ministra dworu Augusta III, tudzież jej 4 synów:
1. Franciszka, założyciela bielickiej linji Sułkowskich, ojca sławnego Józefa Sułkowskiego, kandydata na tron francuski obok Napoleona Bonapartego;
2. Antoniego, założyciela rydzyńskiej linji Sułkowskich, kanclerza w. koronnego;
3. Augusta, wojewody poznańskiego, współzałożyciela Komisji Edukacyjnej, założyciela ordynacji na Rydzynie, dzięki której obecnie po wymarciu Sułkowskich przeszły dobra rydzyńskie na cele edukacyjne polskie;
4. Aleksandra, najmłodszego z czterech synów Aleksandra Józefa Sułkowskiego.
Szósty obraz przedstawia Fryderyka V, jednego z Pfalzgrafów XVI w. (Winterkönig), przyjaciela i propagatora reformacji w Polsce, związanego w Lesznie Jednotą Braci Czeskich.
...
Z Urzędu Stanu Cywilnego.
W tygodniu od 27.8. do 2.9. r.b. zgłoszono 17 urodzin.
Zmarli:
Marja Reiser z d. Jachimek 40 3/4 lat,
Selma Elster z d. Głogowska 44 lat,
wdowa Rozalja Weil z d. Kohn 91 1/2 lat,
Gertruda Roszak 3 dni,
Jan Piosicki 10 minut,
Marja Ochlińska z d. Staniewska 30 1/2 lat.
...
Dom Pomocy.
W czasie od 27.8. do 2.9. r.b. wydano 760 obiadów;
120 osobom bezpłatnie, a ponadto przy współudziale Tow. Pań św. Wincentego a Paulo 76 bochenków chleba tyluż osobom.
...
Z Miejskiego Urzędu Policyjnego.
W czasie od 27.8. do 2.9. r.b. aresztowano za kradzież 1 osobę, za uraz cielesny l osobę.
Wykroczeń zanotowano 25.
Wydano 15 kart rowerowych, 7 świadectw ubóstwa, z tych 3 do celów procesowych, 3 zezwolenia na noszenie broni i 22 wykazów osobistych.
...
Znaleziono
czapkę męską i portmonetkę bez zawartości. Do odebrania w Miejskim Urzędzie Policyjnym w ratuszu, pokój nr. 10.
...
OBWIESZCZENIE.

Rejestracja 18-letnich.

Miejski Urząd Policyjny w Lesznie wzywa mężczyzn zamieszkałych na obszarze miasta Leszna, a urodzonych w roku 1910 do zgłoszenia się w Urzędzie Policyjnym pokój nr. 5 w godzinach biurowych w terminie od 15. 9.28. do 15.10. 28. włącznie celem zarejestrowania w spisie ośmnastoletnich.
Leszno, dnia 3l sierpnia 1928 r.
L. dz. 770/28. VII c.
Miejski Urząd policyjny:
w. z. (-) Sobkowiak, drugi burmistrz.
...
cdn.

_________________
pozdrawiam Grażyna
bugakg@gmail.com

"Człowiek żyje tak długo, jak długo trwa pamięć o nim''


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: 01 sty 2019, 21:06 
Offline

Dołączył(a): 03 cze 2014, 11:57
Posty: 5189
Numer 11 z dnia 15 września 1928

Rozporządzenia i urzędowe obwieszczenia.
Znaleziono
,
Klucze; przybłąkał się gołąb pocztowy. Do odebrania w ratuszu, pokój 10.
Leszno, dnia 10 września 1928 r, L.dz. 5385/28VII.
Miejski Urząd policyjny.
(-) Kowalski, pierwszy burmistrz.
...
Niniejszem wzywam wszystkich techników dentystycznych zamieszkałych w tut. powiecie, podlegających egzaminowi, do zgłoszenia się do egzaminu w ciągu 4 tygodni. Zgłoszenia winne być skierowane wprost do Komisji Egzaminacyjnej dla techników dentystycznych na ręce Wydziału Zdrowia Publicznego przy Województwie Poznańskiem.
Leszno, dnia 3. września 1928 r. L.dz. 8959/18 - 4.V.
Starosta Powiatowy: w z. (Barski) Asesor.
.
Powyższe podajemy do publicznej wiadomości i zastosowania się.
Leszno, dnia 5. września 1928 r. L.dz. 5467/28. VII.
Miejski Urząd Policyjny
(-) Kowalski, pierwszy burmistrz.
Odpis.
STAROSTA powiatu leszczyńskiego
L.dz. 10377/28 l. I.
Przedmiot: Opłaty stemplowe od umów z kominiarzami.
Do Panów Burmistrzów i Panów Wójtów w powiecie.
W związku z rozporządzeniem policyjnem regulującem sposób oczyszczenia przewodów kominowych i palenisk z dnia 29.XII.1927 r. Dzien. Urzęd. Nr. 53 z 31.XII.27 r. podaję do wiadomości. że umowy zawierane na piśmie pomiędzy osobami wykonującemi prace kominiarskie i właścicielami i zawiadowcami domów, posiadającymi przewody kominowe i paleniska, podlegają opłatom stemplowym na zasadzie ustępu pierwszego litera a) art. 90 ustawy o opłatach stemplowych.
Sposób obliczenia podstaw wymiarowych i obowiązek zgłaszania umów takich urzędom skarbowym, wzgl. Urzędowi Opłat Stemplowych, normują art. 9, 10, l l, 20 i 22. rzeczonej ustawy. art. 91 w punkcie 4) wskazuje okoliczności, kiedy pisma, stwierdzające rzeczowe umowy, są wolne od opłat stemplowych.
Wtóropisy i odpisy pism takich są w myśl art. 3. ustawy o opłatach stemplowych wolne od opłat stemplowych, jednak w ustępie trzecim tego artykułu wskazane są okoliczności. kiedy ma być udowodnione uiszczenie opłaty od pisma pierwszego.
Starosta Powiatowy:
w z. (-) Barski, Asesor.
Powyższy odpis podajemy do publicznej wiadomości.
Leszno, dnia 10. września 1928 r. . L. dz. 5577/28. VII.
Miejski Urząd Policyjny
(-) Kowalski, pierwszy burmistrz.
...
Przetarg.
Dnia 20. bm. o godz. 9 rano odbywać się będzie w koszarach im. Głowackiego sprzedaż przez 17 p. ułanów w drodze publicznego przetargu 50 wybrakowanych koni.
Leszno, dnia 13. września 1928 r. L.dz. 2914/28. l.
Magistrat (-) Kowalski, pierwszy burmistrz.
...
Komunikaty.
Z Magistratu i komisyj administracyjnych.

Ruch budowlany.
Do miejskiej Policji Budowlanej wpłynęły następujące wnioski o koncesję budowlaną:
Ul. Leszczyńskich 24, właśc. Tadeusz Semrau: Ułożenie flisów przed nieruchomością;
Ul. Król. Jadwigi 23, właśc. Jan Kucharski: Budowa chlewów w podwórzu;
Ul. Lipowa 30 b. właśc. Marja Kamińska: Skanalizowanie nieruchomości;
Ul. Komeniusza 8, właśc. Walenty Roszak: Budowa warsztatu ślusarskiego.
Magistrat na posiedzeniu swem dnia 5. bm. przyjął udzielin koncesyj do wiadomości.
...
Manewry Przysposobienia Wojskowego.
Miejscowy Zarząd Wielkp. Związku Powstańców i Strzelców zwrócił się do Magistratu z wnioskiem o zwolnienie pracowników miejskich, członków Związku, z pracy, celem wzięcia udziału w tegorocznych manewrach. Magistrat zgodził się na udzielenie na ten cel urlopów na indywidualne wnioski pracowników.
...
Druk "Wiadomości miasta Leszna" na skutek uchwały Magistratu z dnia 5. bm. polecono miejscowej "Drukarni Centralnej"
...
Przy Alejach Krasińskiego zakupiono w roku 1920 nieruchomość p. Mazura na cele urządzenia ulicy.
Według zawartego wówczas z spadkobiorcami kontraktu wynosiła cena kupna 47.000 mk., która miała być uregulowaną w wysokości 3,900 mk. przez spłatę ciążącej na nieruchomości hipoteki Miejskiej Kasy 0szczędności, w wysokości reszty (43.000 mk.) przez zdeponowanie kwoty w kasie sądowej.
Magistrat wypełnił wówczas wszelkie warunki kontraktu.
Natomiast spadkobiorcy wzgl. sąd opiekuńczy w Hindenburg, czynili trudności w przewłaszczeniu.
Obecnie wystąpili, zamieszkujący w Niemczech spadkobiercy z roszczeniem do zapłaty ceny kupna.
Zaproponowali w drodze ugodowej 45.000 złotych. Magistrat oczywiście odrzucił tę dziwną, niczym nieuzasadnioną, pretensję.
...
Zarząd Miejskich Zakładów Światła, Siły i Wodociągów wniósł o uchwalenie II dodatkowego budżetu na rok 1927/8, a mianowicie dla gazowni na kwotę 150.104.51 zł.; dla elektrowni na 17.886,98 zł., w dochodach i rozchodach.
Magistrat po uchwaleniu projektu przedkłada sprawę Radzie Miejskiej do zajęcia stanowiska.
Tenże Zarząd wniósł o zezwolenie na uskutecznienie wypłat zaliczkowych związanych z budową nowych pieców gazowych. rozszerzeniem sieci eletrycznych i spajaniem zbiorników. Wydatki na te cele wynosić będą przypuszczalnie 180.765,17 zł.
Magistrat przychylił się do wniosku ze względu na konieczność wykonania prac.
...
Koszty budowy gmachu strażackiego wynosiły dotąd 103.000 zł. nie są tem oczywiście zapłacone wszelkie prace potrzebne do ostatecznego wykończenia gmachu. Według kosztorysu budowniczego miejskiego kosztować będą dalsze prace 80.000 zł. Do wykonania są mianowicie jeszcze wewnętrzne prace murarskie. a w szczególnoki posadki, wykończenie kominów odpowietrzniki, otynkowanie piwnic. ścian i sufitów, bramy itp., tudzież prace stolarskie, ciesielskie, ślusarskie, szklarskie i malarskie, wreszcie prace gancarskie i instalacyjne. W kosztorysie nie są jeszcze ujęte dalsze prace zewnętrzne, jak otynkowanie fasad i budowa chlewów, oraz parkanu przy niezabudowanej części nieruchomości. Prace te kosztowałyby w przybliżeniu 10.000 zł. Magistrat na ostatniem swem posiedzeniu postanowił poprowadzić dalej budowę, na razie bez wymienionych dodatkowych prac zewnętrznych. Koszty dalszej budowy pokryte będą wekslami, płatnymi 15 kwietnia i 15 maja 1929. Na wydanie prac będzie rozpisany konkurs.
...
Pożar wybuchł dnia 10 bm. około godz. 15 na placu składowym poza rzeźnią miejską. Iskra z lokomotywy była najprawdopodobniej przyczyną pożaru. Żywiołowi uległo około 70 m3 drzewa, przeznaczonego dla ubogich miasta. Szkoda wynosi około 200.- zł.
Pożar opanowano w niespełna pół godziny.
...
25 letni jubileusz pracy w Miejskich Zakładach Światła, Siły i Wodociągów obchodził pracownik tychże zakładów, gazomistrz p. Franciszek Bojdziński, dnia 6 bm.
Jubilatowi złożyli życzenia imieniem ciał miejskich decernent zakładu p. radca Żakowski oraz zastępca dyrektora p. Ciszewski.
Komisja uchwaliła wypłacenie jubilatowi w dowód uznania długoletniej pracy 500 zł. nagrody.
...
Wiadomości statystyczne.

Z miejskiego Urzędu Policyjnego.

W czasie od 3.9. do 9.9. r.b. aresztowano za kradzież 2 osoby, za hałasowanie 2 osoby.
Wykroczeń zanotowano 8.
Przytrzymano 1 osobę umysłowo chorą.
Wydano 11 kart rowerowych, 5 świadectw ubóstwa, z tych 4 do celów procesowych, 7 zezwolił na noszenie broni i 16 wykazów osobistych.
...
Różne.

Dodatkowy zaciąg ochotników do marynarki wojennej.

W związku z powiększeniem siły morskiej R.P. przez włączenie nowych jednostek zbudowanych we Francji, Marynarka Wojenna ogłasza dodatkowy zaciąg ochotników.
Mogą być przyjmowani mężczyźni urodzeni w latach 1908, 1909, 1910.
Głównemi warunkami wstąpienia do szeregów Marynarki są:
dobre zdrowie, znajomość czytania, pisania i rachunków oraz znajomość rzemiosła.
Zgłoszenia przyjmują wszystkie P.K.U., które udzielają szczegółowych informacyj.
Lista zgłoszeń zostanie zamknięta dn. 25 września.
...
cdn.

_________________
pozdrawiam Grażyna
bugakg@gmail.com

"Człowiek żyje tak długo, jak długo trwa pamięć o nim''


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: 07 sty 2019, 19:37 
Offline

Dołączył(a): 03 cze 2014, 11:57
Posty: 5189
Numer 12 z dnia 21 września 1928

Rozporządzenie tyczące, się uczenia i egzaminowania oglądaczy mięsa na obszarze Województwa Poznańskiego.

Na zasadzie rozporządzenia Ministra Rolnictwa z dnia 26 maja 1928 r. o sposobie uczenia i egzaminowania oglądaczy oraz ich zakresie działania (Dz.U.Rz.P. nr. 62, poz. 575) zarządzam co następuje:

§ l. Do odbywania kursów, celem udzielania nauki dla kandydatów na oglądaczy wyznaczam na obszarze Województwa Poznańskiego rzeźnie miejskie w
a) Bydgoszczy,
b) Gnieźnie,
c) Lesznie,
d) Poznaniu.
Kierownikami kursów mianuję:
a) dla rzeźni miejskiej w Bydgoszczy lekarza wet. p. Antoniego Kwiatkowskiego,
b) dla rzeźni miejskiej w Gnieźnie, lekarza wet. p. Fryderyka Jaroszewskiego,
c) dla rzeźni miejskiej w Lesznie, lekarza wet. p. Franciszka Lohnera,
d) dla rzeźni miejskiej w Poznaniu, lekarza wet. p. Józefa Porzyckiego.

§ 2. 1) Za prowadzenie nauki podczas 6-cio tygodniowego kursu badania zwierząt rzeźnych i mięsa łącznie z badaniem co do włośni ustanawiam opłatę w wysokości 60 zł.
2) za dwutygodniowy kurs nauczania wyłącznie badania mięsa pod względem włośni opłatę w wysokości 20 zł. płatnych ze strony każdego uczestnika kursu,

§ 4. Każdorazowe rozpoczęcie kursu poda w odpowiedni sposób dotyczący kierownik na 6 tygodni naprzód do wiadomości publicznej, przesyłając równocześnie odpis tut. Urzędowi Wojewódzkiemu.

§ 5. a) opłata za egzamin przed komisją egzaminacyjną wynosi:
1) dla kandydata na oglądacza do badania zwierząt rzeźnych i mięsa oraz oglądacza co do włośni 20 zł.
2) dla kandydata na oglądacza do badania zwierząt rzeźnych i mięsa - 16 zł.
3) dla kandydata na oglądacza co do włośni - 7 zł.

b) opłata za egzamin powtarzający się co trzy lata przed powiatowym lekarzem weterynaryjnym wynosi:
1) na oglądacza do badania zwierząt rzeźnych i mięsa oraz oglądacza co do włośni 5 zł.
2) na oglądacza do badania zwierząt rzeźnych i mięsa - 4 zł.
3) na oglądacza co do włośni - 2 zł.

§ 6. Opłatę za egzamin kandydaci wpłacają przed rozpoczęciem egzaminu wprost przewodniczącemu komisji (§ 5a) względnie powiatowemu lekarzowi weterynaryjnemu (§ 5 b).

§ 7. Na obszarze Województwa Poznańskiego ustanawia się następujące komisje egzaminacyjne z siedzibą:

1) w Poznaniu:
Przewodniczący: inspektor weterynaryjny Województwa Poznańskiego.
Zastępca: referendarz oddziału weterynaryjnego Województwa Poznańskiego.
Członkowie: p. Dr. Piotr Lech, lekarz wet. rzeźni miejskiej w Poznaniu.
Zastępca: p. Józef Porzycki, lekarz wet. rzeźni miejskiej w Poznaniu;

2) w Bydgoszczy:
Przewodniczący: inspektor weterynaryjny Województwa Poznańskiego.
Zastępca: referendarz oddziału weterynaryjn. Województwa Poznańskiego.
Członkowie: p. Antoni Kwiatkowski, dyrektor rzeźni miejskiej w Bydgoszczy.
Zastępca: p. Józef Bigo, lekarz wet. rzeźni miejskiej w Bydgoszczy.

§ 8. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Poznańskim Dzienniku Wojewódzkim. a tem samem tracą moc obowiązującą wszystkie rozporządzenia wydane w tym samym przedmiocie.
W związku z powyższem podaję równocześnie do wiadomości niektóre postanowienia rozporządzenia Ministra Rolnictwa z dnia 26 maja 1928 r. o sposobie uczenia i egzaminowania oglądaczy (Dz.U.R.P. Nr. 62, poz. 575).

§ 4. Na kurs mogą być dopuszczone osoby obojga płci, w wieku od lat 20 do 40, posiadające obywatelstwo polskie i władające językiem polskim w mowie i piśmie.
Na kurs nie mogą być przyjmowani misiarze, handlarze zwierzętami lub mięsem, osoby zatrudnione w przedsiębiorstwach ubezpieczeń zwierząt, w przemyśle rakarskim, jak również osoby, które, nie posiadając dyplomu lekarza weterynaryjnego, trudnią się zawodowem leczeniem zwierząt.
Podanie o dopuszczenie na kurs należy wnieść do kierownika kursu z dołączeniem świadectwa urodzenia, świadectwa moralności, świadectwa zdrowia oraz własnoręcznie napisanego życiorysu.
(...)
...
Z Magistratu i Komisyj Administracyjnych.

Za wierną służbę.

Służąca Ernstine Dorn święcić będzie w dniu 2 października br. 45-letni jubileusz służby u p. von Bargen z domu von Pannwitz, zamieszkałej przy ul. Dworcowej 25.
W dowód uznania rzadkiej dziś wierności wyznaczył Magistrat dla p. Dornówny upominek w kwocie 30 złotych.
...
60-letni jubileusz małżeństwa święcą dnia 25 października b.r. małżonkowie Antoni i Marja z Mertów Borowiakowie, zamieszkali w Lesznie.
Antoni Borowiak cieszy się najlepszą opinją szczególnie pod względem działalności społecznej i narodowej.
Magistrat uchwalił wypłacić mu z okazji niezwykłego jubileusza kwotę 300 zlotych.
...
Dla Miejskiego Gimnazjum Żeńskiego im. Marji Konopnickiej pozyskano do wykładów w liczbie 15 godzin tygodniowo p. Dr. Szpunarową.
...
Podatek od biletów wstępu do kinoteatrów przy wyświetlaniu filmów propagandowych Powszechnej Wystawy Krajowej zniżył Magistrat na skutek wniosku Dyrekcji Wystawy o 10proc. ceny biletu.
...
Ruch budowlany.

Do Miejskiej Policji Budowlanej wpłynęły następujące wnioski o koncesje budowlane:
Ul. Przemysłowa 12 wł. fa. Schneider i Zimmer: podwyższenie komina młynowego;
Ul. Starozamkowa 7, wł. Gotfryd Nater: ustawienie parkanu;
Ul. Król. Jadwigi 20. wł. Andrzej Antczak: urządzenie kanalizacji.
...
Wydanie prac miejskich.

Magistrat postanowił powierzyć dalsze prace przy budowli przy ul. Młyńskiej 16/18 następującym przedsiębiorcom:
a) ułożenie stopni p. Śniateckiemu za cenę 499,21 zł.,
b) wykonanie posadzki terrasowej firmie "Materjał Budowlany" za cenę 10,50 zł. za 1 m2;
c) prace malarskie p. Wasilewskiemu za cenę 2.489,55 zł.;
d) prace szklarskie pp.
Schmidtowi i Kujaczyńskicmu po połowie za cenę 1.281 zł.

- Dalsze prace przy budowie strażnicy powierzono:
a) murarskie i ciesielskie p. Roszakowi za cenę 10.639.15 zł.;
b) stolarskie ślusarskie i szklarskie pp.
Błażejewskiemu i Tuliszce po połowie za cenę 17.305,- zł.;
c) zduńskie
na I. piętrze p. Bilewiczowi,
na II piętrze p. Jankowskiemu;
d) malarskie p. Trzcińskiemu za cenę 1.605,80 zł.
...
Wiadomości Statystyczne.

Z Miejskiego urzędu policyjnego.

W czasie od 10.9. do 16.9. br. wydane 11 kart rowerowych, 15 wykazów osobistych, 1 zezwolenie na noszenie broni i 7 świadectw ubóstwa z tych 4 do celów procesowych.
...
Z Urzędu Stanu Cywilnego.

W czasie od 3. do 15.IX. br. zgłoszono 20 urodziń i zawarto 12 ślubów;
zmarli:
Bartecki Jarosław 2 1/2 mies.,
Krzyżanowski Aleksander 43 lat.
Förster Henryk 66 lat,
Kotlińska Tekla z domu Zboralska 66 lat,
Madej Emilja 3 1/2 mies.
...
cdn.

_________________
pozdrawiam Grażyna
bugakg@gmail.com

"Człowiek żyje tak długo, jak długo trwa pamięć o nim''


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: 14 sty 2019, 00:27 
Offline

Dołączył(a): 03 cze 2014, 11:57
Posty: 5189
Numer 13 z dnia 29 września 1928

Obwieszczenie o wyłożeniu spisów poborowych.

Zgodnie z art. 27 ustawy z dn. 23 maja 1924 r. o powszechnym obowiązku wojskowym (Dz.U.R.P. nr. 46 1928 poz. 458) podaje się do ogólnej wiadomości, że od dnia 1 stycznia 1929 r. do dnia 14 stycznia 1929 r. będą wyłożone w Magistracie (Biuro Zapisu Mieszkańców, pokój 5) do przeglądania przez zainteresowanych w godzinach urzędowych spisy poborowych 1908 rocznika.
W okresie powyższym każdemu pominiętemu w spisie oraz mylnie lub niewłaściwie wpisanemu przysługuje prawo reklamacji t.j. żądania uzupełnienia lub sprostowania spisu, co należy zgłosić ustnie lub pisemnie w Magistracie (Wydział Wojskowy).
Leszno, dnia 22.IX.1928 r. L.dz. 820 28.
Magistrat, Wydział Wojskowy.
Sobkowiak (-) drugi burmistrz.
...
Z MAGISTRATU I KOMISYJ ADMINISTRACYJNYCH.

Ruch budowlany.

Do Miejskiej Policji Budowlanej wpłynęły następujące wnioski o koncesje budowlane :
Ul. Łaziebna - wł. m. Leszno, dzierż, F. Majkowski: ustawienie szopy;
Ul. Polna 11 - wł. Wolski Walenty: budowa chlewu;
Ul. Starozamkowa, - wł. Jan Walorski; budowa komina w oranżerji.
...
Majątek miasta.
Komisja Gospodarcza dokonała w dniu 3 bm. oszacowania objektów miejskich na ogólną kwotę 11.855.150,- zł.
...
Zarząd Taboru Miejskiego obradował dnia 14 bm. pod przewodnictwem p. radcy Szynkarka.
Rozpatrzono 15 wniosków o zwolnienie z opłat za zamiatanie ulic, z których 10 odrzucono, jako nieuzasadnione.
Na skutek 5 wniosków, wykazujących trudne gospodarcze położenie wnioskodawców, zniżono w trzech wypadkach opłaty do połowy, w 2 zaś o 30 proc. Nie uwzględniono tudzież jako nieuzasadnionych 8 wniosków o zniżenie opłaty, 4 zaś z powodu podjęcia ponownego wymiaru terenu i odpowiedniego obniżenia, uważano za załatwione.
Na skutek stawionego z grona zarządu wniosku postanowiono 5 głosami przeciw 2 przejąć zamiatanie wszystkich ulic miasta.
Podział ulic na kategorje zmieniono o tyle, że opłatę za zamiatanie ulicy Kościańskiej od gimnazjum żeńskiego do końca, oraz ul. Osieckiej od ul. Jagiellońskiej do końca, zniżono z 70 gr. na 40 gr. za m2, zaś ul. Młyńskiej z 50 gr. na 40 gr. za m2.

- Cenę za śmieci uliczne wyznaczono na 6,- zł. za furę dwukonną, zaś 3 zł. za furę jednokonną. Na wniosek p. Steinmetza uchwalono nie powiększać liczby zamiataczy mimo rozszerzenia granic świadczeń Taboru, a zatrudniać obecnych robotników przez 8 godzin na dobę, w miejsce zaś ustępujących kobiet przyjmować tylko mężczyzn, o ile podtrzymanie dotychczasowej liczby robotników jest konieczne.
...
Komisja Gospodarcza obradowała w dniu 18 bm. pod przewodnictwem p. radcy Szynkarka.
Uchwalono sprzedać folwark Grzybowo za cenę 250.000,- zł. pod warunkiem, że Magistrat postara się o inny objekt rekompenzacyjny (Magistrat do wniosku tego nie przychylił się).

- Ponadto zapropowano sporządzić plan zabudowań a gruntu miejskiego położonego przy szosie Strzyżewickiej i rozparcelować teren ten na cele budowy domów mieszkalnych (Magistrat w tej kwestji nie zajął jeszcze ostatecznego stanowiska ze względu na to, że teren ten jest wydzierżawiony, a czas umowy ubiegła dopiero w roku 1934).

- Ponadto rozpatrywała Komisja sprawę wyboru terenu pod ogródki działkowe. Stwierdzono, że projektowany poprzednio teren przy szosie Zaborowskiej nie nadaje się na ogródki z powodu lichej ziemi. Zaprojektowano z tego powodu inne miejsce (Magistrat na ostatniem swem posiedzeniu postanowił odroczyć tę sprawę na 4 tygodnie).

Od trzech obywateli wpłynęły wnioski o sprzedaż garntu (gruntu) miejskiego pod budowę domów mieszkalnych. W 2 wypadkach zgodziła się Komisja na odstąpienie terenów przy drodze Kluczowej za cenę 30 gr. za m2 (Magistrat przychylił się do tego wniosku), zaś w jednym wypadku zaproponowano ogród przy Al. Mickiewicza nie zajmującna razie stanowiska co do ceny (Magistrat odrzucił ten projekt, ponieważ teren ten zamierza na inne cele przeznaczyć, natomiast zaproponował teren przy szosie Zaborowskiej jako pod każdym względem nadający się pod budowę).
...
Wiadomości Statystyczne.

Z Miejskiego Urzędu Policyjnego
.
W czasie od 17 do 23.9.28 r. aresztowano 1 osobę za kradzież, wykroczeń zanotowano 31. Wydano 16 kart rowerowych, 4 zezwolenia na prawo noszenia broni palnej, 16 świadectw ubóstwa, z tych 7 do spraw procesowych i 13 wykazów osobistych.
.
Z Urzędu Stanu Cywilnego.
W czasie od 10 do 23 IX.br.
zgłoszono 8 urodzeń i zawarto 3 śluby.
.
Wspieranie ubogich.
Dnia 11 września r.b. wypłacono dwutygodniowe publiczne wsparcie 263 ubogim w łącznej sumie 1.506,- zł.
Dnia 25 września rb. udzielono dwutygodniowe publiczne wsparcie ubogich w wysokości 1.509,- zł. 222 ubogim.
.
Dom Pomocy.
W czasie od 3 do 23 bm. wydano 230 bezpłatnych obiadów 120 osobom, oraz przy współudziale Tow. Pań św. Wincentego a Paulo 340 czterofuntowych bochenków chleba 120 osobom.
...
Obwieszczenie.
Stosownie do uchwały Zarządu Taboru Miejskiego z dnia 14 września br. przechodzi z dniem 1 października br. na Tabor Miejski obowiązek czyszczenia wszystkich ulic miasta.
Z dniem tym obowiązuje statut miejscowy dot. czyszczenia ulic w mieście Lesznie z dnia 11. kwietnia 1928 r. właścicieli wszystkich nieruchomości w Lesznie, położonych przy drogach publicznych miasta.
Leszno, dnia 27. września 1928 r.
Magistrat.
w z. Szynkarek, radca miejski.
...
cdn.

_________________
pozdrawiam Grażyna
bugakg@gmail.com

"Człowiek żyje tak długo, jak długo trwa pamięć o nim''


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: 21 sty 2019, 18:07 
Offline

Dołączył(a): 03 cze 2014, 11:57
Posty: 5189
Numer 14 z dnia 6 października 1928

W sprawie paszkwilu umieszczonego w "Przeglądzie Porannym" otrzymaliśmy z prośb(ą) o umieszczenie następujące oświadczenie:
Wobec kursujących pogłosek w mieście, jakobym był autorem korepondencji wysłanej do redakcji Przeglądu Porannego w Poznaniu zawierające dane co do działalności władz komunalnych stwierdzam niniejszem w imieniu prawdy, że nie jestem i nie byłem korespondentem "Przeglądu Porannego" - natomiast wysyłałem korespondencje w tych samych kwestjach do redakcji "Gazety Powszechnej" w Poznaniu.
Leszno, dnia 2 października 1928 r.
(-) Edmund Inerowicz.
Zaznaczamy, iż przypuszczenie nasze co do autora paszkwilu nie odnosiło się do p. lnerowicza, co do którego wiemy, iż wysyłał do pism zamiejscowych korespondencjc, zawierające rzeczową i bezstronną krytykę działalności korporacyj miejskich.
...
Wiadomości Statystyczne.

Dom Pomocy.

W czasie od 4 do 30 bm. wydano 630 obiadów bezpłatnie 120 osobom, oraz przy współudziale Pań Tow. Św. Winc. a Paulo 80 bochenków chleba tyluż osobom.
...
Z Miejskiego Urzędu Policyjnego.

W czasie od 24. do 30.9.28 r. zanotowano wykroczeń 21; aresztowano 2 osoby za hałasowanie.
Wydano 7 kart rowerowych, 5 zezwoleń na prawo noszenie broni palnej, 14 świadectw ubóstwa - z tych 6 do spraw procesowych - i 12 wykazów osobistych.
...
Obwieszczenie.

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10.2.26 r. o uregulowaniu cen przetworów zbóż chlebowych, mięsa i jego przetworów pp. (Dz.U.R.P. Nr. l8 poz. 101) oraz rozporządzenia p. Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 31.8.26 r. o zabezpieczeniu podaży przedmiotów powszechnego użytku {Dz.Ust. Nr. 91 poz. 527) zatwierdza się następujący cennik:
l kg chleba żytniego z 650,0 mąki żytniej 0,50 zł.
Cena powyższa obowiązuje z dniem l.10.28 r.
Magistrat (-) Kowalski. pierwszy burmistrz.
...
Dział ogłoszeń.

Drukarnia Centralna
Leszno [Wlkp.] ul. Dworcowa 19
Wykonuje wszelkie druki jak: formularze, rachunki, koperty, listowniki, bloki, zaproszenia ślubne, Bilety wizytowe, ulotki itp.
...
Stale na składzie świeży chleb
oraz
mąka razowa pszenna po cenach ---
proszę przekonać się osobiście.
Młyn Motorowy
Ignacy Jezierski, Leszno, ul. Komeniusza 14.
...
Miejska Kasa Oszczedności w Lesznie instytucja pupilarnie pewna, za którą odpowiada miasto Leszno swoim majątkiem przeszło 12 mil. zł, przyjmuje za dobrem oprocentowaniem od 6-100% rocznie wkłady od najmniejszej sumy oraz udziela
Pożyczki Wekslowe i Skryptowe.
Na życzenie zabezpiecza się wkłady przed dewaluacją.
...
cdn.

_________________
pozdrawiam Grażyna
bugakg@gmail.com

"Człowiek żyje tak długo, jak długo trwa pamięć o nim''


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: 21 sty 2019, 19:23 
Offline

Dołączył(a): 03 cze 2014, 11:57
Posty: 5189
Numer 15 z dnia 13 października 1928

Komunikaty

Z Magistratu i Komisyj Administracyjnych.

Wydanie prac miejskich. Magistrat uchwałami swemi z dnia 3 bm. postanowił wydać prace budowlane jak następuje:
a) dostawę i ustawienie poręczy do schodów w budowli przy ul. Młyńskiej p. Sieradzkiemu;
b) instalację ogrzewania centralnego w budynku strażackim: p. Leonowi Ciszewskiemu;
c) rozbudowę budynku gospodrczego przy Państw. Szkole Przem. Handlowej: p. budowniczemu Rakowskiemu.
...
Ruch budowlany.
Do Miejskiej Policji Budowlanej wpłynęły następujące wnioski o koncesje budowlane:
Ul. Wolności 14 - właśc. Michalak Józef: przebudowa domu mieszkalnego;
Ul. Przemysłowa 33 - wł. Szulc Michał: budowa garażu;
Ul. Kr. Jadwigi 1 - wł. Werner Józef: skanalizowanie nieruchomości.
...
Wydział dla Spraw Ubogich obradował dnia 8 bm. pod przewodnictwem p. radcy Lorka.
Na porządku dziennym było 36 spraw.
Przyznano bieżące wsparcia obogich 10-ciu ubogim, w wysokości od 5-15 zł. dwutygodniowo.
Podwyższono otrzymywane wsparcia 11-tu ubogim o łączną kwotę 43,- zł. dwutygodniowo.
Nie uwzględniono 7-miu wniosków o wsparcia wzgl. o podwyższenie wsparć, ponieważ stwierdzono, źe petenci zarabiają lub są w możności zarabiać;
odłożono celem dokładnego zbadania stosunków i ponownego przedłożenia 3 wnioski.
W dwóch wypadkach uwzględniono wnioski o zniżenie wzgl. o spłatę ratami zaleglości za otrzymane świadczenia.
Uchwalono kwotę 500 zł. na zakupienie ziemniakow dla kuchni dla ubogich w Domu Pomocy, oraz zakup 50 centnarów mąki żytniej na wypiek chleba dla ubogich miasta. Przyjęto do wiadomości sprawozdanie z Domu Pomocy za miesiąc wrzesień r.b.
...
Wiadomości Statystyczne.

Z Miejskiego Urzędu Policyjnego.

W czasie od 1. do 7.X.1928 r. zanotowano wykroczeń 21, z tych za hałasowanie i zakłócanie spokoju publicznego 6.
Wydano 11 kart rowerowych. 4 zezwolenia na prawo noszenia broni palnej, 19 świadectw ubóstwa - z tych 4 do spraw procesowych - i 12 wykazów osobistych.
...
Z Urzędu Stanu Cywilnego.
W czasie od 24.IX. do 7.X.1928 r. zgłoszono 12 urodzin i zawarto 2 śluby.
Zmarli:
Eleonora Frąckowiak 16 mies.,
Stanisław Weigt 8 i pół roku,
Marja Mazajczyk z d. Włodarczak 55 3/4 lat.
...
Wspieranie ubogich.
Dnia 9. bm. wypłacono dwutygodniowe publiczne wsparcie ubogich w wysokości 1.466 zł. 217 ubogim.
...
Z Urzędu Zapisu Mieszkańców
W czasie od 24.IX.28. do 7.X.28. włącznie przyjęto:
1. Zgłoszeń na stałe:
Polaków: 106
Niemców: 5
Żydów: 0
Ogółem: 111
2. Wymeldowań z stałego pobytu:
Polaków: 102
Niemców: 13
Żydów: 1
Ogółem: 116
1. i 2. Polaków: 4
1. i 2. Niemców: 8
1. i 2. Żydów: 1
1. i 2. ogółem: 5

3. Zgłoszeń na pobyt przejściowy:
z Polski: 0
z Niemiec: 119
z innych państw: 0
Ogółem: 119
4. Wymeldowań z pobytu przejściowego:
z Polski: 0
z Niemiec: 84
z innych państw: 0
Ogółem: 84
3. i 4. z Niemiec: 35.
3. i 4. ogółem: 35
...
Dom Pomocy.
W czasie od l do 7 bm. wydano 700 obiadów bezpłatnych 116 osobom, oraz przy współudziale Tow. Pań św. Wincentego a Paulo 100 bochenków chleba tyluż osobom.
...
Różne.

Komitet Robudowy Miasta.

Sprawozdanie za czas od 1. stycznia do 31 sierpnia 1928 r. (§ 4 regul. Komit. Rozbudowy z dn. 14/19 XII 27).
W okresie sprawozdawczym wpłynęło 13 wniosków o udzielenie kredytów budowlanych w łącznej kwocie 484.000 zł.
Komitet Rozbudowy Miasta uwzględnił jednakże tylko 8 wniosków na łączną kwotę 320.000 zł. Pozostałe 5 wniosków nie mogły być uwzzlędnione z powodu nieprzedłożenia zatwierdzonych planów budowy.
Następujące zestawienie wykazuje ilość na skutek polecenia Komitetu przez Bank Gospodarstwa Krajowego uwzględnionych wniosków, wysokośc udzielonych kredytów i obecny stan budowli.
1.Wnioskodawca - Miasto Leszno
2.Przedmiot budowy - Dom mieszkalny
3.Miejsce budowy - ul.Młyńska 16/18
4.Kwota udzielonej pożyczki zł. gr. - 156,000,-
5.Obecny stan budowy - połowa pod dachem do wykonania w niej jeszcze podłogi i prace malarskie
6.Po wykończeniu budowli uzyska się:
a) mieszkań - 21
b) pokojów - 29
c) kuchen - 21
.
1.Wnioskodawca - Łaska Rudolf
2.Przedmiot budowy - przebudowa spichrza na mieszk.
3.Miejsce budowy - ul. Król. Jadwigi
4.Kwota udzielonej pożyczki zł. gr. - 60.000,-
5.Obecny stan budowy - w stanie surowym
6.Po wykończeniu budowli uzyska się:
a) mieszkań - 32
b) pokojów - 51
c) kuchen.- 32
.
1.Wnioskodawca - Ratajczak
2.Przedmiot budowy - dom mieszkalny
3.Miejsce budowy - ul. Sokoła
4.Kwota udzielonej pożyczki zł. gr. - 10.000,-
5.Obecny stan budowy - w stanie surowym
6.Po wykończeniu budowli uzyska się:
a) mieszkań - 2
b) pokojów - 5
c) kuchen.- 2
.
1.Wnioskodawca - Sadowski
2.Przedmiot budowy - dom mieszkalny
3.Miejsce budowy - ul. Sokoła
4.Kwota udzielonej pożyczki zł. gr. - 10.000,-
5.Obecny stan budowy - w stanie surowym
6.Po wykończeniu budowli uzyska się:
a) mieszkań - 2
b) pokojów - 4
c) kuchen.- 2
.
1.Wnioskodawca - Antczak
2.Przedmiot budowy - dom mieszkalny
3.Miejsce budowy - ul. Król. Jadwigi
4.Kwota udzielonej pożyczki zł. gr. - 3.000,-
5.Obecny stan budowy - gotowy
6.Po wykończeniu budowli uzyska się:
a) mieszkań - 3
b) pokojów - 6
c) kuchen.- 3
.
1.Wnioskodawca - Dudziak
2.Przedmiot budowy - dom mieszkalny
3.Miejsce budowy - ul. Sokoła.
4.Kwota udzielonej pożyczki zł. gr. - 5.000,-
5.Obecny stan budowy - brak tylko otynkowanie i 3 pieców
6.Po wykończeniu budowli uzyska się:
a) mieszkań - 2
b) pokojów - 4
c) kuchen.- 2
...
1.Wnioskodawca - Zgaiński
2.Przedmiot budowy - dom mieszkalny
3.Miejsce budowy - ul. Lipowa
4.Kwota udzielonej pożyczki zł. gr. - 10.000,-
5.Obecny stan budowy - gotowy
6.Po wykończeniu budowli uzyska się:
a) mieszkań - 2
b) pokojów - 6
c) kuchen.- 2
...
Razem:
4.Kwota udzielonej pożyczki zł. gr. - 254.000,-
6.Po wykończeniu budowli uzyska się:
a) mieszkań - 64
b) pokojów - 105
c) kuchen.- 64
Prócz wymienionych wyżej wniosków czyni starania o pożyczkę w kwocie 50.000 zł. Spółdzielnia Budowy Domów dla Pracowników Kolejowych w Lesznie, która zamierza pobudować na razie 8 domów mieszkalnych.
Wniosek nie jest jeszcze ostatecznie rozstrzygnięci(ty).
Skład Komitetu Rozbudowy Miasta jest następujący:
p. I. Burmistrz Kowalski, jako przewodniczący,
p. radca Żakowski,
p. przewodniczący Rady Miejskiej Nowakowski,
p. radny Ciszewski,
p. radny Woźniak,
p. naczelnik Schneider,
p. budowniczy Pelc.
Leszno, dnia 1.IX.1928 r.
Przewodniczący Komitetu Rozbudowy Miasta.
(-) Kowalski, pierwszy burmistrz.
...
Pożar.
Dnia 9 bm. o godz. 22 wybuchł pożar na terenie firmy " Akwawit", Zapaliło się tam siano, złożone na strychu.
Zaalarmowanej straży pożarnej udało się w niespełna 1/2 godziny usunąć wszelkie niebezpieczeństwo, jakie groziło umieszczonej w pobliżu składnicy spirytusu. Do godziny 24 ugaszono pożar zupełnie, dla bezpieczeństwa pozostawiono jednakże jeszcze na miejscu pogotowie strażnicze do godz. 2-giej. Przyczyna pożaru jak i wysokość powstałej szkody nie jest jeszcze stwierdzona.
...
cdn.

_________________
pozdrawiam Grażyna
bugakg@gmail.com

"Człowiek żyje tak długo, jak długo trwa pamięć o nim''


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: 21 sty 2019, 23:45 
Offline

Dołączył(a): 03 cze 2014, 11:57
Posty: 5189
Numer 16 z dnia 20 października 1928

Rozporządzenia i urzędowe obwieszczenia.

Urzędowo stwierdzono, że rozporządzenia policyjnego z dnia 18.8.1920 r. (Dz.Urz.Wojew. Poznańskiego Nr. 38 poz. 856) w przedmiocie wykonania prac w zawodzie fryzjerskim, golarskim i strzyżenia włosów przez fryzjerów się nie przestrzega a mianowicie:
Odnośnie do § 4:
We wszystkich golarniach namydla się jednym i tym samym pędzlem (nie prywatną własnością klijenta) cały szereg osób, po pobieżnym spłukaniu go wodą. Jasnem jest, że w ten sposób przenosić się muszą choroby skórne.
Odnośnie do § 8:
Rozporządzenie policyjne nie wszędzie jest wywieszone w lokalach fryzjerskich. Wobec tego zarządziłem rewizje we wszystkich golarniach i fryzjerniach celem policyjnego stwierdzenia powyższych wykroczeń i ukarania grzywną policyjną za nie stosowanie się do rozporządzenia.
Równocześnie podaję do wiadomości, że odnośne rozporządzenia policyjne fryzjerzy nabyć mogą w księgarni św. Wojciecha w Poznaniu po cenie 30 gr. za egzemplarz.
Leszno, dnia 4 października 1928 r 11435/28-4.
Starosta Powiatowy (-) Zenkteler.
...
Komunikaty

Z Magistratu i Komisyj Administracyjnych.

Dodatki do podatków państwowych.
Magistrat na posiedzeniu swem dnia 10 bm. uchwalił na okres gospodarczy 1929/30 następujące dodatki komunalne do podatków i opłat państwowych:
25% państw. podatku przemysłowo-obrotowego od przedsiębiorstw i zajęć podlegających państw. podatkowi od obrotu;
30% każdorazowo przez Państwo pobieranej ceny świadectw przemysłowych i kart rejestracyjnych;
70% państwowego podatku gruntowego i
25% państwowego podatku od nieruchomości.
...
Opłaty kanalizacyjne.
Magistrat uchwalił dnia 10. bm. pobierać w okresie gospodarczym 1929/30 od właścicieli nieruchomości opłatę za połączenie z kanalizacją w wysokości 1/2 proc. użytkowej wartości budynkowej, zaś opłatę za używanie kanalizacji według stawek przedwojennych, licząc 1,23 zł za l mk.
...
Urząd Stanu Cywilnego w Lesznie, do którego należą miejscowości:
Leszno, Gronowo, Lasocice, Antoniny, Strzyżewice, Henrykowo, Marysiewice i Zaborowo, obejmuje okręg, składający się z ca. 24.000 mieszkańców.
Za załatwienie spraw Urzędu Stanu Cywilnego pobiera Magistrat od tych gmin odszkodowanie w wysokości 400,- zł. rocznie.
Odszkodowanie to nie stoi w żadnym stosunku do ogólnych kosztów utrzymania biura i obu urzędników stanu cywilnego i nie może być mowy o jako tako słusznem rozłożeniu kosztów utrzymania urzędu.
Magistrat nie rozporządza dostateczną ilością ubikacyj na ten cel; obecne pomieszczenie jest nieodpowiednie.
Magistrat postaniwił wobec tego wystąpić do Województwa z wnioskiem o wyłączenie miasta Leszna z obwodu stanu cywilnego i utworzenie Urzędu Stanu Cywilnego Leszno-miasto.
...
Z obrad Rady Miejskiej.
W piątek, dnia 12. bm. odbyło się publiczne posiedzenie Rady Miejskiej pod przewodnictwem p. prez. Nowakowskiego przy obecności 21 radnych i 5 członków Magistratu z I. burmistrzem Kowalskim na czele.
Na porządku obrad było 17 spraw.
Na wniosek p. radnego Marcinkowskiego skreślono jednakże z porządku obrad sprawę XII dot. odszkodowania pp. burmistrzów za prace nienależące ściśle do ich zakresu obowiązków służbowych.
- Sprawozdanie Komitetu Rozbudowy Miasta (patrz nr. 15 naszego pisma str. 170) przyjęto do wiadomości, tak samo sprawozdanie z odbytych rewizyj kas miejskich. Przy tej sposobności dokonano uzupełniającego wyboru członków Komisji Rewizyjnej Rzeźni Miejskiej, zdekompletowanej ustąpieniem pp. radnych
Tuliszki,
Szłapki i
Ratajczaka;
w miejsce tych pp. wybrano pp. radnych
Rajewskiego,
Bosego i
Kaźmierskiego.
Nastepnie zatwierdzono bilans otwarcia Miejskiej Kasy Oszczędności per l. VII.28.
Ze względu na przyznanie miastu przez poszczególne instytucje finansowe pożyczek inwestycyjnych w mniejszej wysokości, aniżeli przewidywano je w dochodach nadzwyczajnych budżetu administracyjnego na bieżący okres obrachunkowy, zredukowano wydatki i dochody nadzwyczajne tegoż budietu o 84.000,-zł.

- Ożywiona dyskusja toczyła się nad sprawą rozszerzenia świadczeń Taboru Miejskiego na wszystkie ulice miasa, oraz nad wnioskiem Magistratu o częściową zniżkę opłat za czyszczenie ulic (ob. sprawozdanie z posiedzenia Zarządu Taboru Miejskiego z dnia 14.IX. br., umieszczone w numerze 13 naszcgo pisma str. 145). Ostatecznie załatwiono sprawę w myśl uchwały Magistratu zgodnej z wnioskiem Zarządu Taboru Miejskiego.

- Wniosek Magistratu o uchwalenie dodatku komunalnego do opłat państwowych od patentów akcyzowych na wyrób i sprzedaż trunków alkoholowych (ob. komunikat w nr. 13 na str. 145 "Wiadomości") upadł.

- Budżet administracyjny na bieżący rok obrachunkowy przewiduje na remont starych koszar wydatek w wysokości 60.000-, zł. Kwota ta jest już wyczerpana, podczas gdy koszary wymagają dalszego remontu. W braku pokrycia budżetowgo na dalszy remont uchwaliła Rada Miejska zaliczkowe wydatkowanie na ten cel do wysokości 20.000, zł.

- Z powodn konieczności budowy nowych pieców w gazowni, rozbudowy sieci elektrycznej oraz spajania zbiornika uchwaliła również Rada Miejska zaliczkowe wydatkowanie na ten cel w wysokości 180.765,17 zł.

- Do uchwały Magistratu dot. utworzenia pogotowia pożarniczego (ob. komunikat w nr. 13, str. 144 "Wiadomości") po dłuższej dyskusji Rada Miejska się przychyliła.

- Komunikaty Magistratu o wytoczeniu postępowania dyscyplinarnego komornikowi miejskiemu p. Nowackiemu oraz o angażowaniu p. Flweger-Szpunarowej na stanowisko lekarza Miejskiego Gimnazjum Żeńskiego im, Marji Konopnickiej, przyjęła Rada Miejska do wiadomości.

- Punkt 13 obrad, dot. odszkodowania członków Zarządu Miejskiej Kasy Oszczędności za zmudę czasu przy posiedzeniach, nie przyszedł pod obrady wobec wniosku zainteresowanych członków zarządu o wycofanie sprawy z porządku obrad.

- Byłej nauczycielce Miejskiego Gimnazjum Żeńskiego im. Marji Konopnickiej, p. Stefanji Szymańskiej, przyznano zgodnie z obowiązującemi przepisami ustawowemi odprawę w wysokości dwumiesięcznych poborów.

- Pracownikowi Taboru Miejskiego p. Mikołajewskiemu przyznano wynagrodzenie grupy XIII. szczebla a.

- Ks. prefektowi Kundegórskiemu przyznano za odprawianie nabożeństw w kaplicy "Domu Pomocy" stałą remunerację w wysokości 50, zł. miesięcznie.
Ks. Edward Kundegórski:
http://www.wtg-gniazdo.org/ksieza/main. ... is&id=2348

- Na uczczenie 10-lecia Grupy Powstańców Leszno uchwalia Rada Miejska 5.000,- zł.

- Poza porządkiem obrad odczytał p. przewodniczącv zaproszenie Cechu Obuwniczego na uroczystość 300 rocznicy istnienia Cechu.
Rada Miejska uchwaliła zakupienie gwoździa do sztandaru Cechu.
...
Wiadomości Statystyczne.

Z Urzędu Stanu Cywilnego.

W czasie od 8. do 14. bm. zgłoszono 11 urodzin i zawarto 3 śluby.
Zgony:
Edmund Nowicki 3 dni.
...
Z Miejskiego Urzędu Policyjnego.
W czasie od 8. do 14.X.1928 r. stwierdzono 2 kradzieże; wykroczeń zanotowano 19.
Wydydno 11 świadectw niezamożności z tych 4 do celów procesowych. Wystawiono 4 karty rowerowe i 6 wykazów osobistych.
...
"Dom Pomocy".
W czasie od 8 do 14 bm. wydano 700 obiadów bezpłatnych 116 osobom oraz przy współudziale Pań Tow. Św. a Paulo 120 bochenków chleba tyluż osobom.
...
Z Urzędu Zapisu Mieszkańców
W czasie od 8.X.28. do 14.X.28. włącznie przyjęto:

1. Zgłoszeń na stałe:

Polaków: 59
Niemców: 7
Żydów: 1
Ogółem: 67
2. Wymeldowań z stałego pobytu:
Polaków: 45
Niemców: 3
Żydów: 2
Ogółem: 50
1. i 2. Polaków: 14
1. i 2. Niemców: 4
1. i 2. Żydów: 1
1. i 2. ogółem: 17

3. Zgłoszeń na pobyt przejściowy:
z Polski: 0
z Niemiec: 46
z innych państw: 0
Ogółem: 46
4. Wymeldowań z pobytu przejściowego:
z Polski: 0
z Niemiec: 38
z innych państw: 0
Ogółem: 38
3. i 4. z Niemiec: 8
3. i 4. ogółem: 8
...
Dział ogłoszeń.

J. i J. Góreccy, Leszno (W.P.)
Leszczyńska Hurtowa Destylacja
pod nazwą "Miasto Warszawa"
Telefon nr.227 ul. Leszczyńskich 35.
Wytwórnia wódek zdrowotnych, likierów deserowych, rumów, araków i koniaków.
Specjalność:
Wyroby bez alkoholu: "Oko, Całusek, Warszawianka"
Fabryka win owocowych i hurtowa sprzedaż win kraj. i zagranicz. - Wytłocznia soków.
Probierna: Rynek 33 telefon nr.13
...
Stale na składzie świeży chleb
oraz
mąka razowa pszenna po cenach ---
proszę przekonać się osobiście.
Młyn Motorowy
Ignacy Jezierski, Leszno, ul. Komeniusza 14.
...
Miejska Kasa Oszczedności w Lesznie instytucja pupilarnie pewna, za którą odpowiada miasto Leszno swoim majątkiem przeszło 12 mil. zł, przyjmuje za dobrem oprocentowaniem od 6-100% rocznie wkłady od najmniejszej sumy oraz udziela
Pożyczki Wekslowe i Skryptowe.
Na życzenie zabezpiecza się wkłady przed dewaluacją.
...
cdn.

_________________
pozdrawiam Grażyna
bugakg@gmail.com

"Człowiek żyje tak długo, jak długo trwa pamięć o nim''


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: 21 lut 2019, 22:40 
Offline

Dołączył(a): 03 cze 2014, 11:57
Posty: 5189
Numer 19 z dnia 7 października 1928 - brak numeru 17 i 18

Znaleziono

płaszczyk dziecięcy, parasol, numer rejestracyjny roweru 5 kluczy.
Do odebrania w ratuszu pokój 10.
Leszno. dnia 5. listopada 1928 r.
Miejski Urząd Policyjny.
(-) Kowalski, Pierwszy Burmistrz.
...
Komunikaty

Z Magistratu i Komisyj Administracyjnych.

Ruch budowlany.

Do Miejskiej Policji Budowlanej wpłynęły następujące wnioski o koncesję budowlaną:
l. Ul. Lipowa 33 - wł. Karol Winkler, przebudowa domu mieszkalnego.
2.Ul. Kr. Jadwigi 29 - wł. Rudolf Łaska - przebudowa dotychczasowej stodoły na chlewiki. pralnię i suszarnię.
Koncesję po technicznem zbadaniu wniosków udzielono.
...
Rozkład pociągów.
Ze względu na potrzeby miejscowe wniósł Magistrat do Dyrekcji Kolei Państw. w Poznaniu. by pociąg osobowy 849, wychodzący z Poznania o godz. 20.30 kursował na całej linji Poznań-Leszno i by powracał z Leszna do Poznania o godz. 23 jako przyspieszony, tudzież, by pociąg 736, wychodzący z Leszna do Poznania o godz. 10.42 kursował pospiesznie.
...
Nieprawdopodobna, pogłoska.
Magistrat dowiaduje się, iż władze kolejowe noszą się z zamiarem usunięcia drugiego toru na linji Poznań-Leszno-Rawicz celem zużycia z rozbiórki pozostałego materjału na budowę toru Poznań-Kutno. Wiadomość ta wydaje się wprost nieprawdopodobną, gdyż wykonanie takiego zamiaru byłoby hamulcem w dalszym rozwoju dwudziestotysiącznego, najważniejszego na kresach zachodnich miasta, o wybitnie handlowym charakterze. Nie możemy na razie ocenić, jaki jest obecnie na odnośnej linji ruch towarowy. Możemy jednakże z całą pewnością twierdzić, że z chwilą zawarcia traktatu handlowego z Niemcami, co wcześniej lub później nastąpić będzie musiało, ruch ten będzie bardzo znaczny. Obecnie już daje się zauważyć bardzo ożywiony ruch osobowy. Z samej zagranicy przybywa tylko do Leszna tygodniowo około 60 osób. Ruch ten z chwilą zawarcia traktatu handlowego z Niemcami, spotęguje się znacznie. Nie można przypuszczać, aby Dyrekcja, nie licząc się z prawdopodobnie najbliższą przyszłością, chciała przystąpić do rozbiórki tak ważnego dla przyszłego stosunku handlowego z zagranicą toru, na linji łączącej dwa wielkie miasta tj. Wrocław i Poznań, a na ktorej już dziś kursują pośpieszne pociągi z Pragi przez Poznań do Gdańska. Ciała miejskie miasta Leszna z uwagi na szkody, jakieby przez zrealizowanie rzekomego zamiaru powstać mogły tak dla miasta jak dla Państwa, wniosły na swych posiedzeniach w dniu 31 ub.m. energiczny protest przeciw w mowie będącemu projektowi, o czem Magistrat niezwłocznie uwiadomił Dyrekcję Kolejową w Poznaniu z prośbą o energiczne przeciwdziałanie zrealizowaniu rzekomego zamiaru.
...
Z obrad Rady Miejskiej.

Oprócz spraw umieszczonych na porządku obrad (ob. ogłoszenie w nr. 17 naszego pisma), wpłynęły jako sprawy nagłe wnioski Magistratu dot. czynszu za mieszkania w nowo wzniesionym domu mieszkalnym przy ul. Młyńskiej, dot. rozkładu pociągów oraz rzekomego zamiaru władz kolejowych rozbiórki drugiego toru na linji Leszno-Rawicz.
Punkt I. załatwiono w myśl wniosku Magistratu wybierając na rozjemcą
I. obwodu p. Bilińskiego a na zastępcę p. Całkę,
III. obwodu zaś p. Leśniczaka.
Sprawozdanie z działalności w roku obrachunkowym 1927/8 przyjęto do wiadomości.
Sprawozdanie z wykonania budżetu administracyjnego i przedsiębiorstw komundlnych za wymieniony okres zatwierdzono, udzielając jednocześnie pokwitowania odnośnym pp. rachmistrzom. Zatwierdzono również inwentarze majątkowe przedsiębiorstw komunalnych i miasta. (Treść powyższych sprawozdań i inwentarzy uwidoczniona jest wyczerpująco w wydanym przez Magistrat "Sprawozdaniu z działalności", które otrzymać można w ratuszu, pokój 12 za cenę 5. - zł. za egzemplarz). Łącznie z powyższemi sprawami uchwalono badżet dodatkowy na bieżący rok obrachunkowy. Z projektowanych przez Magistrat poszczególnych kwot skreślono 2.000 zł., przeznaczone na konieczną naprawę podłóg w ratuszu. Budżet miasta administracyjny na rok bieżący, łącznie z budżetem dodatkowym przedstawia się zatem w dochodach i rozchodach zwyczajnych i nadzwyczajnych na 1.935.428,15 zł. Do tego dochodzą budżety przedsiębiorstw komunalnych, a mianowicie: Miejska Kasa Oszczędności 88.000,-zł., Tabor Miejski 124.650,- zł.. Rzeźnia Miejska 119.000,- zł. Gazownia 958.771,66, zł, Elektrownia 370.155,- zł., Wodociągi 101.658,- zł., tak iż ogólny budżt miasta opiewa na kwotę 3.697.662,81 zł. (...)
Sprawę opłat za świadczenia Taboru Miejskiego załatwiono w myśl propozycji Magistratu (ob. komunikat "Zarząd Taboru Miejskiego" w niniejszym nnmerze), również i sprawę ufundowania sztandaru dla zasłużonego w walkach o miasto 55 p.p. oraz sprawę rozbudowy M. Gimnazjum żeńskiego im Marji Konopnickiej (ob. komunikaty na str. 185 "Wiadomości").
Natomiast komunikat Magistratu o przyznaniu urzędnikom i funkcjonarjuszom miejskim remuneracji za prace nadobowiązkowe wywołał bardzo ożywioną dyskusję, po zakończeniu której postanowiono przejść nad sprawą do porządku dziennego.
Sprawy rozkładu pociągów i zamierzonej rozbiórki drugiego toru na linji Leszno-Rawicz, o czem referujemy na innem miejscu dzisiejszego numeru, załatwiono w myśl uchwał Magistratu, wnosząc uroczysty protest przeciw zrealizowaniu zamiaru.
...
Wiadomości Statystyczne.

"Dom Pomocy."
W czasie od 29.X. do 4.XI. wydano w kuchni 712 bezpłatnych obiadów 108 osobom, oraz przy współudziale Tow. Pań Św. Winc. a Paulo 50 bochenków chleba.
...
Wykaz miesięczny urodzin i śmiertelności za miesiąc październik 1928 r.

Urodziny

chłopców 19
dziewcząt 24
nieślubnych 3
martwo ur. 2
Zgonów
w pierwszym r. życia 3
od lat 1-14 2
od lat 14-25 l
od lat 25-40 2
od lat 40 5
Ślubów 17
...
Z Urzędu Stanu Cywilnego.

W czasie od 29.X. do 4 bm. zgłoszono 6 urodzeń i zawarto 2 związki małżeńskie.
Zmarli:
Dworak Bolesław 1 i pół mies.,
Mądry Edmund 28 dni,
Förster Alfons 22 lat,
Mieser Marjan 11 mies.,
Hasiński Józef 20 godzin,
Przybylski Franciszek 4 3/4 l.,
Szymkowiak Franciszek 56 l.,
Wehrmann Matylda 30 lat.
...
Z Miejskiego Urzędu Policyjnego.

W czasie od 22 do 4. XI.1928 r. ujęto 1 osobę za kradzież oraz 1 osobę za podpalenie.
Wykroczeń zanotowano 50.
Wydano 22 świadectwa niezamożności. z tych 9 do celów procesowych.
Wystawiono l zezwolenie na prawo noszenia broni, 12 kart rowerowych i 29 wykazów osobistych.
...
Różne.

W sprawie podniesienia zdrowotności i wyglądu kraju.

Pan Minister Spraw Wewnętrznych skierował do p. Wojewodów okólnik następującej treści:
Półroczna praca nad podniesieniem zdrowotności i wyglądu kraju (od marca 1927 r. do września 1928 r.) przyniosła widoczne rezultaty, czego dowodem może służyć ogólna poprawa stanu sanitarnego miast, ogólne wzmocnienie stanu zadrzewienia (w szczególności zaś na szosach i drogach) podniesienie wyglądu urzędów państwowych i chociażby ten fakt, iż 80 proc. domów w miastach, a 60 proc, we wsiach - zaopatrzony jest w ustępy, 60 proc. zaś domów w miastach posiada nakryte śmietniki.
Cyfry te, aczkolwiek jeszcze nie dostateczne. wskazują jednak na to, że antysanitarna bierność ludności została przełamana i pod tym względem pierwszy etap rozpoczętej kampanji został pomyślnie zakończony.
...
Z Urzędu Zapisu Mieszkańców

W czasie od 29.X.28. do 4.XI.28. włącznie przyjęto:
1. Zgłoszeń na stałe:
Polaków: 29
Niemców: 3
Żydów: 2
Ogółem: 34
2. Wymeldowań z stałego pobytu:
Polaków: 26
Niemców: 1
Żydów: 2
Ogółem: 29
1 i 2 razem: 63
1. i 2. różnica: Polaków: 3
1. i 2. różnica: Niemców: 2
1. i 2. różnica: Żydów: -
.
3. Zgłoszeń na pobyt przejściowy:
z Polski: -
z Niemiec: 81
z innych państw: -
Ogółem: 81
4. Wymeldowań z pobytu przejściowego:
z Polski: -
z Niemiec: 67
z innych państw: -
Ogółem: 67
3. i 4. razem: z Niemiec: 148
3. i 4. różnica ogółem: 14
...
cdn.

_________________
pozdrawiam Grażyna
bugakg@gmail.com

"Człowiek żyje tak długo, jak długo trwa pamięć o nim''


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: 02 mar 2019, 02:17 
Offline

Dołączył(a): 03 cze 2014, 11:57
Posty: 5189
Numer 20 z dnia 14 listopada1928

Święto Niepodległości Polski.

Dziesięciolecie niepodległości Polski obchodzono w Lesznie nadzwyczaj uroczyście. Całe miasto przybrało odświętną szatę. Wiele domów i okien wystawowych w śródmieściu udekorowano barwami narodowemi. Ogromna ilość flag zdobiła inne domy. Podczas sobotniego capstrzyku i w samym dniu uroczystości wieczorem jaśniały światła w licznych oknach mieszkań. Wspaniale przedstawiała się iluminacja naszego sędziwego ratusza.Obchód uroczystości rozpoczął się w sobotę, dnia 10 listopada uroczystemi lekcjami w wszystkich szkołach, mszą św. szkolną w kościele parafjalnym oraz defiladą szkół na Rynku. Popołudniu o godz. 5-tej w sali ratuszowej odbyło się uroczyste posiedzenie Magistratu przy współudziale wszystkich urzędników miasta. Wieczorem uroczysta akademja szkolna w Hotelu Polskim, na której program składały się przemowa p. dyrektora radcy Perzyńskiego i występy wszystkich szkół. W dniu następnym rano odezwał się hejnał z wieży ratuszowej. O godz. 10 przedpołudniem odbyło się uroczyste posiedzenie Rady Miejskiej. Po dziękczynnej mszy św. w kościele parafjalnym odbyła się defilada wojska przy współudziale Towarzystw na Rynku. Wieczorem akademja w Hotelu Polskim.
Przez cały dzień odbywała się zbiórka uliczna na rzecz żywego pomnika niepodległości w postaci żłóbka zamkniętego.
Tłumy publiczności w świątecznym nastroju snuły się przez cały dzień, szczególnie jednakże w godzinach wieczornych po ulicach miasta. Manifestacje miały charakter podniosły. Święto niepodległości było w Lesznie prawdziwem świętem zgody i jedności narodowej.
...
Publiczne posiedzenie Rady Miejskiej odbędzie się w piątek, dnia 16. listopada 1928 r. o godz. 7-mej wieczorem w ratuszu w sali posiedzeń.
Porządek obrad:
I. Sprawozdanie z odbytych rewizyj kas miejskich,
II. Komnikaty Magistratu:
l) o zmianie mianowanych członków deputacyj miejskich;
2) o zaszeregowaniu do grup i szczebli uposażeń pp.
Łukowskiego,
Papierza i
Staudego
;
3) o wypłacie remuneracyj urzędnikom i funkcjonarjuszom miejskim za prace przy bilansach i sprawozdaniu z działalności admimstracji miejskiej.
III Sprawa godzin otwarcia restauracyj i t.p. zakładów przemysłowych.
IV. Uchwaleme regulaminów targowych.
V. Uchwalenie statutu Komunalnej Kasy Oszczędności m. Leszna.
VI. Ustalenie czynszu za mieszkania w nowym domu przy ul. Młyńskiej.
VII. Przyznanie komornikom miejskim stałego wynagrodzenia za ściąganie danin.
VIII. Sprawa zwolnienia płatnych członków Magistratu oraz urzędników miejskich z dodatku komunalnego do podatku dochodowego od uposażeń.
IX. Podwyższenie p. Owsianemu remuneracji za prowadzenie protokółów posiedzeń Rady Miejskiej.
X. Vzupełniający wybór członków zarządu Miejskich Zasobów Światła Siły i Wodociągów oraz Komisji Rewizyjnej Głównej Kasy Miejskiej.
Leszno, dnia 12. listopada 1928 r.
Nowakowski, przewodniczący.
...
Komunikaty

Z Magistratu i Komisyj Administracyjnych.

Uroczyste posiedzenie Magistratu przy współudziale wszystkich urzędników miasta odbyło się w sobotę, dnia 10 listopada o godz. 5-tej po południu w pięknie udekorowanej sali ratuszowej. Posiedzenie zagaił p. I. burmistrz Kowalski wzniesieniem okrzyku na cześć Najjaśniejszej Rzeczpospolitej Polskiej. W wzruszającej przemowie swojej wspomniał o tytanicznych wysiłkach narodu w czasie przeszło stuletniej niewoli, które wreszcie przez 10-ciu laty uwieńczone zostały upragnioną wolnością. Następnie przemówił krótko naczelny sekretarz miejski p. Ratajczak, wykazując obowiązki urzędnika wobec odrodzonej Ojczyzny, poczem wspomniał jeszcze p. I. burmistrz o tych, którzy przed 10-ciu laty działalnością swoją na terenie miasta Leszna przyczynili się również do odzyskania wolności Ojczyzny. Tych to obywateli, którzy wówczas przecierpieli 7-mio miesięczną kaźni w Żeganiu, uczczono powstaniem z miejsc.
Po przemowie p. radcy Góreckiego, w której opisał trudności z jakiemi walczyć musieli obywatele miasta Leszna, stanowiącego siedzibę hakatyzmu w czasach zaborczych, zamknął p. I. burmistrz posiedzenie zapraszając wszystkich obecnych do wzięcia udziału w manifestacjach narodowych.
...
Osobiste.

Sekretarz policyjny p. Wachowiak złożył z dodatnim wynikiem egzamin z kursów dokształcających dla urzędników samorządowych w Poznaniu. Magistrat po przyjęciu świadectwa do wiadomości nadał mu tytuł "starszego sekretarza policyjnego". Uchwała ta wymaga jeszcze sankcji Rady Miejskiej
...
Wydział dla Spraw Ubogich obradował dnia 5 bm. pod przewodnictwem p. radcy Lorka.

Porządek obrad obejmował 39 spraw.
Uchwalono bież. wsparcie publiczne 5 ubogim od 3 do 12,- zł, dwutygodniowo, podwyższono otrzymywane dotychczas wsparcia 12 ubogim na łączną kwotę 65,-zł. również dwutygodniowo w przeważnej części do 1.4 1929 r. Przyznano bezpłatne obiady dla żon i małoletnich dzieci 3 ubogim do 1.4.1929 r. Nie uwzględniono 4 wniosków o wsparcie ponieważ dane osoby mają pracę lub inne dochody, lub z braku podstaw prawnych do pobierania publicznego wsparcia ubogich. W 6-ciu wypadkach odłożono wnioski o wsparcie, celem dalszego zbadania stosunków odnośnych osób i stwierdzenia ich ew. niezdolnościci do pracy przez lekarza miejskiego; jeden wniosek uwzględniono tylko częściowo. W jednym wypadku wyrażono zgodę na wstrzymanie wsparć ponieważ ma stałą pracę. Przychylono się do wniosku jednego ubogiego o przyjęcie do szpitala miejskiego celem leczenia na koszt miasta, uchwalono również zbadanie przez lekareza miejskiego ociemniałek córki ubogiego celem ew. umieszczenia jej w zakładzie dla ociemniałych. Nie uwzględniono ponownego wniosku ubogiej o wsparcie, ponieważ wzbrania się iść do zakładu dla chorych, do którego na własne żądanie została przekazana. Jeden rachunek szpitala miejskiego za leczenie zmarłego ubogiego uchwalono przesłać celem uregulowania synowi zmarłego. Jednej ubogiej uchwalono jednorazową zapomogę w wysokości 25,-zł. Uchwalono umożyć koszty utrzymania 2 ubogich dzieci umieszczonych na kilkanaście dni w Chrześcijańskim Domu Sierot chłopców w wysokości 50,40 zł. Przedłużono jednemu czasookres spłaty ratami zaległości za koszty trumny i ponocowanie zwłok jej(?) żony. Sprawozdanie z Domu Pomocy za miesiąc październik 1928 przyjęto do wiadomości.
...
Z obrad Rady Miejskiej.

Uroczyste posiedzenie Rady Miejskiej.

W dniu 11 listopada odbyło się uroczyste posiedzenie Rady Miejskiej ku uczczeniu dziesięciolecia odzyskania niepodległości i wskrzeszenia Państwa Polskiego.
Na posiedzeniu byli obecni z Rady Miejskiej:
p. przewodniczący Nowakowski,
pp. radni:
Kaźmierski,
Szurkowski,
Dydo,
Poślednik,
Ilski,
Gałecki,
Szłapka,
Rzepka,
Michalak,
Kubierkiewicz,
Kościelak,
Ciszewski,
Woźniak,
Ratajczak.
Z Magistratu pp.
I. burmistrz Kowalski,
II. burmistrz Sobkowiak,
pp. radcy:
Górecki,
Szynkarek,
Bajon,
Metelski.
Z zaproszonych gości pp.:
ks. proboszcz Jankiewicz,
prezez Sądu Okręgowego Piwoński,
pułkownik Kustroń,
pułkownik Podhorski,
dyrektor Banku Polskiego Borysławski,
dyrektor Miejskiego Gimnazjum Żeńskiego Buśkiewicz,
redaktor Machalewski.
O godz. 9,45 zagaił posiedzenie przewodniczący Rady Miejskiej p. Nowakowski powitaniem wszystkich obecnych panów i wzniesieniem okrzyku na cześć Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej i Pana Prezydenta Ignacego Mościckiego. W dalszym ciągu wygłosił przemówienie na temat toczących się olbrzymich walk i zapasów nardów, których rezultatem było rozgromienie Niemiec i sprzymierzonych z nimi państw oraz oswobodzenie narodu polskiego z obcego jarzma i odrodzenie Państwa Polskiego, przyczem wspomniał o wybitnej działalności Marszałka Piłsudskiego twórcy legjonów, Romana Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego. Na zakończenie przemówienia wzniósł jeszcze okrzyk, powtórzony z zapałem przez obecnych na cześć tych wszystkich, którzy się przyczynili do wyzwolenia narodu i wskrzszenia Państwa Polskiego z Panem Marszałkiem Józefem Piłsudzkim na czele. Na tym posiedzenie zamknięto.
...
Wiadomości Statystyczne.

Z Urzędu Stanu Cywilnego.

Wczasie od 5 do 11 bm. zgłoszono 9 urodzeń i zawarto 2 związki małżeńskie.
Zmarli:
Wojciechowska Eugenia 4 i pól mies.,
Skoropiński Kazimierz 75 lat,
Rakowski Leopold 89 lat,
Madaliński Jan 25 lat,
Dudka Agnieszka 36 lat,
Mrugalski Jan 68 lat.
...
Dom Pomocy.

W czasie od 5 do 11 bm. wydano 116 osobom 706 bezpłatnych obiadów, oraz przy współudziale Tow. Pań Św. Winc. a Paulo 130 bochenków chleba tyluż osobom.
...
cdn.

_________________
pozdrawiam Grażyna
bugakg@gmail.com

"Człowiek żyje tak długo, jak długo trwa pamięć o nim''


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: 22 maja 2019, 18:44 
Offline

Dołączył(a): 03 cze 2014, 11:57
Posty: 5189
Numer 21 z dnia 21 listopada1928

Rozporządzenia i urzędowe obwieszczenia.

Obwieszczenie.


Niniejszem oznajmiam, iż w sprawach miejskich przyjmuję codziennie z wyjątkiem niedziel i urzędowych świąt od godz. 11 do 13 w biurach Taboru Miejskiego przy ul. Dworcowej róg Rynku. Interesantów w mojem mieszkaniu prywatnem nie przyjmuję.
Leszno, dnia 19. listopada 1928 r.
(-) Szynkarek, Radca miejski i decernent Wydziału Ekonomicznego i Taboru Miejskiego.
...
Znaleziono
parę rękawiczek dziecięcych. jedną pończoszkę dziecięcą klucze na obrączce.
Do odebrania w ratuszu pokój 10.
Leszno, dnia 19 listopada 1928 r.
Miejski Urząd Policyjny
(-) Kowalski, pierwszy burmistrz.
...
Kurs szkolenia oglądaczy włośni.
Niniejszem podaję do publicznej wiadomości, że dnia 10-go grudnia br. rozpocznie się w rzeźni miejskiej w Lesznie dwutygodniowy kurs szkolenia oglądaczy włośni tj. badania mięsa na trychiny.
- Kandydaci zamierzjący wziąć udział w odnośnym kursie winni w najkrótszym czasie złożyć do kierownika rzeźni miejskiej w Lesznie odpowiednio umotywowane podanie i dołączyć:
l) Świadectwo urodzenia,
2) świadectwo moralności.
3) świadectwo zdrowia
4) własnoręcznie napisany życiorys.
Koszta wynoszą od każdego kandydata na oglądacza włośni 20 zł.
Leszno, dnia 14-go listopada 1928 r.
Starosta Powiatowy (- ) Zenkteler.
Powyższe podaję do publicznej wiadomości.
(-) Kowalski, pierwszy burmistrz.
...
Obwieszczenie.

Jednorazowy zasiłek dla pobierających renty z ubezpieczenia inwalidowego z Ubezpieczalni Krajowej w Poznaniu.
Z okazji obchodu 10-tej rocznicy odzyskania niepodległości państwowej uchwalił Zarząd Ubezpieczalni Krajowej w Poznaniu w dniu 29 października br. dla pobierających rentę z ubezpieczenia inwalidowego z Ubezpieczalni Krajowej, którzy mają prawo do bieżącej renty za miesiąc grudzień 1928 r. jednorazową zapomogę w wysokości jednomiesięcznej renty. Zapomogę tę wypłacać będą za osobnym kwitem urzędy pocztowe w dniu l grudnia b. r. W tym celu winni uprawnieni przedłożyć w dniu 1 grudnia br. urzędnikowi pocztowemu dwa kwity i to jeden na rentę bieżącą za grudzień b.r. a drugi w tej samej wysokości na jednorazową zapomogę.
Poznań, dnia 9 listopada 1928 r,
Zarząd Ubezpieczalni Krajowej (-) Wybieralski.
Powyższe podaję do publicznej wiadomości.
Leszno, dnia 17. listopada 1928 r. L. dz. 6981/28 VII.
(-) Kowalski. pierwszy burmistrz.
...
Komunikaty

Z Magistratu i Komisyj Administracyjnych.

Sprzedaż gruntu miejskiego.

Spółdzielnia budowlana "Rozwój", mająca na celu budowę domów mieszkalnych dla swych członków, zwróciła się do Magistratu z wnioskiem o pomoc w nabyciu gruntu pod budowę. Magistrat, stojąc na stanowisku, że prywatną inicjatywę budowlaną w interesie rozwoju miasta szczególnie popierać należy, postanowił sprzedać Spółdzielni 5 morgów gruntu miejskiego, położonego pod Zaborowem, po prawej stronie szosy, za cenę 100,- zł. za mórg pod warunkiem, że teren ten zabudowany będzie w ciągu 5 lat, oraz że nieczłonkom spółdzielni nie będzie teren sprzedany przed zabudowaniem.
W sprawie tej zajmie jeszcze stanowisko Rada Miejska.
...
Ruch budowlany.

Do Miejskiego Urzędu Policyjnego wpłynęły następujące wnioski o koncesję budowlaną:
Ul. Kościańska 2426 - wł. Michalak Feliks - przebudowa nieruchomości;
Tamże: urządzenie kinoteatru.
...
Z obrad Rady Miejskiej.

Dnia 16 bm. odbyło się w sali ratuszowej publiczne posiedzenie Rady Miejskiej pod przewodnictwem p. Nowakowskiego i przy obecności 18 pp. radnych oraz 4 członków Magistratu z p. I. burmistrzem Kowalskim na czele. P. przewodniczący zagaił posiedzenie o godz. 7-mej wieczorem przeczytaniem porządku obrad, który obecni pp. radni przyjęli, poczem przedłożył dalsze sprawy, a mianowicie:
1) sprawę wprowadzeniu państw. nadzoru nad buhajami;
2) sprawę poruczenia zastępstwa miasta w procesie Wuttke c/a miasto Leszno o zwaloryzowauie hipoteki, p. adwokatowi Dr. Gutschemu i
3) sprawę skreślenia z porządku obrad wniosku Magistratu dot. remuneracyj dla płatnych pp. członków Magistratu.
Pan przewodniczący prosi, by nad sprawami temi obradowano na dzisiejszem posiedzeniu, traktując je jako sprawy nagłe.
Zebranie uchwala nagłość wszystkich trzech spraw i zajmuje w pierwszych dwóch stanowisku zgodne z uchwałą Magistratu.
Przy sprawozdaniu z rewizyj Głównej Kasy Miejskiej toczy się ożywiona dyskusja szczególnie nad sprawą wypłacenia urzędnikom i funkcjonarjuszom miejskim remuneracyj wbrew przeciwnej uchwale Rady Miejskiej. Panowie radni zaczepiali m. i. także i sposób wykonywania kontroli przez kierownika Wydziału Kontroli. W rezultacie odesłano tę sprawę celem bliższego rozpatrzenia do Komisji Rewizyjnej.
- Komunikaty Magistratu o zmianie członków z nominacji niektórych deputacyj miejskich, oraz o zaszeregowaniu do grup i szczebli uposażenia pp.
Łukowskiego,
Papierza i
Staudego
, przyjęto do wiadomości.
Przy trzeciem komunikacie o wykonaniu uchwały Magistratu w przedmiocie remuneracji dla urzędników i funkcjonarjuszów miejskich wezwał p. radny Rajewski obecnych pp. radnych o opuszczenie sali obrad na znak protestu przeciw nierespektowaniu przez Magistrat uchwał Rady Miejskiej. Przeważająca większość pp. radnych zareagowała na to wezwanie i opuściła salę obrad mimo nawolywania ze strony p. przewodniczącego do pozostania i obradowania nad sprawą w spokoju.
- Dla braku kworum dalszych obrad musiano zaniechać, wobec czego p. przewodniczący zamknął posiedzenie.
...
Wiadomości Statystyczne.

Dom Pomocy.

W czasie od 11 do 19 bm. wydano 712 bezpłatnych obiadów 118 osobom, oraz przy współudziale Tow. Pań Św. Winc. a Paulo 130 bochenków chleba tyluż osobom.
...
Wspieranie ubogich.
Dnia 20. bm. wypłacono publiczne wsparcie 227 ubogim w ogólnej kwocie 1652,- zł.
...
Z Urzędu Zapisu Mieszkańców.

W czasie od 5. XI. 28. do 19. XI. 28. włącznie przyjęto:

1. Zgłoszeń na stałe:
Polaków: 128
Niemców: 9
Żydów: 3
Ogółem: 140
2. Wymeldowań z stałego pobytu:
Polaków: 93
Niemców: 5
Żydów: -
Ogółem: 98
1. i 2. Polaków: 35
1. i 2. Niemców: 4
1. i 2. Żydów: 3
Ogółem: 42
.
3. Zgłoszeń na pobyt przejściowy:
z Polski: -
z Niemiec: 59
z innych państw: -
Ogółem: 59
4. Wymeldowań z pobytu przejściowego:
z Polski: -
z Niemiec: 46
z innych państw: -
Ogółem: 46
3. i 4. z Niemiec: 13
3. i 4. ogółem: 13
...
Różne.

Jarmarki.

W Zbąszyniu odbędzie się jarmark na towary kramne, konie, bydło i świnie w czwartek. dnia 6 grudnia br. (zamiast 7 grudnia).
...
W Poniecu odbędzie się jarmark we wtorek, dnia 27 listopada br. (zamiast pierwotnie na 29 listopada wyznaczonego).
Spęd trzody chlewnej zakazany.
...
Zmiana rozkładu objazdu samochodu radjopropagandowego firmy "Philips".
Kilka dni temu był ogłoszony rozkład objazdu samochodu-radjopropagandowego firmy "Philips".
Ponieważ nasunęły się trudności techniczne, o których dowiedzieliśmy się dopiero w ostatnim czasie, rozkład ogłoszony musiał uledz dużej zmianie.
Wobec tego donosimy, że nadawane będą koncerty radjowe w czasie od 18 listopada do 2 grudnia br. tylko w następujących a nie poprzednio podanych miejscowościach:
w Poznaniu, w dniu 18 bm. na Placu Wolności od godz. 11-tej, 15-tej i 20,30
w Wrześni, na rynku głównym w czasie od dnia 20-21-go XI. br.
w Pleszewie, na rynku głównym w czasie od dnia 22-23-go XI. br.
w Ostrowie, na rynku głównym w czasie od dnia 24-26-go XI. br.
w Lesznie, na rynku głównym w czasie od dnia 27-29-go XI. br.
w Szamotułach, na rynku główn. w czasie od dnia 30 XI. do 2 XII. br.
Dalszy ciąg rozkładu na czas od 3 grudnia do 16 grudnia br. objazdu będzie podany w końcu bieżącego miesiąca.
Apelujemy wobec tego do obywateli podanych miejscowości o tłumne zgromadzenie na odnośnych placach, by wysłuchać koncertu radjowego. Kierownicy samochodu udzielają również informacyj, dotyczących zainstalowama aparatu odbiorczego, tak że każdy, kto ma zamiar nabycia aparatu radjowego, będzie mógł łatwo dowiedzieć się wszystkich potrzebnych szczegółów.
Radjo Poznańskie.
...
Dział ogłoszeń.

Młyn motorowy Ignacy Jezierski, Leszno, ul. Komeniusza 14.
poleca ze składu detalicznego:
Mąkę pszenną, mąkę żytnią, mąkę jęczmienną na zupy, mąkę jęczmienną na paszę, kasze jęczmienną, pęczak jęczmienny, pęczak z pszenicy, kasze perłowe, jagły, groch, fasolę, śrut jęczmienny, śrut owsianny, śrut żytni, ospę żytnią i pszenną, makuchy lniane i rzepakowe, jęczmień i pszenica dla drobiu, mąki razowe i żytnie, świeży chleb stale na składzie.
...
Drukarnia Centralna
Leszno [Wlkp.]
ul. Dworcowa 19
Wykonuje wszelkie druki jak: formularze, rachunki, koperty, listowniki, bloki, zaproszenia ślubne,
Bilety wizytowe, ulotki itp.
...
cdn.

_________________
pozdrawiam Grażyna
bugakg@gmail.com

"Człowiek żyje tak długo, jak długo trwa pamięć o nim''


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: 10 cze 2019, 11:24 
Offline

Dołączył(a): 03 cze 2014, 11:57
Posty: 5189
Numer 22 z dnia 22 listopada1928

Targowica.

Za inicjatywą niektórych, niezbyt chlubnie w mieście naszem zapisanych osób odbył się w czwartek dnia 22 bm. w małej sali Foesta wielki (?) wiec ogólno obywatelski (?). Zatarg między Radą Miejską a Magistratem, natury czysto prawnej, chcieli inicjatorzy wykorzystać w formie wiecu do celów czysto osobistych. Wiec może by się nie udał, gdyby operowano prawdą i gdyby wypowiadano na nim tylko osobiste - z resztą niczem nieuzasadnione - żale, to też trzeba było rzucać kłamliwe kalumnje na Magistrat a przedewszystkiem na jego kierownika i wyliczać "krzywdy", jakie spotykają robotnika wskutek zarządzeń miejscowych władz. Poszczególni mówcy nie mogli się jednakże wstrzymać od wypowiedzenia żalów osobistych. Tak niedwuznacznie zarzucił handlarz koni, Sierakowski, p. radcy Szynkarkowi, że koni dla Taboru Miejskiego nie od niego nabył. Przytem dopuścił się ciężkiej zniewagi p. radcy Szynkarka, osoby znanej w mieście ze swej pracy społecznej i ofiarności na cele społeczne, twierdząc, iż chciał na kupnie koni 200 złotych zarobić. Dla informacji tych, którzy wysłuchali na wiecu bezczelnych kalumnji. warto wymienić. kim są inicjatorzy wiecu, owi "obrońcy robotnika, stróże ładu i porządku w mieście". Głównym, choć dla pewnych znanych mu faktów ukrytym inicjatorem jest niejaki "Wysocki". Ów "Wysocki", zwący się prawnikiem z zawodu, jakkolwiek nie wiadomo, jak i gdzie nabył prawo do tego zawodu, nie mógł się przez długi czas wykazać. skąd przybył do Leszna. W podawanych przez niego kilku miejscowościach nie był znany. Wreszcie stwierdzono, iż nazwisko "Wysocki" nosił bezprawnie, gdyż w rzeczywistości nazywa się Bania. W jakim celu ukrywał swe prawdziwe nazwisko dotąd niewiadomo. "Wysocki" był współpracownikiem "Kurjera Powszechnego" i dobrym przyjacielem jego wydawcy i naczelnego redaktora Stanisława Migdalewicza.

Drugim inicjatorem to Kaźmierowski Kleofas, właściciel wielkiej kamienicy narożnikowej, człowiek nadzwyczaj pobożny, członek III Zakonu, co mu nie przeszkadzało komunikować się z "Kurjerem Powszechnym", znany z gniębienia swych lokatorów, z prowadzenia licznych procesów, z licznych denuncjacyj i z zatargów z władzami. Ów Kaźmierowski zagaił wiec.

Trzeci to Skomra, również,właściciel wielkiej kamienicy, nie przebierający w środkach gnębienia lokatorów. Do "najchlubniejszych" jego dzieł należy rozbijanie ścian w mieszkaniach lokatorów, zamykanie wodociągów, zanieczyszczmie powietrza itp. Jak jego dobry przyjaciel Kaźmierowski. tak i on znany jest z licznych procesów, denuncjacyj i fałszywych obwiniań ludzi j jemu niewygodnych. (...)
...
Rozporządzenia i urzędowe obwieszczenia.

Poszukiwanie byłych internowanych.

Podaję do wiadomości, że akta zlikwidowanych w swoim czasie obozów internowanych zostały przekazane do Centralnego Archiwum Wojskowego w Warszawie i że z tego powodu wszelka korespondencja w sprawach b. internowanych jak n.p. poszukiwania b. internowanych przez ich rodziny wzgl. przez rosyjski Czerwony Krzyż, zapotrzebowania kart ewidencyjnych b. internowanych, stwierdzenia faktu internowania wzgl. pobytu w obozie internowanych i t. powinna być kierowana bezpośrednio do wskazanego wyżej Archiwum, a nie, jak dotychczas, do Min. Spraw Węwn.
Leszno, dnia 12-go listopada 1928 r. - L.dz.1354428. - 4.III.
Starosta Powiatowy:
(-) Zenkteler.
Powyższe podaję do publicznej wiadomości.
Leszno. dnia 26 listopada 1928 r.
( -) Kowalski, pierwszy burmistrz.
...
Ogłoszenie

Podaję do publicznej wiadomości osobom zainteresowanym, iż imienna lista płatników podatku dochodowego na rok 1928 jest w Wydziale podatkowym (ratusz, pokój nr. 14) w godzinach urzędowych od 9-12 do publicznego wglądu od dnia 28, XI. -27. XII. wyłożona.
Leszno, dnia 27. listopada 1928 r.
Magistrat
(-) Sobkowiak, drugi burmistrz.
...
Komunikaty

Z Magistratu i Komisyj Administracyjnych.

Tor Leszno-Rawicz.

W nr. 19 donieśliśmy o rzekomym zamiarze władz kolejowych usunięcia drugiego toru na linji Poznań - Leszno-Rawicz. Obecnie otrzymuje w tej sprawie Magistrat pismo Dyrekcji Kolei Państwowych następującej treści:
Na pismo z dnia 3 listopada b.r., L. dz. 3495/28 I. donosi się uprzejmie, że pogłoski o rozbiórce drugiego toru na linji Poznań-Leszno mijają się z prawdą, gdyż Dyrekcja nie ma zamiaru rozbierać tego toru, natomiast nie jest wykluczone zniesienie drugiego toru na odcinku Leszno-Rawicz, gdzie tak obecnie jak i spodziewane w przyszłości napięcie ruchu nie wymaga utrzymania obu torów i połączonych z tem kosztownych urządzeń.
...
W sprawie rozbudowy szkoły powszechnej męskiej obradował Magistrat na posiedzeniu dnia 21 bm. na skutek wniosku Rady Szkolnej Miejscowej. Szkoła powszechna męska obejmuje obecnie 23 komplety uczniów, do których dochodzą 3 komplety oddziału niemieckiego. Budynek szkolny przy Pl. Dr. Metziga składa się natomiast z 15 izb, dawniejsza zaś szkoła żydowska przy Al. Krasińskiego z 2 izb. Wskutek tego musi odbywać się nauka także w godzinach popołudniowych przy podzieleniu uczniów na 2 oddziały, z których każdy korzysta z nauki w części w godzinach przedpołudniowych, w części popołudniowych. Stan taki doprowadza tak nauczycieli jak uczniów do przemęczenia, co z natury rzeczy wpływa ujemnie na naukę, a również i na zdrowie uczniów. Magistrat już od roku 1924 myśli nad uzdrowieniem tych anormalnych stosunków. Zwracał się kilkakrotnie w tej sprawie do miarodajnych czynników rządowych o pomoc finansową, uregulowaną ustawą, mając wpierw zamiar przystąpić do rozbudowy gmachu szkolnego przy Pl. D. Metziga, później do wzniesienia nowego gmachu. Skarb Państwa, obciążony wydatkami tego rodzaju w dzielnicach innych, w których pomoc z powodu gorszych tam stosunków szkolnych jest potrzebniejszą, wniosków dotąd nie uwzględnił. Obecnie planuje się pobudowanie na placu, przy seminarium męskiem, zakupionym od firmy Schneider & Zimmer, gimnazjum żeńskiego obok tamże również stanąć mającej szkoły zawodowej żeńskiej. Wówczas gmach mieszczący obecnie gimnazjum żeńskie, mógłby być oddany na cele nauki powszechnej. Wykonanie tego planu wobec trudności uzyskania pożyczki wydaje się jednakże jeszcze dalekie. Tymczasem Rada Szkolna Miejscowa wniosła o dostarczenie dla powszechnej szkoły męskiej choćby tylko 8 izb, toby na razie złagodziło nieco obecne stosunki. Wnioskowi temu możnaby zadość uczynić tylko przez rozbudowę obecnego gmachu szkolnego, dla braku środków finansowych Magistrat jednakże niestety obecnie tego uczynić nie może.
...
Ruch budowlany.

Do Miejskiej Policji Budowlanej wpłynęły następujące wnioski o koncesje budowlane:


Ul. Dworcowa 47 - Wł. A. Błaszkowski: przedłużenie dachu na pawilonie;
Ul. Wolności 16. - wł. Ludwik Wenski: budowa szopy.
...
W sprawie mianowania marszałka Józefa Piłsudskiego honorowym obywatelem miasta Leszna, uzupełniamy komunikat umieszczony w nr. 5 naszego pisma celem usunięcia nieporozumienia na wniosek p. radnego Liry o tyle, że zamianowanie nastąpiło na skutek wniosku pp. radnych Rajewskiego, Liry i Nowakowskiego.
...
Z obrad Rady Miejskiej.

W piątek, dnia 23. bm. o godz. 7-mej wieczorem odbyło się publiczne posiedzenie Rady Miejskiej w obecności 22 radnych i licznie zgromadzonej publiczności. Zaraz po odczytaniu porządku obrad p. przewodniczący poddał ostrej krytyce zwołanie i odbycie oraz całego przebiegu wiecu, nie opartego na żadnych dowodach, w sprawach, które w pierwszej linji należą i będą załatwione przez Radę Miejską. Na zapytanie stawiane przez p. przewodnicząc, czy Rada Miejska solidaryzuje się z odbytym wiecem, l7-tu radnych oświadczyło przez podniesienie ręki, że się nie solidaryzują, pozatem uchwalono, ażeby sprawę wypłaconej urzędnikom remuneracji oddać do rozstrzygnięcia Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu.
Następnie p. przewodniczący podał do wiadomości 2 nagłe wnioski Magistratu, a potem jeszcze nagły wniosek podpisany przez pp. radnych Lirę, Poślednika i Marcinkowskiego o obradowaniu nad sprawą odbytego wiecu jako punkt ostatni. Rada Miejska uchwaliła nagłość wszystkich trzech wniosków.
Przy punkcie pierwszym wprowadzony został w urząd radnego p. rektor Kutzner w miejsce ustępującego radnego p. naczelnika Urzędu Skarbowego Czajki z listy nr. 1. (...)
Przy następnych punktach nie uchwalono komornikom miejskim stałego wynagrodzenia za ściąganie danin. W sprawie zwolnienia płatnych członków Magistratu oraz urzędników miejskich z dodatku komunalnego do podatku duchodowego od uposażeń, uchwaliła Rada Miejska odczekać ewentl. wyroku Najwyższego Trybunału Administracyjnego, o ile by on zaś wypadł korzystnie dla urzędników komunalnych, zwrócić zapłacony dodatek od 1. IV. 28 r.
P. Owsianemu podwyższono wynagrodzenie za prowadzenie protokółów posiedzeń Rady Miejskiej z 30 zł. na 50 zł. miesięcznie. Przy punkcie X. Rada Miejska nie przyjęła rezygnacyj pp. radnych Poślednika i Rzepki z zajmowanych urzędów w zarządzie Miejskich Zakładów Światła, Siły i Wodociągów wzgl. Komisji Rewizyjnej Głównej Kasy Miejskiej, wobec czego pp. Poślednik i Rzepka nadal swoje urzędy zatrzymują.
Na zastępcę sekretarza Rady Miejskiej wybrano w miejsce p. Tuliszki p. radnego Kaźmierskiego. Do wszystkich Komisyj, do których należał p. Czajka, wchodzi jego następca p. radny Kutzner.
Punkt Xl. został przez Magistrat wycofany. (...)
...
Wiadomości Statystyczne.

"Dom Pomocy".


W czasie od 18 do 24 bm. wydano w kuchni 720 obiadów bezpłatnych 120 osobom, oraz przy współudziale Pań Tow. Św. Wincentego a Paulo 120 bochenków chleba tyluż osobom.
...
Z Urzędu Stanu Cywilnego.

W czasie od 2 do 24 listopada br. zgłoszono 24 urodzeń i zawarto 14 związków małżeńskich;
zmarli:
Hoffmann Augusta 75 1.,
Lindecka Józefa 83 l..
Łowigus Józefa 4 tyg.,
Rajek Rozalja 69 1.,
Włodarczak Antonina 47 1.,
Góralska Jadwiga 5 dni,
Góralska Irena 9 dni,
Góralska Janina 10 dni,
Kosak Agnieszka 27 1.,
Wojtecki Henryk 4 tyg.,
Błaszak Kazimierz 24 1.,
Wojciechowska Wiktorja 58 1.,
Stiller Antoni 62 1.
...
Z Miejskiego Urzędu Policyjnego.

W czasie od 18.11. do 24.II. 28 r. zanotowano wykroczeń 22. Wydano kart rowerowych 4, zezwoleń na prawo noszenia broni, wykazów osobistych 15. Wystawiono 9 świadectw ubóstwa, z tych 6 do celów procesowych.
...
Z Urzędu Zapisu Mieszkańców

W czasie od 18. XI. 28. do 24. XI. 28. włącznie przyjęto:

1. Zgłoszeń na stałe:
Polaków: 66
Niemców: 3
Żydów: 1
Ogółem: 70
2. Wymeldowań z stałego pobytu:
Polaków: 34
Niemców: 3
Żydów: -
Ogółem: 37
1. i 2. Polaków: 32
1. i 2. Niemców: -
1. i 2. Żydów: 1
.
3. Zgłoszeń na pobyt przejściowy:
z Polski: -
z Niemiec: 31
z innych państw: -
Ogółem: 31
4. Wymeldowań z pobytu przejściowego:
z Polski: -
z Niemiec: 23
z innych państw: -
Ogółem: 23
3. i 4. z Niemiec: 8
3. i 4. ogółem: 8
...
Różne.

Jarmark w Wielichowie na konie, bydło i towary kramne odbędzie się w wtorek, dnia 4 grudnia br.
...
Dział ogłoszeń.

Drukarnia Centralna Leszno (Wlkp.)
ul. Dworcowa 19
Wykonuje wszelkie druki jak: formularze, rachunki, koperty, listowniki, bloki, zaproszenia ślubne.
Bilety wizytowe, ulotki itp.
...
Młyn motorowy Ignacy Jezierski, Leszno, ul. Komeniusza 14.
poleca ze składu detalicznego:
Mąkę pszenną, mąkę żytnią, mąkę jęczmienną na zupy, mąkę jęczmienną na paszę, kasze jęczmienną, pęczak jęczmienny, pęczak z pszenicy, kasze perłowe, jagły, groch, fasolę, śrut jęczmienny, śrut owsianny, śrut żytni, ospę żytnią i pszenną, makuchy lniane i rzepakowe, jęczmień i pszenica dla drobiu, mąki razowe i żytnie, świeży chleb stale na składzie.
...
J. i J. Góreccy Leszno (W.P.)
Leszczyńska Hurtowa Destylacja pod nazwą "Miasto Warszawa"
Telefon nr. 227. ul. Leszczyńskich 35.
Wytwornia wódek zdrowotnych, likierów deserowych, rumów, araków i koniaków.
Specjalność:
Wyroby bez alkoholu: "Oko, Całusek, Warszawianka"
Fabryka win owocowych i hurtowa sprzedaż win kraj. i zagran. - Wytłocznia soków.
Probiernia: Rynek 33 Telefon nr. 13
...
cdn.

_________________
pozdrawiam Grażyna
bugakg@gmail.com

"Człowiek żyje tak długo, jak długo trwa pamięć o nim''


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: 28 cze 2019, 23:14 
Offline

Dołączył(a): 03 cze 2014, 11:57
Posty: 5189
Numer 23 z dnia 5 grudnia 1928

Rozporządzenia i urzędowe obwieszczenia.

Sprostowanie

Na żądanie redakcji "Lissaer Tageblattu" nadmieniamy, iż zarzut hakatyzmu zrobiony wspomnianemu pismu w artykule "Targowica", umieszczonym w nr. 22 "Wiadomości" w związku z referatem o wiecu nie był szczęśliwy.
Redakcja.
...
Publiczne posiedzenie Rady Miejskiej odbędzie się w piątek, dnia 7 grudnia 1928 r. o godz. 7-mej wieczorem w ratuszu w sali posiedzeń.

Porządek obrad:
I. Sprawozdania z rewizyj kas miejskich.
II. Wybór Rady Komunalnej Kasy Oszczędności i Komisji Rewizyjnej.
III. Sprawa rozbiórki drugiego toru na linji Leszno-Rawicz.
IV. Sprawa przyznawanych rok rocznie stypendjów studentom z miasta Leszna.
V. Sprawozdanie z wizytacji Miejskiego Gimnazjum Żeńskiego im. Marji Konopnickiej.
VI. Sprawa angażowania do Gimnazjum Żeńskiego pp. Sowińskiej i Charaszkiewicza w charakterze sił nauczycielskich.
VII. Sprawa przekroczenia budżetow gazowni i elektrowni na rok 1927/8.
VIII. Sprawa dodatków do podatków i opłat państwowych na rok 1929/30.
IX. Zmiana umowy z Zgromadzenia SS. Serafitek dot. "Domu Pomocy".
X. Podwyższenie wynagrodzenia miesięcznego dezynfektora p. Rozmiarka.
Leszno, dnia 4 grudnia 1928 r.
(-) Nowakowski Przewodniczący Rady Miejskiej.
...
Ogłoszenie.

Celem pomieszczenia oficerów i żonatych podoficerów poszukuje Magistrat m. Leszna mieszkań, składających się z następująco wymienionych ubikacyj, położonych możliwie w pobliżu koszar Kościuszki:
Ilość mieszkań - 1, o ilości pokojów - 4, ubikacje dodatkowe - kuchnia, możliwie i łazienka
Ilość mieszkań - 1, o ilości pokojów - 3, ubikacje dodatkowe - kuchnia, możliwie i łazienka
Ilość mieszkań - 6, o ilości pokojów - 2, ubikacje dodatkowe - kuchnia, możliwie i łazienka
Ilość mieszkań - 6, o ilości pokojów - 1, ubikacje dodatkowe - kuchnia, możliwie i łazienka
Umowę najmu tychże mieszkań zawrze Magistrat na podstawie art. 12 ustawy z dnia 15.VII.1925 r. o zakwaterowaniu wojska w czasie pokoju (Dz.U.R.P. Nr. 97 poz. 681).
Do umów tych nie mają zastosowania przepisy ustawy o ochronie lokatorów z dnia 11.IV.24 r. (Dz.U.R.P.Nr. 39 poz. 406) w przedmiocie ograniczeń co do wysokości komornego i prawa wypowiadania i rozwiązania umów.
Oferty z podaniem położenia mieszkania, jego wielkości, wymaganej ceny komornego oraz daty, od której mieszkanie może być wzięte w posiadanie, uprasza się kierować do Magistratu do dnia 1. stycznia 1929 roku włącznie.
Leszno, dnia 3. grudnia 1928 r.
Magistrat
(-)Kowalski, pierwszy burmistrz.
...
Komunikaty.

Pożyczka inwestycyjna.

Jak wiadomo uchwaliły swego czasu korporacje miejskie zaciągnięcie z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 1.600.000 zł, na palące cele inwestycyjne, a przedewszystkiem na rozbudowę gazowni i elektrowni, brukowanie ulic łącznie z zatrudnieniem bezrobotnych i i [itp.?]. Decyzja Dyrekcji Banku Gospodarstwa Krajowego na wniosek stawiony już w pierwszem półroczu br. przesuniętą została do chwili obecnej.
Na ponaglenie wystosowane do Banku w początkach listopada otrzymał Magistrat obecnie uwiadomienie, iż z uwagi na sytuację na rynku pieniężnym i związanymi z nią trudnościami w lokowaniu papierów wartościowych Bank ograniczył obecnie akcją kredytową i wobec tego podanie Magistratu w najbliższym czasie nie będzie mogło być rozpatrywane.
...
W sprawie zmiany rozkładu jazdy.

Z dniem 15 maja 1929 r. wejdzie w życie nowy rozkład jazdy. Celem wysłuchania omówienia i ewentl. uwzględnienia życzeń, postulatów i wniosków tyczących ruchu pasażerskiego wewnętrznego dyrekcji poznańskiej odbędzie się w dniu 18 grudnia br. w gmachu Dyrekcji Kolei Państwowych w Poznaniu wspólna konferencja delegatów. Wobec tego, że miasto Leszno w zmianie rozkładu jazdy z uwagi na znaczny ruch komunikacyjny miejscowego kupiectwa i rzemiosła jest zainteresowane, zajmą się sprawą wysyłania delegatów na konferencję korporacje miejskie w najbliższym czasie.
...
Wizytacja Miejskiego Gimnazjum Żeńskiego im. Marji Konopnickiej
dokonał wizytator szkół p. Dr. Węckowski, dnia 18 października br. Wizytator m.i. stwierdził. iż zakład nie posiada dotąd gimnastycznej, rysunkowej, auli, ani pracowni biologicznej i fizyko-chemicznej. Ciasnota ta zakładu stoi na przeszkodzie odpowiedniemu postawieniu zakładu pod względem naukowym i wychowawczym. Stan taki winien ulec w najkrótszym czasie zmianie na lepsze. Sprawę rozbudowy gmachu celem podniesienia zakładu na należyty poziom rozpatrywać będzie w najbliższych dniach ponownie Rada Miejska.
...
Nowe siły nauczycielskie.

Na stanowisko nauczycielki wychowania fizycznego w Miejskim Gimnazjum Żeńskim im. Marji Konopnickiej powołana została p. Helena Sowińska. Stanowisko p. Czarneckiego, który powołany został do wojska, objął p. Charaszkiewicz.
...
Wiadomości Statystyczne.

Wykaz miesięczny urodzin i śmiertelności. za miesiąc listopad 1928 r.
Urodziny

chłopców -18
dziewcząt -34
nieślubnych -9
martwo ur. -1
Zgonów
w pierwszym roku życia 12
od lat 1-14: -1
od lat 14-25: -3
od lat 25-40: -6
od lat 40: -13
Ślubów: -19
...
Z Urzędu Stanu Cywilnego.

W czasie od 25.XI. do 1.XII. br. zgłoszono 6 urodzeń i zawarto 3 związki małżeńskie.
Zmarli:
Kubiak Marjanna 34 1.,
Różanek Wojciech 62 1.,
Gumpkrt Genowefa 5 dni,
Nowacka Joanna l rok i 4 mies.
...
Dom Pomocy.

W czasie od 25.XI. do 1.XII. wydano w kuchni 719 bezpłatnych obiadów 122 osobom, oraz przy współudziale Pań Tow. św. Winc. a Paulo 80 bochenków chleba tyluż osobom.
...
Wspieranie ubogich.

Dnia 4 bm. wypłacono publiczne wsparcie 226 ubogim w ogólnej kwocie 1642,- złotych.
...
Z Urzędu Zapisu Mieszkańców.

W czasie od 27.XI. 28. do 3.Xll.28. włącznie przyjęto:
1. Zgłoszeń na stałe:
Polaków: 42
Niemców: 2
Żydów: 0
Ogółem: 44
2. Wymeldowań z stałego pobytu:
Polaków: 32
Niemców: 1
Żydów: 0
Ogółem: 33
1. i 2. Polaków: 10
1. i 2. Niemców: 1
1. i 2. Żydów: 0
.
3. Zgłoszeń na pobyt przejściowy:
z Polski: 0
z Niemiec: 43
z innych państw: 0
Ogółem: 43
4. Wymeldowań z pobytu przejściowego:
z Polski: 0
z Niemiec: 37
z innych państw: 0
Ogółem: 37
3. i 4. z Niemiec: 6
3. i 4. ogółem: 6
...
Różne.

Jarmark w Kobylinie na towary kramne, konie bydło odbędzie się w wtorek, dnia 11 bm.
...
cdn.

_________________
pozdrawiam Grażyna
bugakg@gmail.com

"Człowiek żyje tak długo, jak długo trwa pamięć o nim''


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: 03 lip 2019, 19:25 
Offline

Dołączył(a): 03 cze 2014, 11:57
Posty: 5189
Numer 24 z dnia 12 grudnia 1928

Rozporządzenia i urzędowe obwieszczenia.

Ogłoszenie.
Projekt preliminarza budżetowego miasta Leszna na okres budżetowy 1929-30 wyłożony jest do przeglądu przez płatników danin komunalnych od czwartku 13 grudnia do środy 19 grudnia 1928 włącznie, między godziną 9 a 12 przed południem w lokalu, Głównej Registratury Magistratu w ratuszu, pokój 2.
Ewtl. zarzuty lub zastrzeżenia mogą interesowani wnieść do Magistratu w okresie wyłożenia.
Leszno, dnia 10 grudnia 1928.
Magistrat
(-) Kowalski, Pierwszy Burmistrz.
...
Publiczne posiedzenie Rady Miejskiej odbędzie się w piątek dnia 14 grudnia 1928 r. o godz. 7-mej wieczorem w ratuszu w sali posiedzeń.

Porządek obrad:
1. Zatwierdzenie naczelnika i zarządu Komunalnej Kasy Oszczędności miasta Leszna.
II. Wyznaczenie prezesa Komisji Rewizyjnej Komunalnej Kasy Oszczędności miasta Leszna.
III. Sprawa ewtl. rozbudowy "Zameczka".
IV. Sprawa budowy nowego domu mieszk. dla robotników.
V. Sprawa koszar Króla Stanisława Leszczyńskiego.
Leszno, dnia 11 grudnia 1928 r.
(-) F. Nowakowski
Przewodniczący Rady Miejskiej.
...
Znaleziono
obrączkę ślubną, portmonetkę z zawartością i kluczyki na obrączce. Do odebrania w ratuszu pokój 10.
Leszno. dnia 10 grudnia 1928 r.
Miejski Urząd Policyjny.
(-) Kowalski, Pierwszy Burmistrz.
...
Z Magistratu i Komisyj Administracyjnych.

Statut Szpitala Miejskiego.

Magistrat przychylił się na posiedzeniu dnia 5. bm. do poprawki w projekcie statutu, poczynionej przez Radę Miejską, dotyczącej stosunku liczbowego członków Rady Szpitalnej, wybranej z grona Rady Miejskiej i z grona obywateli.
...
Sprzedaż terenu miejskiego.

Magistrat na ostatniem swem posiedzeniu zatwierdził uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie odstąpienia spółdz. budowlanej "Rozwój" 7 zamiast 5 morgów gruntu.
...
Regulaminy targowe.

Zmiany w projekcie regulaminów targowych, jakie poczyniła Rada Miejska na posiedzeniu dnia 23 listopada. br., Magistrat uchwałą z dnia 5. bm. zatwierdził.
...
Wydział dla Spraw Ubogich obradował dnia. 3. bm. pod przewodnictwem p. radcy Lorka. Porządek obrad obejmował [?] spraw.
W pięciu wypadkach uchwalono publiczne wsparcie ubogich na okres czasu do 1.4. wzgl. 1.5.29r. na ogólną kwotę 78,-zł. dwutygodniowo, 4-em ubogim uchwalono stałe wsparcie łącznie na 34,-zł. dwutygodniowo. Podwyższono wsparcie 5-ciu ubogim na ogólną kwotę 23,-zł. dwutygodniowe. Jednej ubogiej uchwalono 40,-zł., a jednej 30,-zł. tyt. jednorazowej zapomogi. Nie uwzględniono 1?-ciu wniosków na wsparcie, bądź to że mają pracę lub z braku podstaw prawnych. 3 wnioski uchwalono przesłać do stacji opieki nad matką i dzieckiem o udzielenie mleka, 2 wnioski przekazano do Tow. Pań św. Wincentego a Paulo o przydzielenie chleba. W 1 wypadku skreślono pobierane wsparcie, ponieważ syn zarabia, i matkę, która mu gospodarzy, może utrzymać. Uchwalono dla jednej ubogiej matki i jej dziecka bezpłatne obiady z Domu Pomocy. Uchwalono wolnego lekarza dla dwóch ubogich. Uchwalono przyjąć koszty leczenia jednego ubogiego, oraz koszty pogrzebu innego ubogiego. Przyjęto do wiadomości rozstrzygnięcia Izby Wojewódzkiej na zażalenia dwóch ubogich korzyść miasta. Uchwalono 1.500,-zł. dodatkowo na okres 3 miesięczny na zakup tłuszczu dla kuchni dla ubogich w Domu Pomocy, oraz 50 worków mąki na wypiek chleba dla ubogich. Powzięto do wiadomości sprawozdanie z Domu Pomocy za miesiąc listopad 1828r.
Procenty z Fundacji uchwalono rozdzielić jak następuje:
40,52 zł. Dr. Gustawa Mankiewicza, na cele wspierania ubogich.
2,82 zł. Dr. Metziga, w myśl postanowienia fundatora (dla grabarza Kościoła św. Krzyża)
15,84 zł. Ismara R. Molla, przekazuje 2/3 dla gminy żydowskiej, a 1/3 do Głównej Kasy Miejskiej na cele wspierania ubogich.
12,44 zł. Józefa Abrahama Molla, 1/2 dla gminy żydowskiej, 1/2 do Głównej Kasy Miejskiej na cele wspierania ubogich.
8,30 zł. W. Gebella, na ręce p. Pastora Dr. Bickericha dla ubogich wyznania ewangielickiego.
105,98 zł. Moryca Molla, do Głównej Kasy Miejskiej na cele wspierania ubogich.
56,40 zł. Marji Weiss, uchwalono rozdzielić między 3 ubogich.
4,15 zł. Raubut, przekazuje się Tow. Pań św. Wincentego a Paulo.
1,03 zł. Juljusza Hamburgera, na cele wspierania ubogich.
23,52 zł. Dr. Wolffa, Tow. Pań św. Wincentego a Paulo.
...
Ruch budowlany.

Miejska Policja Budowlana udzieliła następujące koncesje budowlane:

Ul. Święcichowska 2; włśc. Hermann Augustyn: urządzenie fabryki wykończalnią nici;
ul. Leszczyńskich 41, włść. Skorupka Tomasz, przebudowa domu.
...
Wiadomości Statystyczne.

Dom Pomocy.

W czasie od 2. do 8 bm. wydano 710 bezpłatnych obiadów 117 osobom, oraz przy współudziale Tow. Pań Św. Wincentego a Paula, 150 bochenków chleba tyluż osobom.
...
Z Urzędu Stanu Cywilnego.

W czasie od 2. do 8. grudnia br. zgłoszono 10 urodzeń i zawarto 1 związek małżeński.
Zmarli:
Rozina Staff 67 lat,
Stanisław Czempisz 7 tygodni,
Ewa Bajerówna 27 lat,
robotnik Kazimierz Przondo 65 lat.
...
Z Miejskiego Urzędu Policyjnego.

W czasie od 2.12. do 8.12. zanotowano 4 wykroczenia. Wydano 7 świadectw ubóstwa z tych 4 do celów procesowych. Wystawiono 3 zezwolenia na prawo noszenia broni i 24 wykazów osobistych.
...
Z obrad Rady Miejskiej.

W piątek, dnia 7 bm. o godz. 7-mej wieczorem odbyło się publiczne posiedzenie Rady Miejskiej w obecności 23 radnych. Po stwierdzeniu decydującej ilości obecnych radnych i odczytaniu porządku obrad, p. przewodniczący Nowakowski podał do wiadomości dalsze jeszcze wnioski które wpłynęły poza odczytanym porządkiem obrad, a które Rada Miejska uchwaliła jako wnioski nagłe wziąść pod obrady na końcu posiedzenia.
Punkt I. przyjęto bez dyskusji. Przy punkcie II. dotyczącym wyboru Rady Komunalnej Kasy Oszczędności miasta Leszna i Komisji Rewizyjnej tejże Kasy odbyła się szersza dyskusja, przyczem zaproponowano przez niektórych pp. radnych kilka list, tak że w celu uzgodnienia po jednej liście tak do rady jak i do Komisji, zarządził p. przewodniczący po dwakroć kilkuminutową przerwę,
do Rady Kasy wybrano pp.
przwodniczącego Rady Miejskiej Nowakowskiego,
radnych
Leję,
Michalaka,
Rzepkę,
Lirę
z poza Rady Miejskiej pp.
radcę Żakowskiego,
Łyskę, i
mecenasa Dąbrowskego, razem 9-ciu,
do komisji rewizyjnej pp.
radnych
Kutznera,
Kościelaka,
z poza Rady Miejskiej pp.
Nowaczyńskiego,
Danielaka i
Świtońskiego, razem 5ciu.
Punkt III. przyjęto do (...)

Czesne w Gimnazjum Żeńskiem uchwalono w myśl uchwał Magistratu oraz Komisyj Budżetowej i Finansowej, mianowicie:
300,-zł. rocznie od uczenic miejscowych
400,- zł. rocznie od uczenic pozamiejscowych.

Opłatę za używanie kanalizacji uchwalono jak już poprzednio na 90 gr. za 1 markę przedwojenną.
Podwyżki prądu elektrycznego nie uchwalono.
Przy punkcie IX. Rada Miejska przychyliła się do Magistratu w przedmiocie zmiany zawartej umowy ze Zgromadzeniem S. S. Serafitek w Oświęciniu i angażowanie jednej siostry wychowawczyni do Chrześcijańskiego Domu dla Sierot-chłopców.
Przy punkcie X. podwyższono wynagrodzenie miesięczne dezynfektora p. Rozmiarka na 40 zł, z tem dla biednych wykonywać będzie dezynfekcję bezpłatnie.
Po wyczerpaniu porządku obrad przystąpiono do obradowania nad wnioskami nagłemi. Po ożywionej dyskusji i różnych propozycjach co do wysokości mających ustalić zapomóg i gratyfikacyj gwiazdkowych oraz po przerwie, którą p. przewodniczący zarządził w celu uzgodnienia proponowanych gratyfikacyj, Rada Miejska uchwaliła udzielić zapomogi dla bezrobotnych po 30 zł dla żonatych, a po 15 zł dla samotnych, zaś robotnikom tak miejskim jak przedsiębiorstw komunalnych uchwalono gratyfikację gwiazdkową w wysokości 1 tygodniowego wynagrodzenia pracy, nie uchwalono natomiast gratyfikacji gwiazdkowej urzędnikom i pracownikom administracji komunalnej. Uchwalono wysyłać wniosek do dyrekcji Funduszu Bezrobocia w Warszawie o zniesienie sezonu martwego na powiat i miasto Leszno. Na tem posiedzenie zamknięto i odczytano protokół.
...
Różne.

Jarmarki.
W czwartek, dnia 13 bm. odbędzie się jarmark na konie. bydło oraz kramny w Koźminie.
W czwarten[k], dnia 13. bm. odbędzie się jarmark kramny oraz na konie i bydło w Rawiczu. Spęd trzody chlewnej wzbroniony.
W sobotę, dnia 15 bm., odbędzie się jarmark na koni i bydło w Krobi.
W czwartek, dnia 20 bm. odbędzie się jarmark kramny oraz na konie i bydło w Jutrosinie.
...
POPIERAJCIE PRZEMYSŁ KRAJOWY !
...
cdn.

_________________
pozdrawiam Grażyna
bugakg@gmail.com

"Człowiek żyje tak długo, jak długo trwa pamięć o nim''


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: 04 sie 2019, 18:26 
Offline

Dołączył(a): 03 cze 2014, 11:57
Posty: 5189
Numer 25 z dnia 20 grudnia 1928

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 listopada 1928 r. o dowodach osobistych.


Na podstawie art. 18, 29 i 30 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 marca 1928 r. o ewidencji i kontroli ruchu ludności (Dz.U.R.P. Nr. 32, poz. 309) zarządzam co następuje:
§ 1. Każda osoba zapisana do rejestru meldunkowego jako zamieszkała w gminie, może żądać wydania jej przez tę gminę dowodu osobistego według wzoru, ustalonego w załączniku do niniejszego rozporządzenia (załącznik Nr. 1). przy zgłoszeniu żądania należy złożyć 60 gr tytułem zwrotu kosztów druku, oraz dwa egzemplarze fotografji wymiaru 4x5 cm.
§ 2. Na dowodzie umieszcza się jeden egzemplarz fotografji. Przed wydaniem dowód osobisty powinien być podpisany przez osobę, dla której jest przeznaczony. Jeżeli osoba ta jest niepiśmienną, okoliczność tę należy stwierdzić w rubryce przeznaczonej na podpis.
§ 3. Dane podlegające umieszczeniu na dowodzie osobistym nie mogą być sprzeczne zdanemi. znajdującemi się w rejestrze meldunkowym gminy. W razie rozbieżności należy spowodować odpowiednie sprawdzenie i sprostowanie.
§ 4. Gminy prowadzą ewidencję wydanych dowodów osobistych, zamieszczając w wykazie imię i nazwisko właściciela dowodu, datę wystawienia i Nr. dowodu (załącznik Nr. 2): drugie egzemplarze fotografji przechowuje się w aktach.
§ 5. Osoba, która chce uzyskać zaświadczenie w dowodzie osobistym, że jest obywatelem polskim, powinna wnieść odpowiednie podanie do właściwej, podług jej miejsca zamieszkania. powiatowej władzy administracji ogólnej. Do podania należy dołączyć dowody, pozwalające stwierdzić obywatelstwo polskie wnoszącego.
§ 6. świadczenie powinno mieć następujące brzmienie: "Stosownie do art. 19 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 marca 1928 r. o ewidencji i kontroli ruchu i ludności (Dz.U.R.P. Nr. 32. poz. 309) zaświadczam, że wymieniony w niniejszym dowodzie p. jest obywatelem polskim co zostało stwierdzone na podstawie ­­­­­­­­­­­_________
§ 7. Do chwili założenia wspomnianych w § 1 niniejszego rozporządzenia rejestrów meldunkowych będzie uprawniona do otrzymania dowodu osobistego każda osoba, która jest zameldowana w danej gminie według obowiązujących dotychczas przepisów i tam zamieszkuje.
§ 8. Przepisy art 18 i 19 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 marca 1928 r. o ewidencji i kontroli ruchu ludności (Dz.U.R.P. Nr. 32, poz. 309) oraz wynikające z tych przepisów sankcje karne, przewidziane w w rozdziale V tegoż rozporządzenia, wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 1929 r.
§ 9. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem stycznia 1929 r.
Minister Spraw Wewnętrznych: Sławoj Składkowski.

Załącznik Nr 1. do rozporz. Min. Spraw. Wewn. z dnia 29 listop. 1928 r. (poz. 898).

Obrazek
Obrazek
...
Komunikaty.

Z obrad Rady Miejskiej.

Publiczne posiedzenie Rady Miejskiej odbyło się dnia 14 bm. w obecności 20 radnych. Po stwierdzeniu decydującej ilości radnych i przeczytaniu porządku obrad przystąpiono do załatwienia punktu pierwszego.
Rada Miejska zatwierdziła wybór zarządu Komunalnej Kasy Oszczędności miasta Leszna w osobach pp.
I. burmistrza Kowalskiego jako naczelnika,
radcy Zakowskiego jako zastępcy i
radcy Metelskiego.
Jednocześnie Rada Miejska uzupełniła skład Rady Kasy, wybierając w miejsce p. radcy Zakowskiego p. budowniczego Rakowskiego.
Przy punkcie drugim wybrany został prezesem Komisji rewizyjnej p. radny Kutzner. Przy obradach nad punktem trzecim łącznie z czwartym szereg mówców wypowiedziało się za zaniechaniem rozbudowy Zameczka a wybudowaniem domu mieszkalnego dla robotników w mieście. W rezultacie Rada Miejska uchwaliła wybudować dom dla robotników w mieście o 24 mieszkaniach i upoważnia Magistrat do poczynienia starań w celu uzyskania pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego i wnosi do Magistratu o przedłożenie w swoim czasie rysunków. Przy punkcie piątym p. przewodniczący po przeczytaniu pisma Szefostwa Budownictwa Wojskowego wniósł o obradowanie nad tym punktem na posiedzeniu poufnem na co się Rada Miejska zgodziła. Załatwiono jeszcze nagły wniosek w sprawie Zjazdu grupy Powstańców Leszno z tem, aby do prac przy dekorowaniu użyto bezrobotnych, poczem przystąpiono do obrad poufnych.
...
Wiadomości Statystyczne.

Z Urzędu Zapisu Mieszkańców.


W czasie od dnia 9.12. - 15.12. włącznie przyjęto:
1. Zgłoszeń na stałe:
Polaków: 58
Niemców: 3
Żydów: 1
Ogółem: 62
2. Wymeldowań z stałego pobytu:
Polaków: 40
Niemców: 2
Żydów: 4
Ogółem: 46
1. i 2. Polaków: 18
1. i 2. Niemców: 1
1. i 2. Żydów: 3
.
3. Zgłoszeń na pobyt przejściowy:
z Polski: 0
z Niemiec: 43
z innych państw: 0
Ogółem: 43
4. Wymeldowań z pobytu przejściowego:
z Polski: 0
z Niemiec: 31
z innych państw: 0
Ogółem: 31
3. i 4. z Niemiec: 12
3. i 4. ogółem: 12
...
Z Urzędu Stanu Cywilnego.

W czasie od 9.Xll. do 15.XII. br.
zgłoszono 12 urodzeń.

Zmarli:
robotnica Antonina Nowak 42 lat
obuwnik Bronisław Chudzinski 25 lat,
robotnik Karol Liebehenschel 65 lat,
Wojciech Frąckowiak 10 min
...
Dom Pomocy.

W czasie od 9 do 15. bm. wydano w kuchni 720 bezpłatnych obiadów 122 osobom oraz przy współudziale Tow. Pań. Sw. Winc. a Paulo 130 bochenków chleba tyluż osobom.
...
Z Miejskiego Urzędu Policyjnego.

W czasie od 9.12 do 15.12. br. zanotowano 8 wykroczeń. Wydano 11 świadectw ubóstwa, z tych 9 do celów procesowych.
Wystawiono 4 zezwolenia na prawo noszenia broni palnej i 11 wykazów osobistych.
...
Różne.

Pokwitowanie

Firma Schneider & Zimmer złożyła na moje ręce 1.000,-zł. na rzecz biednych wzgl. bezrobotnych miasta. Za dar ten imieniem cierpiących nędzę serdecznie dziękuję.
Leszno, dnia 14. grudnia1928 r.
(-) Kowalski, Pierwszy Burmistrz.
...
Ogłoszenie

Podaję do publicznej wiadomości osobom zainteresowanym iż katastry Zakładu Ubezpieczeń od wypadków w rolnictwie są do publicznego wglądu od godziny 9 tej do 12 tej w Ratuszu pokój nr. 14 od dnia 24. XII. 28 aż do 6.l.29. wyłożone.
Leszno, dnia 19. XII. 28.
(-) Kowalski Pierwszy Burmistrz.
...
cdn.

_________________
pozdrawiam Grażyna
bugakg@gmail.com

"Człowiek żyje tak długo, jak długo trwa pamięć o nim''


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: 22 wrz 2019, 17:24 
Offline

Dołączył(a): 03 cze 2014, 11:57
Posty: 5189
Numer 26 z dnia 29 grudnia 1928

Ogłoszenie.


Celem pomieszczenia oficerów i żonatych podoficerów poszukuje Magistrat m. Leszna mieszkań, składających się z następująco wymienionych ubikacyj, położonych możliwie w pobliżu koszar Kościuszki:
Ilość mieszkań - 1, o ilości pokojów - 4, ubikacje dodatkowe - kuchnia, możliwie i łazienka
Ilość mieszkań - 1, o ilości pokojów - 3, ubikacje dodatkowe - kuchnia, możliwie i łazienka
Ilość mieszkań - 6, o ilości pokojów - 2, ubikacje dodatkowe - kuchnia, możliwie i łazienka
Ilość mieszkań - 6, o ilości pokojów - 1, ubikacje dodatkowe - kuchnia, możliwie i łazienka
Umowę najmu tychże mieszkań zawrze Magistrat na podstawie art. 12 ustawy z dnia 15.VII.1925 r. o zakwaterowaniu wojska w czasie pokoju (Dz.U.R.P. Nr. 97 poz. 681).
Do umów tych nie mają zastosowania przepisy ustawy o ochronie lokatorów z dnia 11.IV.24 r. (Dz.U.R.P.Nr. 39 poz. 406) w przedmiocie ograniczeń co do wysokości komornego i prawa wypowiadania i rozwiązania umów.
Oferty z podaniem położenia mieszkania, jego wielkości, wymaganej ceny komornego oraz daty, od której mieszkanie może być wzięte w posiadanie, uprasza się kierować do Magistratu do dnia 15. stycznia 1929 roku włącznie.
Leszno, dnia 23. grudnia 1928 r.
Magistrat, Kowalski, pierwszy burmistrz.
...
Komunikaty.

Magistratu i Komisji administracyjnej.

Deputacja Rzeźni Miejskiej opracowała dnia 1 bm. pod przewodnictwem p. II. Burmistrza Sobkowiaka. Stosownie do rozporządzenia wojewódzkiego o ochronie skór zwierzęcych postanowiono, aby skóry z bydła rogatego i koni były zaopatrywane przez personel Rzeźni Miejskiej w plomby, które zakład ten dostarczy. Zarządzenie to wejdzie w życie po nadejściu plomb, a ma na celu podniesienie krajowej produkcji.
Przyszły rozkład pociągów. Jak wiadomo odbyła się we wtorek, dnia 18. bm, w gmachu Dyrekcji Kolei Państwowych konferencja w sprawie mającego wejść z dniem [?] maja 1928 maja 1928 w życie nowego rozkładu jazdy kolejowej. Na konferencję tę wydelegowano z łona Magistratu p. radcę Bajona. Postulaty miasta Leszna zostały prawie w pełni uwzględnione. Pociąg, wychodzący z Poznania o godz. 20, - a kursujący dotąd tylko do Kościana, będzie kursował odtąd aż do Leszna; przybędzie tu o godz. 22 a powracać będzie do Poznania o godz. 22,25. Na ogół wszystkie pociągi będą szybsze, a postoje na stacjach możliwe ograniczone. Przybywający tu z Poznania pociąg 737 dotąd o g. 20,10 będzie na miejscu już około 19. Z powodu tego wszystke inne pociągi przybywać będą do Leszna wzgl. wyjeżdżać stąd o mniejwięcej godzinę wcześniej. Na szlaku Gostyń-Jarocin wypadnie pociąg 2341 (odj. Gostyń 4,20, przyj. Leszno 5,18) dla braku frekwencji, natomiast kursowac będzie na tymże torze inny pociąg wyjeżdżający z Gostynia około godz. 19, a przybywający do Leszna około godz. 20. Przedłużenia pociągu 2349 (odj. Jarocin 20,40, przyj. Gostyń 21,52) aż do Leszna nie dało się narazie osiągnąć. Pociągi nowe ustanawia się z zastrzeżeniem, że będzie frekwencja; inaczej odpadną.
Dyrekcja prosi Magistrat o rozpisanie ankiety do zrzeszeń w sprawie zapotrzebowania na pociągi dodatkowe na czas trwania Powszechnej Wystawy Krajowej w r. 1929 i podania jej tutejszych życzeń na piśmie.
...
Zarząd Miejskich Zakładów Światła, Siły i Wodociągów
obradował pod przewodnictwem p. radcy Zakowskiego dnia 17 bm. - W sprawie zakupu stacji probierczej dla wodomierzy referował obszernie dyrektor Zakładów p. inż. Bethge i przedłożył oferty poszczególnych firm. Zarząd po szczegółowem zbadaniu ofert zdecydował się na zakup stacji od firmy "Hydrometr" za cenę 7,885,- zł, spłacalną w 2 ratach, z których pierwsza w wysokości 3,900 zł uiszczona będzie w bieżącym okresie obrachunkowym, reszta zaś w roku 1928-30. Następnie rozpatrzono kilka wniosków o zniżenie rachunków za dostarczone produkty Zakładów. Technikowi postanowiono przydzielić ucznia do pomocy. Do sklepu gazowni zaangażowaną będzie panienka z wynagrodzeniem 25 zł miesięcznie. Wniosku urzędników Zakładów o zwolnienie ich od przybywających na nich części składek ubezpieczeniowych Zarząd nie uwzględnił. Na wniosek Wydziału Powiatowego o dostarczenie wody dla ogrodu powiatowego postanowił Zarząd załzc [założyć] przewody wodociągowe pod warunkiem, że Wydział Powiatowy zapłaci 50 proc. kosztów założenia w kwocie około 2,000 zł. Technika p. Pelca i kierownika magazynu p. Nowaczkiewicza po sześciomiesięcznej próbnej pracy postanowiono zaangażować na kontrakt z miesięcznem wypowiedzeniem.
...
Przedawnienia.
Z końcem każdego roku ulegają przedawaniu cały szereg roszczeń kupców, fabrykantów i rzemieślników. Kodeks cywilny przewiduje dla niektórych roszczeń dwuletni termin przedawnienia. Zaniedbanie starań o przerwanie tego terminu może niejednego przyprawić o znaczne straty majątkowe. Dla tego to wracamy Szan. Czytelnikom niniejszem uwagę na postanowienia § § 194 i nast. kodeksu cywilnego, mówiących o przedawnieniach.
Według tychże przepisów podlegają dwuletniemu przedawnieniu roszczenia:
1. kupców, fabrykantów, rzemieślników oraz osób, uprawiających przemysł artystyczny, za dostarczenie towarów, wykonywanie robót i załatwienie cudzych spraw, a to łącznie z wydatkami, chyba, że świadczenie uskutecznia się dla przedsiębiorstwa zarobkowego dłużnika;
2. osób, prowadzących gospodarstwo rolne lub leśne, za dostawę płodów rolnych lub leśnych, o ile dostarcza się ich dla użycia w gospodarstwie domowem dłużnika;
3. przedsiębiorstw kolejowych, przewoźników, szyprów, doróżkarzy i posłańców o zapłatę za jazdę, przewóz, furmankę, użycie posłańców, łącznie z wydatkami;
4. utrzymujących gospody, oraz osób trudniących się zawodowo wydawaniem potraw lub napojów, dostarczone mieszkanie i żywność, oraz za inne świadczenia służące do zaspokojenia potrzeb gości a to łącznie z wydatkami:
5. osób, które sprzedają losy loteryjne z tytułu sprzedaży tych losów, chyba że chodzi, o dostarczenie losów celem dalszej ich odsprzedaży;
6. osób, które trudnią się zarobkowo wynajmowaniem ruchomości z tytułu czynszu najmu;
7. osób, które nienależąc do osób wymienionych pod l. I. trudnią się zarobkowo załatwianiem cudzych sprawach pełnieniem usług z tytułu wynagrodzenia, z powodu prowadzenia przedsiębiorstwa zarobkowego, a to łącznie z wydatkami;
8. osób, będących w służbie prywatnej z tytułu płacy, zasługi lub innych poborów służbowych, a łącznie z wydatkami, tudzież pracodawców z tytułu zaliczek, udzielonych na tego rodzaju roszczenia;
9. robotników przemysłowych, czeladników, pomocników, terminatorów, robotników fabrycznych, najemników dziennych i wyrobników z tytułu płacy i innych świadczeń, umówionych zamiast płacy lub jej części, a to łącznie z wydatkami, tudzież pracodawców z tytułu zaliczek, udzielonych na tego rodzaju roszczenia;
10. pryncypałów i majstrów, z tytułu opłaty nauki oraz z tytułu opłaty innych świadczeń, objętnych umową terminatorską, jako też z tytułów wydatków, dla terminatorów poniesionych;
11. zakładów publicznych, przeznaczonych do nauki wychowania, pielęgnowania lub leczenia, tudzież właścicieli prywatnych zakładów, tego rodzaju, za udzielanie nauki, żywienie lub leczenie oraz za połączone z tem wkłady;
12. tych, którzy przyjmują osoby na utrzymanie lub wychowanie, za świadczenia i wkłady, wymienione pod l. II.
13. nauczycieli publicznych i prywatnych o ich honorarja, wyjąwszy roszczenia nauczycieli publicznych w tych wypadkach, gdy na mocy szczególnych zarządzeń zapłatę ich na później odłożono;
14. lekarzy, w szczególności także chirugów, akuszerów dentystów i weterynarzy, tudzież akuszerek za wyświadczone przez nich usługi, łącznie z wydatkami;
15. adwokatów, notarjuszów i komorników sądowych tudzież wszystkich tych osób, które urzędownie są powołane lub dopuszczone do załatwienia pewnych spraw, z tytułu ich należności i wydatków, o ile nie wpływają one do kasy państwowej;
16. stron z tytułu zaliczek, udzielanych przez nie swym adwokatom;
17. świadków i biegłych z tytułu ich należytości i wydatków.
O ile roszczenia oznaczone pod I. 1, 2. 5, nie ulegają dwuletniemu przedawnieniu, przedawniają się one w czterech latach.
W czterech latach przedawniają się tudzież roszczenia o zaległe odsetki łącznie z kwotami, które należy opłacać jako dodatek do odsetek celem stopniowego umorzenia kapitału, roszczenia o zaległe czynsze za najem i dzierżawę, o ile nie podpadają pod przepis l. 6. tudzież roszczenia o zaległe renty, wymiary, pensje, oczekalne, emerytury, opłaty alimentacyjne oraz wszelkie inne powtarzające się świadczenia.
Przedawnienie przerywa się, gdy uprawniony wniesie skargę o zaspokojenie lub o ustalenie roszczenia, o udzielenie kaulzuli [klauzuli]wykonalności lub o wydanie wyroku egzekucyjnego.
Równoznaczne jest z wniesieniem skargi:
1. doręczenie nakazu zapłaty w postępowaniu w procesie;
2. zgłoszenie roszczenia do upadłości;
3. przedstawienie do potrącenia roszczenia w procesie;
4. zapowiedzenie sporu w procesie, którego wynik rozstrzyga o roszczenia;
5. przedsięwzięcie czynności wykonawczej, a o ile egzekucja przekazana jest sądom lub innym władzom, wniosku o egzekucję.
...
cdn.

_________________
pozdrawiam Grażyna
bugakg@gmail.com

"Człowiek żyje tak długo, jak długo trwa pamięć o nim''


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: 06 paź 2019, 19:04 
Offline

Dołączył(a): 03 cze 2014, 11:57
Posty: 5189
Rok 1929

Numer 1 z dnia 2 stycznia 1929

ODEZWA

W dniu 6-go stycznia br., jako 10-tą rocznicę powstania "Grupy Leszno", odbędzie się w naszem mieście ogólny zjazd uczestników walk o Leszno i ziemię leszczyńską. Szanowne Obywatelstwo proszę o godne przyięcie naszych bohaterów, a przedewszystkiem o jaknajwspanialsze udekorowanie domów i okien wystawowych w zieleń i barwy narodowe, zwłaszcza w tych częściach miasta, którędy będzie kroczył pochód, a więc ul. Dworcową, Rynek, Kościelną, Leszczyńskich, Wolności, Plac Kościuszki, Osiecką i przyległe ulice. Jestem przekonany, że wszyscy obywatele bez wyjątku uczynią zadość temu apelowi i okażą naszym walecznym powstańcom jaknajwięcej życzliwości.
Leszno, dnia 1, stycznia 1929 r.
Kowalski, Pierwszy Burmistrz.
...
Program
Zjazdu Powstańców "Grupy Leszno".

W sobotę, dnia 5.1.29., godz. 18 capstrzyk wojskowy z udziałem miejscowego Tow. Powstańców i Wojaków. Przed ratuszem modlitwa i odczytanie potyczek.
W niedzielę, dnia 6.1.29:
O godz. 10 zbiórka uczestników do pochodu na placu dworcowym. Czoło pochodu z kompanją honorową 55 p.p. przy fontannie. Następnie ustawiają się władze i Komitet Honorowy Zjazdu oraz proszeni goście, dalej członkowie "Grupy Leszno" z komendantem, ppłk. rez. Dr. Śliwińskim na czele. Poszczególne kompanje będą odznaczone tabliczkami. Następnie orkiestra ułanów ze szwadronem honorowym, zanim towarzystwa P.W. Wreszcie orkiestra kolejowa z towarzystwami cywilnemi z Bractwem Kurkowem na czele.
O godz. 10,30 wyruszy pochód w wyżej podanym porządku do kościoła parafjalnego na uroczyste nabożeństwo przez ul. Dworcową i Kościelną.
O godz. 11 uroczysta msza św. z kazaniem.
O godz. 12,30 pochód z kościoła przez ul. Kościelną, Leszczyńskich, po stronie wschodniej Rynku i ul. Wolności na plac Kościuszki pod Pomnik Wdzięczności, gdzie nastąpi złożenie wieńca przez "Grupę Leszno" i raport poległych.
O godz. 13 defilada po stronie zachodniej Rynku.
Od godz. 14 do 16 przerwa obiadowa.
O godz. 16 Uroczysta Akademja w Hotelu Polskim.
O godz. 20 zabawa taneczna w salach Hotelu Polskiego i Strzelnicy.
...
Rozporządzenia i urzędowe obwieszczenia.

Zakładanie i korzystanie z urządzeń radjotelegraficznych i radjotelefonicznych.

Obwieszczenie.
Ustawą z dnia 3 czerwca 1924 r. o poczcie, telegrafie i telefonie (Dz.U.R.P. Nr. 58, poz. 584) wszelkie zakładanie i korzystanie z urządzeń radiotelegraficznych i radjotelefonicznych jest wyłącznie zastrzeżone Państwu. Prawo zaś korzystania przez osoby prywatne z urządzeń radiofonicznych, jako wkraczające w dziedzinę wyłączności państwowej, zastrzeżonej wyżej podaną ustawą może być nabyte tylko w drodze koncesji lub zezwolenia, których w myśl rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 10 października 1924 r. (Dz.U.R.P. Nr. 99, poz. 915) i z dnia 31 lipca 1926. (Dz.U.K.P. Nr. 8.7, poz. 483) udzielają miejscowe Urzędy pocztowo telegraficzne.
Każdy więc, kto posiada jakikolwiek radioodbiornik, zatem lampowy lub też kryształowy (detektor) winien go zgłosić przed instalacją w najbliższym Urzędzie Pocztowo-Telegraficznym celem rejestracji i otrzymania upoważnienia na posiadanie takiego radioodbiornika.
Posiadanie radioodbiornika bez upoważnienia karane jest na podstawie artykułu 28 wyżej wymienionej ustawy więzieniem do 6-ciu miesięcy i grzywną do 5000 złotych lub jedną z tych kar. Równocześnie z karą sąd może orzec konfiskatę aparatu na rzecz Państwa.
Za małoletnich odpowiadają ich rodzice względnie ich opiekunowie.
Przypominając powyższe przepisy, wzywam wszystkich posiadaczy radjodbiorników, którzy dotychczas nie uczynili zadość wymaganiom prawa, aby zgłosili zarejestrowanie swych aparatów natychmiast a najpóźniej do 31 grudnia br.
Po upływie tego terminu przeprowadzoną będzie niezależnie od dotychczasowych stałych dorywczych rewizyj ścisła kontrola na całym obszarze Województwa Poznańskiego. Winni niezarejestrowania swych radioodbiorników będą bezwzględnie pociągani do odpowiedzialności sądowej. Wskutek zeszłorocznych rewizyj zgłoszono kilkaset osób prokuratorowi do ukarania.
Uprzedzam, że wszelkie mi dostępnemi i przewidzianemi przez prawo środkami będę dążyć do wykrycia nielegalnie ustawionych odbiorników i pociągać winnych do odpowiedzialności karnej w myśl wyżej przytoczonych ustaw, gdyż jako Przedstawiciel Rządu, mający dozór nad działalnością "Radjo Poznańskiego", nie mogę tolerować karygodnego ignorowania istniejących przepisów, skutkiem którego tak pożyteczni placówka mogłaby być narażoną na zachwianie jej finansowych podstaw.
Wszystkie władze proszę o rozpowszechnienie mniejszego obwieszczenia przez ogłoszenie w urzędowej prasie oraz wywieszenie na widocznych miejscach.
Poznań, dnia 4 grudnia 1928 r.
Przedstawiciel Rządu do Kuratorjum "Radjo Poznańskiego".
(-) Dr. Hempowicz,
Naczelnik Wydziału Urzędu Wojewódz.

Powyższe obwieszczenie podaję do publicznej wiadomości.
Leszno, dnia 1 stycznia 1929 r.
Kowalski, pierwszy burmistrz.
...
Komunikaty.

Z Magistratu i Komisyj Administracyjnych.

Wiadomości Statystyczne.

Z Urzędu Stanu Cywilnego.
W czasie od 23. do 29. grudnia br. zgłoszono 9 urodzeń i zawarto 3 związki małżeńskie.
Zmarli:
Marja Gnerek, 3 dni,
Jan Müller emeryt kolejowy, 64 lat,
Marja Fabiańska, 19 dni,
Marja Chmielewska, robotnica, 54 lat,
Anna Jakubowska, 1 dzień,
Genowefa Czerwonka, 4 dni,
Teresa Elsner, robotnica, 70 lat,
Rozalja Strzelewicz, z d. Dziennik, 78 lat,
Binka Sachs bez zawodu, 92 lat,
Paweł Myszke, st. zaw. na kolei, 45 lat.
...
Wspieranie ubogich.

Dnia 18 grudnia 1928 r. wypłacono publiczne wsparcie 236 ubogim w ogólnej kwocie 1.760 zł.
...
Dom Pomocy.

W czasie od 23. do 29. grudnia 1928 r. wydano w kuchni 740 bezpłatnych obiadów 125 osobom, oraz przy współudziale Tow. Pań św. Wincentego a Paulo 160 bochenków chleba tyluż osobom.
...
cdn.

_________________
pozdrawiam Grażyna
bugakg@gmail.com

"Człowiek żyje tak długo, jak długo trwa pamięć o nim''


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: 14 paź 2019, 14:22 
Offline

Dołączył(a): 03 cze 2014, 11:57
Posty: 5189
Rok 1929

Numer 2 z dnia 6 stycznia 1929

Stanisław Ratajczak.

Wielkie Rewolucja ! W koszarach wesoła muzyka i tańce. Nagły a zupełny zanik dyscypliny.
W sali ratusza tworzy się Radę Żołnierską, później i Radę Robotniczą, do której jeszcze po świeżych wrażeniach zbrodniczej wojny przyjmuje się kilku polaków (8 na ogólną liczbę 30).
W innem miejscu, a mianowicie w lokalu braci Góreckich gromadzą się wybitni obywatele polscy celem zorganizowania, Powiatowej Rady Ludowej, podległej bezpośrednio Naczelnej Radzie Ludowej, utworzonej w Poznaniu.
Następują teraz wypadki po wypadkach.
W polskich kołach obywatelstwa żądza czynów, zapał i radość połączona z nadzieją uzyskania upragnionej wolności. Wielki wiec polski w sali Hotelu Foesta. Obszerny lokal nie może pomieścić wszystkich, którzyby chcieli przysłuchać się słowu polskiemu, od tak dawna już publicznie nie wygłaszanemu. Wzruszające i gorącym patrjotyzmem owiane mowy wygłaszają Ruszczyński Adam, Ks. Steinmetz i Ks. Dykiert. Jednogłośnie zatwierdzają olbrzymie tłumy ludu proponowany skład Powiatowej Rady Ludowej z Adamem Ruszczyńskim na czele. Z sercem przepełnionem nadzieją lepszego jutra wracają zebrani do domu. Górecki Józef, członek Rady Robotniczej, pragnąc, by broń dostała się także do rąk polskich, domaga się na zgromadzeniu Rady Robotniczej i Żołnierskiej utworzenia Straży Ludowej. Niemcy wraz z Magistratem miasta sprzeciwią się temu. Mimo tego Górecki otrzymuje zezwolenie na utworzenie Straży Ludowej, podpisane przez pełniącego obowiązki burmistrza radcę Rolla. Wzywa więc wszystkich polaków na zebranie. Straż istnieje, lecz złożona tylko z polaków, nie otrzymuje broni. 27 grudnia. Wielkie wypadki w Poznańskiem powołują i tak już nieufnych niemców do zdwojenia ostrożności. Godzą się więc niby na utworzenie straży obywatelskiej (Bürgerwehr) mieszanej, złożonej w 2/3 z niemców, w 1/3 z polaków. Polska Straż Ludowa, już teraz tajna, organizuje się w dalszym ciągu. Wybrano naczelnika i czterech podnaczelników.
Miasto w celach organizacyjnych podzielono na 4 okręgi. Codziennie odbywają się apele i musztry. Brak niestety broni.
Tymczasem codziennie nadchodzą wieści o zwycięstwach polskich. Niemców przenika strach.
Dnia 1. stycznia 1919 w nocy o godz. 11 tej sprowadzają na ratusz Ruszczyńskiego i Góreckiego Józefa.
Tu obraduje Magistrat razem z Radą Żołnierską i Robotniczą, oraz około 40 oficerów z komendantem miasta Trouchonem na czele.
Rozniosła się pogłoska, że legjony polskie w liczbie około 70.000, do których przyłączyły się "bandy powstańcze", maszerują na Leszno. Żądają od naszych przedstawicieli wytłumaczenia, wreszcie wysyłają patrol w kierunku Śmigla.
Patrol zabiera z sobą Góreckiego, któremu tuż za miastem oświadcza dowodzący oficer: "Wenn ein Schuss sich hören lässt, jage ich lhnen eine Kugel in den Kopf."
Strach ma wielkie oczy. Okazuje się, że w całej okolicy niema ani jednego powstańca. Mimo tego niemcy po powrocie wzmacniają się, otrzymują posiłki.
Straż Ludowa działa w dalszym ciągu.
Dnia 4. stycznia odbywa ćwiczenia w Domu Katolickim.
Przerywa je nagłe wejście Żakowskiego Antoniego. "Rozejść się" - woła od progu - "jesteście oblężeni."
Po krótkiej chwili pukanie do drzwi.
W nich ukazuje się kilku od stóp do głów uzbrojonych żołdaków wraz z policjantem.
Strach pozwala im mówić tylko szeptem.
Domagają się wydania broni. Zezwalam na przeszukanie sali. Żołdacy oddalają się nie dokonując rewizji.
Po ich odejściu spieszę do Góreckiego.
Zastaję jednakże dom jego oblężony. Odbywa się tam właśnie rewizja za bronią. Święto Trzech Królów. Już od rana rozniosły się wieści o zamierzonem zarządzeniu stanu oblężenia. Mimo to odbywa się w dniu tym wieczorem przedstawienie "Jasełki" . Młodzież gra z zapałem na ozdobionej w barwy narodowe scenie. Nigdy jeszcze, ani przedtem, ani potem, nie byłem świadkiem gry, któraby tyle wywołała uczuć, zapału, wzruszeń. jak owa.
W przerwie przystępuje do mnie młodzieniec w wieku około lat 15 w stroju skautowskim. "Druhu naczelniku" - mówi, stając na baczność - "prosimy o nas pamiętać kiedy wybije godzina. Jest nas około 100." Ścisnęło mnie coś za gardło.
"A będziecie mieć dość odwagi stanąć naprzeciw armat ?" - zapytuję po chwili.
"My i zginąć mamy odwagę" - odpiera na to malec.
"Dziękuję druhu" - powiedziałem i podałem mu rękę - "zawołam was".
Orlęta nasze ! Niestety nie doznałem tego wielkiego zaszczytu poprowadzenia ich w bój. Wielu z nich jednak poszło i przelewało krew za wolność.
Brzemienny w wypadki dzień 7 stycznia.
Od samego rana ukazały się obwieszczenia o zarządzeniu stanu oblężenia w mieście.
Wielu polaków wśród dnia opuściło miasto, by poza granicami jego połączyć się z powstańcami.
Na ulicach miasta wolno było przebywać bez przepustki tylko do godz. 5-tej wieczorem. To też z nastaniem zmroku cisza zaległa w mieście, którą przerywał tylko raz po raz odgłos kroków patroli, przechodzących ciemne ulice.
Nagle huk ogromny wstrząsnął powietrzem, a jednocześnie rykiem przeciągłym ozwała się syrena. Odtąd huk armat i odgłos syreny nie ustawał.
Pustemi ulicami, przechodziły liczne patrole, nawołując do zamknięcia okien i pogaszenia świateł i grożąc strzeleniem w okno. Często dawały się słyszeć miarowe kroki oddziałów wojska i na prędce skleconej z samych niemców, przeważnie kolejarzy, straży obywatelskiej.
Z koszar przy szosie Osieckiej (obecnie "Koszar Piłsudskiego") i z gmachu dworcowego dawano sygnały świetlne. Na "Moltketrasse" (obecnie ul. Osieckiej) nie ustawał grzechot karabinów maszynowych.
Dopiero w nocy około godz. 12-tej nastała cisza.
W godzinę mniej więcej później zbudził mnie ogromny hałas i pukanie kolbą w okno mego mieszkania. Pod oknami ujrzałem kilkunastu żołdaków z najeżonemi bagnetami i granatami ręcznemi za pasem. Z przekleństwami wdarli się do mego mieszkania, pozapalali światła w wszystkich pokojach i na pół ubranego zabrali mnie na ratusz.
Tu zastałem już liczne grono współaresztowanych obywateli, wziętych w części w negliżu; nie pozwolono im ubrać się nawet.
Byli to:
Gałęski, urzędnik kolejowy,
Górecki Józef,
Horowski Walenty,
Ilski Bolesław,
Ks. Kopczyński Tadeusz,
Michalski,
Ruszczyński Adam,
Stajewski Marjan,
Dr. Stawicki,
Dr. Świderski,
Thomas Stefan.

Nie pozwolono nam rozmawiać z sobą.
Nie wolno nam się było ruszać z miejsc.
Mnie zakazano nawet poruszać nogą. Trzymano nas tak do przyszłego wieczora. -
Teraz dopiero przybyło do nas, niby w układy, kilku z "Soldaten - i Arbeitsratu".
Wyrażali swoje zadowolenie z "wczorajszego odparcia ataku polaków", jakkolwiek pod Lesznem nie było ani jednego powstańca, a 2 w dni później młodzież, opuszczająca o miasto, by połączyć się z wojskami polskiemi, pierwszy posterunek polski znalazła dopiero w Robczysku. Buta niemiecka nawet i w strachu nie malała.
Wreszcie kazano nam zabierać się w drogę. Nie powiedziano nam, dokąd nas wiodą i za co nas aresztowano.
Zawieziono nas do Głogowy, gdzie nas umieszczono w więzieniu.
W Lesznie huk armat od czasu tego nie ustawał, nawet po zawieszeniu broni.
Kłamstwa niemieckie jednakże raz jeszcze się uwydatniły. W maju odbyły się masowe aresztowania pozostałych w mieście polaków. Uzasadniono to znalezionym rzekomo rozkazem ataku polaków na Leszno. W śledztwie przed sądem wojennym dowiodłem, że "rozkaz" ten był sfałszowany.
Nie pomogły aresztowania, strzelanina, alarmy, hałasy, kłamstwa bezczelne, protesty, Arbeiter i Soldatenraty, ordynarne Bürgerwehry. Leszno, w piękniejszej szacie, niżeli dawne hakatystyczne "Lissa", cieszy się dziś wolnością. Z smukłej wieży ratusza, odrestaurowanego po odzyskanej wolności powiewa już nie "schwarz - weis - rote Fahne", lecz flaga biało - czerwona. To miasto, niedawno środowisko hakatystyczne, gości dziś w swych murach walecznych synów ojczyzny, którzy na ziemi leszczyńskiej przelewali krew za wolność.
...
Ogłoszenia

Feliks Aleksandrowicz, Leszno ulica Poplińskiego 1
Dostarcza wagonowo po cenach fabrycznych
węgiel, drzewo opałowe, cement, wapno, gips, papę na dachy, smołę, dachówki cementowe i palone splisy do dachówek, flisy posadzkowe, cegły, płyty mąkę szamotową.
Specjalność: sufitówka, cegła palona oraz wapienna. Sprzedaż detaliczna.
...
Leszczyńska Fabryka Octu
Józef Górecki, Leszno (Wielkopolska) ul. Młyńska 25, telefon 68
poleca hurtownie i detalicznie
ocet spirytusowy naturalny, ocet winny i estragonowy
...
Przedsiębiorstwo Prac Blacharsko - Budowlanych Instalacyjnych i warsztat reperacyjny
W. Rydlewicz, mistrz blacharski
Leszno (Wlkp.), ul. Leszczyńskich Nr.19
P.K.O. Poznań 204 103.
...
Bronisław Meyer
Bławaty Konfekcja
Leszno - Gostyń
firma chrześcijańska na przeciw kościoła kat.
Dtugoterminowe spłaty lub za gotówkę rabat.
...
Baczność! Baczność!
Fotografje z obchodu 10-lecia "Grupy Leszno"
są do nabycia po umiarkowanej cenie
Tadeusz Semrau
Leszno, ul. Leszczyńskich 39, Telefon 242.
...
Miejska Kasa Oszczędności w Lesznie instytucja finansowa pupilarnie pewna, za którą odpowiada miasto Leszno swoim majątkiem przeszło 12 mil. zł., przyjmuje za dobrem oprocentowaniem od 5-10 proc. rocznie.
Wkłady od najmniejszej sumy oraz udziela pożyczki wekslowe i skryptowe.
Na życzenie zabezpiecza się wkłady przed dewaluacją.
...
J. & J. Góreccy
Telefon 227. Leszno (Wlkp.) Ulica Leszczyńskich 17.
Leszczyńska Hurtowa Destylacja pod nazwą "Miasto Warszawa".
Wytwórnia wódek zdrowotnych, likierów deserowych, rumów, araków konjaków.
Fabryka win owocowych i wytłocznia soków.
Hurtowa i detaliczna sprzedaż win krajowych i zagranicznych.
Specjalność:
Wyroby bez alkoholu: Oko, Całusek, Warszawianka i Abstynencka.
Probiernia Rynek 33.
...
2 uczni z wykształceniem gimnazjalnem
Miejska Kasa Oszczędności w Lesznie.
Zgłoszenia z życiorysem i odpisami świadectw przyjmuje się do 15 stycznia br.
Zarząd Miejskiej Kasy Oszczędności.
...
cdn.

_________________
pozdrawiam Grażyna
bugakg@gmail.com

"Człowiek żyje tak długo, jak długo trwa pamięć o nim''


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: 19 paź 2019, 03:51 
Offline

Dołączył(a): 03 cze 2014, 11:57
Posty: 5189
Rok 1929

Numer 3 z dnia 9 stycznia 1929


Obchód 10-ciolecia "Grupy Leszno".
Obchód rozpoczął się w sobotę 5.I. br. o godz. 18-tej capstrzykiem, który wyruszył z koszar Kościuszki. a po przejściu najgłówniejszych ulic zakończył się na Rynku przed wschodnim frontem ratusza odczytaniem potyczek na froncie leszczyńskim, odegraniem przez orkiestrę 55 p.p. modlitwy "Wszystkie nasze dzienne sprawy" i trzyminutowem milczeniem.
W samym dniu uroczystości. 6. bm.. od godz. 7.15 do 10.15 przyjmował Czerwony Krzyż na dworcu kolejowym przybyłych powstańców i przedstawicieli władz, a przedewszystkiem przybyłego o godz. 8.50 p. generała Jasińskiego z Kalisza w zastępstwie dowódcy okręgu korpusu VII., oraz przybyłego o godz. l0-tej z Poznania przedstawiciela p. Wojewody, p. radcę Dr. Rzuskę. O godz. 10.40 wyruszył imponujący, bo około pół km. długi. a liczący około 2000 osób. w tem około 1000 przybyłych powstańców. pochód, który się był ustawił na ulicach Wschowskiej i Dworcowej, na nabożeństwo do kościoła parafjalnego. Przedstawiciel p. wojewody w towarzystwie I. burmistrza miasta oraz p.generała Jasiński w towarzystwie dowódcy miejscowego garnizonu udali się do kościoła już przedtem.
Cichą mszę św. odprawił ks. prof. Dr. Kowalski z Gniezna, b. dowódca ciężkiej baterii pod Osieczną. Kazanie wygłosił ks. dziekan Steinmetz z Osieczny, pierwszy kapelan powstańców "Grupy Leszno". Po nabożeństwie, około godz. 12,15, udali się uczestnicy zjazdu w pochodzie przez ul. Leszczyńskich, Rynek, ul. Wolności na pl. Kościuszki pod Pomnik Wdzięczności, gdzie złożono wieńce, a przedewszystkiem wieniec "Grupy Leszno". Tamże odczytano listę poległych na froncie leszczyńskim w liczbie 60-ciu.
Następnie odegrały wszystkie trzy orkiestry (55 p.p., 17 p. uł. i kolejowa) marsz żałobny Chopina. poczem udały się władze z pp. Dr. Rzuską i generałem Jasińskim na czele na zachodnią stronę Rynku, gdzie odbyła się około pół godz. trwająca defilada honorowych oddziałów wojska, powstańców oraz stowarzyszeń wojskowo-wychowawczych i cywilnych.
Następnie ustawiły się oddziały honorowe obu pułków, powstańcy, i stowarzyszenia W.F. i P.W. oraz cywilne po wschodniej i południowej stronie Rynku, gdzie p. gen. Jasiński w towarzystwie przedstawiciela p. Wojewody oraz świty obszedł front, poczem, stanąwszy na wywyższeniu przed głównem wejściem do ratusza, w otoczeniu przedstawicieli wszystkich władz i korpusu oficerskiego wraz z b. dowódcą powstańców na froncie leszczyńskim. p. ppłk. rez. Dr. Śliwińskim wzniósł okrzyk trzykrotny na cześć Rzeczypospolitej. Orkiestry odegrały hymn narodowy poczem pochód się rozwiązał. Powstańcy udali się na obiad ufundowany przez miasto, władze zaś wraz z członkami Komitetu Honorowego i zaproszonymi gośćmi na śniadanie do Strzelnicy. Tam powitał prezes Rady Miejskiej, p. Nowakowski, obecnych przedstawicieli wysokich władz oraz powstańców "Grupy. Leszno" z ich dowódcą, p. podpułk. Śliwińskim na czele. P. Dr. Śliwiński odpowiedział toastem na cześć obywatelstwa miasta.
Punktualnie o godz. 16-tej odbyła się uroczysta akademja w przepełnionej sali Hotelu Polskiego. P. gen. Jasiński. jako najstarszy rangą wojskowy, wzniósł okrzyk na cześć Rzeczypospolitej. Pan I. burmistrz Kowalski powitał następnie przedstawicieli władz. powstańców, jak i wszystkich uczestników zjazdu. Przemówienie swoje zakończył okrzykiem na cześć powstańców "Grupy Leszno" i ich dowódcy. p. Dr. Śliwińskiego. Orkiestra odegrała następnie jedną zwrotkę Roty.
Mowę inauguracyjną wygłosił p. Dr. Śliwiński. Wskazał w niej na sytuację, jaka była przy rozpoczęciu i podczas wojny światowej i rewolucji i jak ta ostatnia wpłynęła na Powstanie Wielkopolskie. Opisał dolę powstańca polskiego oraz działalność naczelnego wodza wszystkich sił zbrojnych zrzeszonego już państwa, marszałka Polski Józefa Piłsudskiego, wznosząc okrzyk na cześć jego, jako naczelnego wodza. Orkiestra odegrała hymn narodowy. Następnie powitał zebranych i złożył zjazdowi życzenia p. gen. Jasiński imieniem własnem jak i dowódcy okręgu korpusu. poczem przemawiał przedstawiciel p. wojewody p. Dr. Rzuska. Referat historyczny o działalności naczelnej Rady Ludowej, powiatowych Rad Ludowych i dowództwa wojskowego przed zalegalizowaniem powstania przez naczelną Radę Ludową i po przyłączeniu się tejże władzy do powstania - oraz stosunki wojska do Rad Ludowych, wygłosił p. Dr. Lewandowski. Przy końcu p. starosta Zenkteler imieniem Sejmiku Powiatowego nawoływał do zgodnej pracy dla dobra Ojczyzny. Tem wyczerpany był program akademji. P. Dr. Śliwiński zamknął ją ogólnem odśpiewaniem "Boże coś Polskę".
Przebieg akademji transmitowany był z Leszna do Poznania i obwieszczony radjem przez stację poznańską.
Powstańcy frontu leszczyńskiego otrzymali za opłatą 3.- zł. odznakę pamiątkową w formie krzyża z herbem państwowym na najwyższym punkcie krzyża na którym wyryte są nazwy miejscowości najważniejszych potyczek Grupy.
Od godz. 20-tej do rana odbywały się bezpłatne zabawy taneczne w salach Hotelu Polskiego i Strzelnicy.
...
Rozporządzenia i urzędowe obwieszczenia.

Obwieszczenie.


Znaleziono woreczek z pieniędzmi, klucz od mieszkania oraz chusteczkę.
Do odebrama w ratuszu, pokój 10.
Leszno, dnia 3 stycznia 1928. [1929]
Miejski Urząd Policyjny.
Kowalski, Pierwszy Burmistrz.
...
Komunikaty.

Wiadomości Statystyczne.

Z Urzędu Stanu Cywilnego.

W miesiącu [?] 1928 r. zanotowano:
urodzin ogółem - 49
w tem chłopców - 16
w tem dziewcząt - 33
dzieci nieślubnych - 7
martwych urodzeń - 2
zgonów ogółem - 32
w tem w 1 roku życia - 10
ponad rok do 14 lat życia - 4
ponad 14 do 25 lat życia - 0
ponad 25 do 40 lat życia - 4
ponad 40 lat życia - 14
Małżeństw zawarto - 8
...
Ogłoszenia

Miejska Kasa Oszczędności w Lesznie instytucja finansowa pupilarnie pewna, za którą odpowiada miasto Leszno swoim majątkiem przeszło 12 mil. zł., przyjmuje za dobrem oprocentowaniem od 5-10 proc. rocznie.
Wkłady od najmniejszej sumy oraz udziela pożyczki wekslowe i skryptowe.
Na życzenie zabezpiecza się wkłady przed dewaluacją.
...
J. & J. Góreccy
Telefon 227. Leszno (Wlkp.) Ulica Leszczyńskich 17.
Leszczyńska Hurtowa Destylacja pod nazwą "Miasto Warszawa".
Wytwórnia wódek zdrowotnych, likierów deserowych, rumów, araków konjaków.
Fabryka win owocowych i wytłocznia soków.
Hurtowa i detaliczna sprzedaż win krajowych i zagranicznych.
Specjalność:
Wyroby bez alkoholu: Oko, Całusek, Warszawianka i Abstynencka.
Probiernia Rynek 33.
...
cdn.

_________________
pozdrawiam Grażyna
bugakg@gmail.com

"Człowiek żyje tak długo, jak długo trwa pamięć o nim''


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: 28 paź 2019, 01:11 
Offline

Dołączył(a): 03 cze 2014, 11:57
Posty: 5189
Numer 4 z dnia 16 stycznia 1929

Komunikaty.

Z Magistratu i Komisyj Administracyjnych.


Komisja budowlanego, pod przewodnictwem p. radcy Bajona odbierała dnia 19.XI1.28 prace budowlane przy nowo wzniesionym domu mieszkalnym przy ul. Młyńskiej, w gmachu straży pożarnej i domu gospodarczym przy szkole przemysłowo-handlowej, komisja w której brali udział m. i w charakterze rzeczoznawców pp. Kaźmierski, bud. Rakowski, bud. miejski Graff, stwierdziła po szczegółowem zbadaniu należyte wykonanie prac. Zarzutów żadnych nie podniesiono, wobec czego nastąpił formalny odbiór prac.
...
Wiadomości Statystyczne.

Miejscowy ruch ludności według policyjnych za i odmeldowań od 1.1.1928 do 31.12.1928 r.

Styczeń
Przypływ: Polaków 211; Niemców 17; Żydów 3; Innych 0; Razem: 231.
Odpływ: Polaków 218; Niemców 24; Żydów 6; Innych 0; Razem: 248.
Różnica: +0; -17.

Luty
Przypływ: Polaków 225; Niemców 15; Żydów 3; Innych 0; Razem: 243.
Odpływ: Polaków 180; Niemców 10; Żydów 2; Innych 0; Razem: 192.
Różnica: +51; -0.

Marzec
Przypływ: Polaków 241; Niemców 25; Żydów 7; Innych 0; Razem: 273.
Odpływ: Polaków 218; Niemców 24; Żydów 6; Innych 0; Razem: 248.
Różnica: +49; -0.

Kwiecień
Przypływ: Polaków 216; Niemców 17; Żydów 5; Innych 0; Razem: 238.
Odpływ: Polaków 245; Niemców 21; Żydów 4; Innych 0; Razem: 270.
Różnica: +0; -132.

Maj
Przypływ: Polaków 219; Niemców 14; Żydów 5; Innych 0; Razem: 238.
Odpływ: Polaków 158; Niemców 19; Żydów 3; Innych 0; Razem: 180.
Różnica: +58; -10.

Czerwiec
Przypływ: Polaków 183; Niemców 15; Żydów 2; Innych 0; Razem: 200.
Odpływ: Polaków 192; Niemców 19; Żydów 3; Innych 0; Razem: 248.
Różnica: +0; -13.

Lipiec
Przypływ: Polaków 173; Niemców 15; Żydów 5; Innych 0; Razem: 193.
Odpływ: Polaków 216; Niemców 12; Żydów 1; Innych 0; Razem: 229.
Różnica: +0; -36.

Sierpień
Przypływ: Polaków 151; Niemców 21; Żydów 0; Innych 0; Razem: 172.
Odpływ: Polaków 189; Niemców 13; Żydów 5; Innych 0; Razem: 207.
Różnica: +0; -35.

Wrzesień
Przypływ: Polaków 296; Niemców 28; Żydów 3; Innych 0; Razem: 327.
Odpływ: Polaków 183; Niemców 21; Żydów 1; Innych 0; Razem: 122.
Różnica: +122; -0.

Październik
Przypływ: Polaków 293; Niemców 22; Żydów 4; Innych 0; Razem: 319.
Odpływ: Polaków 248; Niemców 15; Żydów 4; Innych 0; Razem: 267.
Różnica: +52; -0.

Listopad
Przypływ: Polaków 252; Niemców 18; Żydów 4; Innych 0; Razem: 274.
Odpływ: Polaków 165; Niemców 10; Żydów 0; Innych 0; Razem: 175.
Różnica: +99; -0.

Grudzień
Przypływ: Polaków 214; Niemców 19; Żydów 2; Innych 0; Razem: 235.
Odpływ: Polaków 162; Niemców 14; Żydów 6; Innych 0; Razem: 182.
Różnica: +58; -0.

Ogółem:
Przypływ: Polaków 2674; Niemców 226; Żydów 43; Innych 0; Razem: 2943.
Odpływ: Polaków 2367; Niemców 187; Żydów 38; Innych 0; Razem: 2592.
Różnica: +484; -133; = +351.
...
Obecna liczba mieszkańców m. Leszna.
Według statystyki z dnia 1.1.1928.

Polaków: 17,086
Niemców: 1,027
Żydów: 163
Innych: 0
Razem: 18,276.

procentualnie
Polaków: 93,49 proc.
Niemców: 5,62 proc.
Żydów: 0,89 proc.
Innych: 0

Przypływ do dnia 31.12.28.
Polaków: 2,674
Niemców: 226
Żydów: 43
Innych: 0
Razem:2,943

Odpływ do 31.12.28.
Polaków: 2,367
Niemców: 187
Żydów: 38
Innych: 0
Razem: 2592

Obecna liczba
Polaków: 17,513
Niemców: 957
Żydów: 157
Innych: 0
Razem: 18,627

procentualnie
Polaków: 94,03 proc.
Niemców: 5,13 proc.
Żydów: 0,84 proc.
Innych: 0
...
Wykaz urodzin i śmiertelności za czas od 7-13 stycznia 1929 r.
Urodziny 11
Ślubów 3
Zgonów:
Jan Zellner robotnik 46 lat.
Jan Przewoźny robotnik 77 lat.
...
Różne.

Werbunek do Policji Państwowej.

Komenda powiatowa Policji Państwowej w Lesznie powołując się na ogłoszenie Komendanta Wojewódzkiego Policji Państw. w Poznaniu umieszczone w gazetach Poznańskich i bydgoskich w sprawie werd[b]owania odpowiednich kandydatów do Pol. Państw. podaje że przy tutejszej Komendzie Powiatowej Pol. Państwowej zorganizowany został werbunek. Kandydaci do Pol. Państw. mogą składać pisemne zgłoszenia Komendzie Powiatowej P.P. Leszno ul. Dworcowa nr. 28.
Do zgłoszenia należy dołączyć następujące dokumenty w uwierzytelnionych odpisach lub w oryginałach:
l) dokument urodzenia,
2) świadectwo obywatelstwa
3) świadectwo szkolne
4) książeczkę wojskową.
...
cdn.

_________________
pozdrawiam Grażyna
bugakg@gmail.com

"Człowiek żyje tak długo, jak długo trwa pamięć o nim''


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: 15 lis 2019, 12:38 
Offline

Dołączył(a): 03 cze 2014, 11:57
Posty: 5189
Numer 5 z dnia 23 stycznia 1929

Rozporządzenia i urzędowe obwieszczenia.


Znaleziono
dwa klucze mieszkaniowe, portmonetkę i parę rękawiczek. Przedmioty te odebrać można w lokalu Miejskiego Urzędu Policyjnego, w ratuszu. pokój 10, między godz. 9 a 12.
Leszno, dnia 18 stycznia 1929.
Miejski Urząd Policyjny
...
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 1928 r. o Medalu Pamiątkowym Za Wojnę 1918-1921 r.

Na podstawie art. 18 dekretu z dnia 3 stycznia 1918 r. (Dz.Pr.Nr.1. poz. 1) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W celu przekazania pamięci potomnych wysiłku Narodu o utrwalenie niepodległości i zabezpieczenie granic Ojczyzny w wojnie 1918- 1921 r. ustanawia się
Medal Pamiątkowy Za Wojnę 1918-1921.

§ 2.
Medal o średnicy 35 mm. wybity w bronzie posiada: na stronie prawej wizerunek orła państwowego z krzyżem orderu wojskowego "Virtuti Militari", zawieszonym na wstędze na szyji, po bokach daty 1918-1921; na stronie odwrotnej w wieńcu dębowym dwuwierszowy napis:
"Polska swemu Obrońcy".
Medal noszony jest na lewej piersi po Medalu na Ratowanie Ginących, a przed orderami i odznaczeniami zagranicznemi oraz przed innemi medalami polskimi na wstążce z mory szerokości 37 mm. Środek wstążki stanowi pionowy pas niebieski koloru wstążki orderu Virtuti Militari szerokości 13 mm. po bokach tego pasa biegną pionowo paski symetrycznie rozmieszczone w następującym porządku: najbliżej czarny pasek szerokości 2 mm., następnie biały szerokości 2 mm. poczem amarantowy koloru wstążki Krzyża Walecznych szerokości 5mm., w końcu biały szerokości 2mm. Wstążka obramowana jest z obu stron paskiem koloru niebieskiego.

§ 3.
Prawo otrzymania medalu służy tym, którzy w okresie od 1 listopada 1918 r. do 18 marca 1921 r.:
a) jako żołnierze:
1) polegli lub byli ranni bez względu na czas trwania ich służby,
2) zmarli skutkiem choroby, nabytej w polu, lub z powodu niesienia rannym i chorym żołnierzom pomocy sanitarnej bez wględu na czas trwania ich służby,
3) conajmniej przez trzy miesiące pełnili służbę w formacjach linjowych w polu, względnie jako ochotnicy po wezwaniu Rady Obrony Państwa z dnia 3 lipca 1920 r. pełnili służbę w formacjach linjowych w polu przynajmniej przez dwa miesiące,
4) conajmnej przez pięć miesięcy pełnili służbę czynną;
b) jako osoby cywilne:
1) współdziałając (ochotniczo lub w wykonywaniu swego obowiązku służbowego) z wojskiem w polu, polegli lub byli ranni bez wględu na czas trwania ich służby,
2) zmarli skutkiem choroby, nabytej przy współdziałaniu z wojskiem w polu, lub z powodu niesienia żołnierzom pomocy sanitarnej, bez względu na czas trwania ich służby,
3) conajmniej przez pięć miesięcy współdziałali z wojskiem w polu względnie nieśli żołnierzom w polu pomoc sanitarną lub duchową,
4) conajmniej przez dziewięć miesięcy nieśli pomoc sanitarną żołnierzom w kraju, względnie współdziałali z wojskiem w kraju w zabezpieczeniu mienia wojskowego;
c) jako cudzoziemcy współdziałali z wojskiem polskiem w polu.

§ 4.
Osoby, którym prawo do medalu zostało przyznane, nabywają medal na koszt własny.

§ 5.
Medal będzie wybity przez Mennicę Państwową.

§ 6.
Prawo przyznawania medalu przysługuje Ministrowi Spraw Wojskowych, który uprawnienia swoje może przelać na władze mu podległe.

§ 7.
Prawo do medalu tracą uprawnieni do posiadania go w wypadkach, w których wedle obowiązujących ustaw karnych wskutek skazania karno-sądowego następuje utrata orderów i odznaczeń.
Osobom, którym wedle obowiązujących ustaw karnych nie mogą być przez czas trwania skutków karno-sądowego skazania nadane ordery i odznaczenia, nie może być przyznany medal przed ustaniem tych skutków.

§ 8.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia porucza się Ministrowi Spraw Wojskowych w porozumieniu z zainteresowanymi Ministrami.

§ 9.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Prezes Rady Ministrów:
(-) K. Bartel.
Kierownik Ministerstwa Spraw Wojsk.
(-) Daniel Konarzewski.
...
Wyciąg z Rozporządzenia Ministra Spraw Wojskowych z dnia 21 października 1928 r. wydanego w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych oraz Ministrem Sprawiedliwości o sposobie nadania
Medalu Pamiątkowego Za Wojnę 1918-1921.
Na podstawie § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 1928 r. o Medalu Pamiątkowym Za Wojnę 1918-1921 ("Mon. Polski" Nr 233, poz. 533) zarządza się, co następuje:

§ 1. Prawo do medalu przyznają:

A. Osobom wojskowym w służbie czynnej:
a) przynależnym służbowo do formacyj, podległych dowódcom dywizyj - dowódcy dywizyj;
b) przynależnym służbowo do dowództw okręgów korpusu i formacyj podległych dowódcom okręgów korpusów, a nie podpadających pod punkt a) - dowódcy okrętów kopusów;
c) przynależnym służbowo do Ministerstwa Spraw Wojskowych bzzpośrednio podległych-szefowie poszczególnych departamentów (organów równorzędnych) względnie szefowie wymienionych instytucyj o uprawnieniach dowódców dywizji; przynależnym służbowo do instytucyji, które w skład Ministerstwa Spraw Wojskowych nie wchodzą - szefowie tych instytucyj o uprawnieniach dowódców dywizyj; o ile szef danej instytucji nie posiada uprawnień dowódcy dywizji, prawo do medalu przyznaje następny z kolei przełożony, posiadający uprawnienia dowódcy dywizji;
d) dowódcom i szefom którzy podlegają bezpośrednio Ministrowi Spraw Wojskowych - Minister Spraw Wojskowych;

B. osobom wojskowym, w stanie nieczynnym - szef Biura Personalnego Ministerstwa Spraw Wojskowych;

C. osobom wojskowym w rezerwie, pospolitem ruszeniu i w stanie spoczynku - dowódcy okręgów korpusów, właściwi dla tych osób według ich przynależności do powiatowej komendy uzupełnien (P.K.U.);

D. osobom, które nie pozostają w żadnym stosunku do powszechnego obowiązku wojskowego, zamieszkałym w kraju - dowódcy tych okręgów korpusów, na obszarze których osoby te mają miejsce zamieszkania; zamieszkałym zagranicą oraz cudzoziemcom Szef Biura Personalnego Ministerstwa Spraw Wojskowych.

§ 2. Celem uzyskania prawa do medalu należy przedłożyć dokumenty lub uwierzytelnione odpisy, stwierdzające, że petent odpowiada jednemu z warunków przewidzianych w § 3 rozporządzenia Rady Ministrów.

§ 3.Osobom wymienionym w pkt. A § 1 niniejszego rozporządzenia zostaje przyznane prawo do medalu na podstawie dokumentów ewidencyjnych; osobom wymienionym w pkt. C § 1 właściwe pow. komendy uzupełnień wystawiają na podstawie wniesionych do tychże komend próśb zaświadczenia, stwierdzające posiadanie warunków i przesyłają je do dowództwa danego okręgu korpusu j osoby wymienione w pkt. B i D. § 1 wnoszą prośby z potrzebnemi załącznikami do Biura Personalnego Ministerstwa Spraw Wojskowych, względnie do dowództwa właściwego okręgu korpusu.

§ 4. Nadanie Medalu należy ogłosić w pierwszem rozkazie dziennym każdego miesiąca, przyczem lista osób, którym medal został nadany, winna zawierać nazwiska w porządku alfabetycznym z wymienieniem przynależności służbowej, względnie miejsca zamieszkania.

Nadanie medalu ogłasza dowódca dywizji w rozkazie dywizyjnym, dowódca okręgu korpusu w rozkazie dowództwa okręgu korpusu, szefowie wymienieni w pkt. c i d § 1 w rozkazie dziennym Ministerstwa Spraw Wojskowych.
Nadanie medalu stwierdzają w legitymacjach oficerów, względnie w książeczkach wojskowych władze uprawnione do wystawiania legitymacyj, względnie książeczek wojskowych, podając nazwę medalu, władzę nadającą, numer i datę rozkazu. Osobom, które nie posiadają legitymacyj, ani książeczki wojskowej, należy wystawić osobne zaświadczenie według wzoru Nr. 1.
Minister Spraw Wojskowych:
w z. (-) Daniel Konarzewski, generał dewizji,
Minister Spraw Wewnętrznych:
(-) Sławoj Składkowski.
Minister Sprawiedliwości
(-) A Meysztowicz.

Rozporządzenie powyższe podaję niniejszem do wiadomości.
Wojewoda (-) Borkowski,
Poznań, dnia 28 grudnia 1928
L. dz 15505/28 P.
(Pozn.Dz.Woj. Nr.2, z dn. 12.I.1929r.)
...
Komunikaty.

Z Magistratu i Komisyj Administracyjnych.


Tabliczki z oznaczeniem ulic, wymieniające numery domów położonych na odnożnym odcinku ulicy, rozpoczął Magistrat umieszczać na narożnikach ulic. Tabliczki te, sporządzono na wzór umieszczanych w większych miastach, służyć mają dla lepszego orjentowania się publiczności, szukającej pewnego numeru domu.
...
Z obrad Rady Miejskiej.

Rada Miejska obradowała dnia 15. I. br. pod przewodnictwem p. prezesa Nowakowskiego.
W posiedzeniu brało udział 20 radnych i 6 członków Magistratu z p. I. burmistrzem Kowalskim na czele.
Po wprowadzeniu w urząd p. Talagi w miejsce ustępującego p. Marcinkowskiego, podał przewodniczący p. Nowakowski krótkie sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej w roku 1928, uważając rok ten jako przełomowy.
W tymże okresie odbyła Rada Miejska 21 posiedzeń, przyczem załatwiono 261 spraw; w tym samym okresie odbyło się posiedzeń Stałego Wydziału Rady Miejskiej 5, Komisji Finansowej 3, oraz perjodyczne rewizje Kasy Głównej jak i kas przedsiębiorstw komunalnych.
Na końcu p. Nowakowski podziękował panom radnym za współpracę w roku ubiegłym i życzył im dalszej owocnej współpracy w roku bieżącym dla dobra miasta i całej Rzeczypospolitej Polskiej.
W dalszym ciągu przystąpiono pod przewodnictwem najstarszego wiekiem radnego, p. Schmaedickego, który
na ławników powołał radnych pp.
Ilskiego i
Poślednika, do wyboru nowego prezydjum Rady Miejskiej.
Przy pierwszem głosowaniu padło głosów, na p. Nowakowskiego 10, na p. Poślednika 6, nieważnych 4.
Z powodu braku w jednym wypadku absolutnej większości głosów, przeprowadzono powtórne głosowanie między p. Nowakowskim a p. Poślednikiem, przyczem większością głosów 13 przeciw 7
powołano ponownie
p. Nowakowskiego na przewodniczącego Prezydjum Rady Miejskiej.
Na stanowisko
zastępcy przewodniczącego powołano, radnego p. Poślednika,
na sekretarza p. Rajewskiego,
zastępcę sekretarza p. Kaźmierskiego.
Stały Wydział Rady Miejskiej został przez aklamację w następującym składzie zatwierdzony:
pp.
Ilski,
Lira,
Kuberkiewicz i
Rzepka.
Sprawozdania z odbytych rewizyj w kasach miejskich przyjęła Rada Miejska bez zastrzeżeń do wiadomości.
Na stanowisku protokulanta Rady Miejskiej pozostawiono przez aklamację sekretarza magistrackiego p. Owsiannego.
W dalszym ciągu wybrano w miejsce p. Wielgosza przewodniczącym XIV. obwodu ubogich p. Altfelda;
na stanowisko rozjemcy okręgu IV. ponownie p. Rzepkę,
na zastępcę rozjemcy obwodu III. ponownie p. Szurkowskiego.
Zatwierdzono skład Komitetu Budowy Szkoły Zawodowej Żeńskiej zgodnie z uchwałą Magistratu z dnia 2.I. br., poczem uchwalono konwersję zaciągniętej pożyczki budowlanej w kwocie 72.000 zł. na długoteminową.
Do podpisania umowy deleguje się kierownika Magistratu i jego zastępcę.
Zatwierdzono umowę o najem mieszkania jako stałej kwatery dla p. por. Laskowskiego z II. 55 p.p. nad punktem dot. podwyższenie stałego wynagrodzenia naczelnikowi straży pożarnej z 50,- zł. na 60,- zł. przeszła Rada do porządku dziennego.
W ostatnim punkcie porządku obrad zastanowiono się nad sprawą budżetu na rok 1929/30, przyczem wygłosił obszerny referat I. burmistrz p. Kowalski, udzielając szczegółowych wyjaśnień do poszczególnych pozycyj budżetu. Po krótkiej dyskusji uchwalono przekazać projekt budżetu komisji budżetowej i finansowej do szczegółowego opracowania.
...
Z życia miast polskich.

Zduny.

Celem zapobieżenia największej biedzie najuboższej ludności Zdun, urządzono tamże na czas najsroższej zimy kuchnię ludową, z której korzystać będą bezpłatnie ubodzy bezrobotni mieszkańcy miasta.

Poznań.
Miasto Poznań, jedno z pierwszych w Polsce zorganizowało i postawiło na opiekę nad ubogimi, zwłaszcza żebrakami. Dziś około 25.000 kupców poznańskich opłaca składki, których zebrano już tyle, że pozwala to zbudować w ciągu 3 lat kosztem 84,000 zł. przytułek dla starców na Grobli.
Na zimę wydało miasto z funduszów tych około 2.000 ubogich po 3 ctr. węgla i po pół metra sześciennego drzewa, a na gwiazdkę po 10 zł. na każdego dorosłego członka rodziny, na dziecko po. 7,50 zł.
W ten sposób zaopatrzono przeszło 3.000 ubogich.
...
cdn.

_________________
pozdrawiam Grażyna
bugakg@gmail.com

"Człowiek żyje tak długo, jak długo trwa pamięć o nim''


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: 22 gru 2019, 22:36 
Offline

Dołączył(a): 03 cze 2014, 11:57
Posty: 5189
Numer 6 z dnia 30 stycznia 1929

Odezwa

Wśród bezrobotnych mieszkańców miasta - jest ich około 300 osób - szerzy się straszna nędza. Magistrat wypłacał zasiłki tak długo, dopóki miał kredyt w budżecie. Obecnie wszystkie na cele bezrobotnych przeznaczone środki pieniężne się wyczerpały i wobec tego uchwalił Magistrat na swem posiedzeniu dnia 16. bm. wystąpić z prośbą do obywatelstwa o pomoc dla tych biednych ludzi. We wykonaniu tej uchwały zwracam się do Szan. Obywatelstwa z gorącą prośbą złożenia chociaż drobnego grosza na ulżenie biedy w mieście.
Ofiary przyjmować będą woźni i wszystkie kasy miejskie.
Leszno, dnia 17 stycznia 1929 r.
(-) Kowalski, Pierwszy Burmistrz.
...
Rozporządzenia i urzędowe obwieszczenia.

Obwieszczenie

Osobom które stawiły wniosek o przydzielenie mieszkania w nowo wzniesionym budynku miejskim przy ul.. Młyńskiej 22/23, podaje się do wiadomości, że mieszkania są już zajęte.
Osobnych odpowiedzi na wnioski nie wysyła się.
Leszno, dnia 21. stycznia 1929 r.
Magistrat
w z. (-) Szynkarek
Radca miejski i decernent.
...
Znaleziono zegarek, torebkę damską i klucz. Przedmioty te odebrać można w lokalu Miejskiego Urzędu Policyjnego, w ratuszu, pokój 10, między godziną 9 a 12.
Leszno, dnia 23. stycznia 1929 r.
Miejski Urząd Policyjny.
...
Komunikaty.

Z Magistratu i Komisyj Administracyjnych


Wydział dla Spraw Ubogich obradował w dniu 7. bm. pod przewodnictwem p. radcy Lorka. Porządek obrad obejmował 31 spraw. Uchwalono publiczne wsparcia bieżące 8-miu ubogim w łącznej kwocie 69,- zł. dwutygodniowo, do maja r.b., zaś w dwóch wypadkach na stałe, podwyższono pobierane dwutygodniowe wsparcia 5 ubogim w łącznej sumie 44 zł., w jednym wypadku do maja r.b. W dwóch wypadkach uchwalono jednorazowe zapomogi w wysokości 20,- zł. wzgl. 30,- zł. Nie uwzględniono 5 wniosków o udzielenie wsparcia, ponieważ wnioskodawcy są w możności zarobkowania, lub otrzymali inną zapomogę. Uchwalono skreślić pobierane wsparcie 2 ubogim, dwa wnioski uchwalono skierować do Stacji Opieki nad Matką i Dzieckiem o udzielenie mleka; uchwalono dwu ubogim i to matce oraz dzieciom bezpłatne obiady. Przyjęto w dwóch wypadkach koszty leczenia na etat miasta. Dalej uchwalono poczynić dochodzenia celem stwierdzenia w niektórych wypadkach obowiązku i możności utrzymywania ubogich przez swych dzieci. W końcu przyjęto do wiadomości sprawozdanie z Domu Pomocy za miesiąc grudzień 1928 r.
...
Z Miejskiego Urzędu Policyjnego.

W czasie od 14. do 20. bm. zanotowano 1 wykroczenie policyjne. Wystawiono 2 zezwolenia na prawo noszenia broni palnej, 8 kart rowerowych, 10 świadectw ubóstwa, z tych 6 w celach sądowych, i 19 wykazów osobistych.
...
Różne.

Pożar wybuchł dnia 24. bm. około godz. 12-tej na strychu ze słomą przy ul. Komeniusza 33 w podwórzu.
Zaalarmowane Pogotowie Pożarnicze zdołało stłumić żywioł w jednym momencie.
Przyczyna pożaru jest dotąd nie stwierdzona. Straty materjalne są nikłe.
...
Ogłoszenia

Miejska Kasa Oszczędności w Lesznie instytucja finansowa pupilarnie pewna, za którą odpowiada miasto Leszno swoim majątkiem przeszło 12 mil. zł., przyjmuje za dobrem oprocentowaniem od 5-10 proc. rocznie.
Wkłady od najmniejszej sumy oraz udziela pożyczki wekslowe i skryptowe.
Na życzenie zabezpiecza się wkłady przed dewaluacją.
...
Konkurs!
Od 1. lutego 1929 r. wakuje u nas posada książkowego wzgl. książkowej, siły pierwszorzędnej z kilkoletnią praktyką i lepszem wykształceniem szkolnem. Posada jest stała, kontraktowa. Reflektanci, którzy mogą się wykazać odpowiedniemi kwalifikacjami, zechcą złożyć swe podania z dołączeniem odpisów świadectw szkolnych, z praktyki, moralności, obywatelstwa polskiego i wyciągu rejestru karnego do dnia 31. stycznia br.
Wniosków nie uwzględnionych się nie zwraca.
Magistrat miasta Leszna.
Miejskie Zakłady światła, siły i wodociągów.
...
Oprawa obrazów.
T. Pezalski
Leszno, ul. Bracka 12
Zakład introligatorski i skład papieru.
Wykonuje wszelkie prace w zakres introligatorstwa wchodzące jak: oprawa książek, bloczków, naklejanie plakatów, rysunków i map oraz skrzynek na formularze szybko, tanio i gustownie.
...
cdn.

_________________
pozdrawiam Grażyna
bugakg@gmail.com

"Człowiek żyje tak długo, jak długo trwa pamięć o nim''


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: 05 lut 2020, 09:11 
Offline

Dołączył(a): 03 cze 2014, 11:57
Posty: 5189
Numer 7 z dnia 6 lutego 1929

Znaleziono klucze od mieszkania. Do odebrania w biurze Urzędu Policyjnego w ratuszu, pokój nr. 10.
Leszno, dnia 4 lutego 1929 r.
Kowalski, pierwszy burmistrz.
...
Wiadomości statystyczne.

Z Urzędu zapisu Mieszkańców.
W czasie od dnia 28.1. do 2.2. 1929 r. włącznie przyjęto:
1. Zgłoszeń na stałe:
Polaków: 37
Niemców: 2
Żydów: 2
Ogółem: 41

2. Wymeldowań z stałego pobytu:
Polaków: 38
Niemców: 3
Żydów: 1
Ogółem: 42
1. i 2. Polaków: -1
1. i 2. Niemców: -1
1. i 2. Żydów: +1

3. Zgłoszeń na pobyt przejściowy:
z Polski: -
z Niemiec: 41
z innych państw: -
Ogółem: 41

4. Wymeldowań z pobytu przejściowego:
z Polski: -
z Niemiec: 37
z innych państw: -
Ogółem: 37
3. i 4. z Niemiec: +4
3. i 4. ogółem: +4
...
Miejski Urząd Policyjny
wyznaczył następujące numery nieruchomości położonych przy szosie Kąkolewskiej:

Nr.b.-Nazwisko i imię właściciela-Wyznaczony numer nieruchomości-Opis nieruchomości
1. Wydział Powiatowy - 1 - ogród wraz z domem mieszk.
2. Gmina Katolicka - 2 - cmentarz wraz z domem mieszk.
3. Smigielski Jan - 3 - barak z ogrodem
4. Przybylski Piotr - 4 - barak z ogrodem
5. Wieczorek Piotr - 5 - plac niezabudowany
6. Wawrzyniak Ignacy - 6 - plac niezabudowany
7. Grzesiecka Emilja - 7 - plac niezabudowany
8. Cichy Michał - 8 - dom z ogrodem
9. Grochowiak Ludwik - 9 - plac niezabudowany
10. Wolski Walenty - 10 - plac niezabudowany
11. Ławniczak Bronisław - 11 - dom z ogrodem
12. Kornicki Jan - 12 - plac niezabudowany
13. Rebanda Leon - 13 - dom z ogrodem
14. Czubachowska Zofja - 14 - plac niezabudowany
15. Czubachowska Zofja - 15 - plac niezabudowany
...
Wykaz miesięczny urodzin i śmiertelności za miesiąc styczeń 1929 r.

Urodzenia:
chłopców - 20
dziewcząt - 20
nieślubnych - 7
martwo ur. - 1

Zgony:
w pierwszym roku życia - 2
od lat 1-14 - 1
od lat 14-25 - l
od lat 25-40 - 2
od lat 40 - 8

Małżeństw zawarto: 13
...
Z Miejskiego Urzędu Policyjnego.
W czasie od 28.I. - 2.II. 29 r.,
zanotowano 5 wykroczeń policyjnych.
Wydano 5 świadectw ubóstwa z tych 2 do spraw sądowych.
Wystawiono 8 wykazów osobistych.
...
Z Urzędu Stanu Cywilnego.
W czasie od 20. stycznia do 2 lutego zgłoszono 16 urodzeń i zawarto 7 związków małżeńskich.

zmarli:
Bortlisz Marja 62 l .,
Weber Hermann 76 1.,
Szkudlarek Marja 2 dni,
Chuda Jadwiga 15 1.,
Katarzyński Marcin 67 l.,
Lis Wiktorja 50.,
Osięgłowski Jan 52 l.,
Golinska Helena 74 l.
...
cdn.

_________________
pozdrawiam Grażyna
bugakg@gmail.com

"Człowiek żyje tak długo, jak długo trwa pamięć o nim''


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: 01 mar 2020, 20:41 
Offline

Dołączył(a): 03 cze 2014, 11:57
Posty: 5189
Numer 8 z dnia 16 lutego 1929

Rozporządzenia i urzędowe obwieszczenia.

Obwieszczenie !
Zarządzeniem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z dnia 31 pażdziernika 1928 r.
O.L. 772/4 wprowadzona została w miejsce dotychczasowej nazwy "MIEJSKI URZĄD POLICYJNY" nazwa
"MIEJSKI URZĄD BEZPIECZEŃSTWA i PORZĄDKU PUBLlCZNEG0" zaś w miejsce dotychczasowej nazwy
"MIEJSKA POLICJA BUDOWLANA"
nazwa
"Miejski Urząd bezpieczeństwa i porządku Publicznego Oddział Budowlany".
W adresach pism, kierowanych do wymienionych władz, należy odtąd używać nowych nazw. Kompetencje tych władz pozostają niezmienione.
Leszno, dnia 7 lutego 1929 r.
L. dz. 689/29.VII.
Kowalski, Pierwszy Burmistrz.
...
Ogłoszenie
Ministra Spraw Wenętrznych z dnia 26 stycznia 1929 r. w sprawie typu mąki żytniej. Na podstawie § 2 ust. 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia. l-go grudnia 1928 r., wydanego w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu, Skarbu i Rolnictwa o przemiale pszenicy i żyta (Dz.U.R.P.Nr. 98, poz. 882) podaję do wiadomości, że ustalony został nowy typ mąki żytniej. który będzie obowiązywać od dnia 1 lutego br. Wzory tego typu znajdują się w urzędach powiatowej władzy administracji ogólnej, gdzie osoby zainteresowane mogą je oglądać.
Minister: (-) Sławoj Składkowski.
Powyższe podaję do publicznej wiadomości.
Leszno, dnia 8 lutego 1929 r.
Kowalski, Pierwszy Burmistrz.
...
Ogłoszenie
Magistrat m. Leszna przyjmuje od zaraz dwóch uczni do prac biurowych wzgl. kasowych. Od kandydatów wymaga się do wykształcenia conajmniej 6 klas gimnazjum lub ukończonej szkoły wydziałowej. Uczniowie mają widoki na późniejsze powierzenie im stanowisk urzędników średnich. Zgłoszenia z dołączeniem odpisów świadectw oraz życiorysu i świadectwa moralności przyjmuje do 1. marca br.
Magistrat m. Leszna.
...
Miejska Kasa Oszczdności w Lesznie instytucja finansowa pupilarnie pewna, za którą odpowiada miasto Leszno swoim majątkiem przeszło 12 mil. zł, przyjmuje za dobrem oprocentowaniem od 5-10 proc. rocznie wkłady od najmniejszej sumy oraz udziela pożyczki wekslowe skryptowe.
Na życzenie zabezpiecza się wkłady przed dewaluacją.
...
cdn.

_________________
pozdrawiam Grażyna
bugakg@gmail.com

"Człowiek żyje tak długo, jak długo trwa pamięć o nim''


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: 01 mar 2020, 20:46 
Offline

Dołączył(a): 03 cze 2014, 11:57
Posty: 5189
Numer 9 z dnia 20 lutego 1929

Komunikaty.

Z Magistratu i Komisyj Administracyjnych.

Ruch budowlany.

Miejski Urząd Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Oddział Budowlany udzielił następujących koncesyj budowlanych:
ul. Wolności 11; wł. Kosowicz Feliks: przebudowa lodowni;
ul. Młyńska 33; wł. Neimann Edmund: budowa suszarni drzewa;
ul. - Tylna 24; wł. Michalak Ignacy: budowa pralni;
ul. Leszczyńskich 43; wł. Stanek Tomasz: powiększenie okna wystawowego.
...
Wiadomości Statystyczne.

Z Urzędu zapisu mieszkańców.

w czasie od dnia 10 do 16.II.1929 r. włącznie przyjęto:
1. Zgłoszeń na stałe:
Polaków: 37
Niemców: 2
Żydów: -
Ogółem: 39
2. Wymeldowań z stałego pobytu:
Polaków: 32
Niemców: 1
Żydów: 1
Ogółem: 34
1. i 2. Polaków: +5
1. i 2. Niemców: +1
1. i 2. Żydów: -1
.
3. Zgłoszeń na pobyt przejściowy:
z Polski: -
z Niemiec: 16
z innych państw: -
Ogółem: 16
4. Wymeldowań z pobytu przejściowego:
z Polski: -
z Niemiec: +5
z innych państw: -
Ogółem:
3. i 4. z Niemiec: 11
3. i 4. ogółem: +5
...
Z Urzędu Stanu Cywilnego.
W czasie od 10, do 16. lutego 1929 r. zgłoszono
5 urodzeń i
zawarto 7 związków małżeńskich.
Zmarli:
wdowa Marjanna Maćkowiak z d. Kaczmarek 49 1/2 l.,
Antonina Neumann 71 l.,
Ignacy Graczyk 7 1/2 miesięcy,
Ewa Włodarczak l 1/2 miesięcy.
...
Różne.

ILUSTROWANY OPIS LESZNA I ZIEMI LESZCZYŃSKlEJ.
Pod tym tytułem ukazało się nakładem księgarni wydawniczej Adama Krajewicza dzieło, pióra znanego na terenie miasta naszego obywatela p. Dr. Bronisława Świderskiego. Autor rozpoczyna dzieło swoje streszczeniem historii miasta Leszna, zakończonem obszernem opisem wypadków w czasie wojny światowej i rewolucji powojennej, tudzież zmagań miejscowego obywatelstwa z najeźdzą podczas powstania wielkopolskiego i wreszcie opisem radosnej dla nas chwili opuszczania miasta przez niemców i wkraczania wojska polskiego. Następnie przechodzi do opisu miasta uwzględniając przedewszystkiem ulepszenia dokonane przez władze polskie, mianowicie w budownictwie i zakładach miejskich. Wreszcie widzimy szczegółowy opis powiatu, w którym szczególnie podkreśla piękności niektórych miejsc godnych zwiedzenia i będących stałemi miejscami naszych niedzielnych wycieczek w porze letniej. Całość, wydana przyzwoitym drukiem na dobrym papierze, przyozdobiona licznemi ilustracjami, jest dziełem bardzo interesującem, a tem więcej zasługującem na uznanie, że wydaniem go usunięty został uderzający brak podobnych dzieł informacyjnych o naszem mieście. Szkoda tylko, że autor któremu nie można zaprzeczyć olbrzymiej pracy w zebraniu całego materiału, za mało poświęcił wysiłków w kierunku podniesienia znaczenia naszego miasta i dotychczasowych rezultatów. Jednakże mógł był autor słusznie przypuszczać, że dokładniejsze wyliczenie osiągniętych korzyści w kierunku rozwoju miasta należy do administracyjnych władz miejskich z okazji zbliżającego się 10-lecia przyłączenia miasta do macierzy. Dzieło p. Dr. Świderskiego jest w każdym razie doskonałem dziełem informacyjnem, które niewątpliwie przyczyni się do większego niż dotąd zainteresowania się miastem naszem. Będzie ono niegdyś również cennem źródłem dla historyka. Polecić je można przedewszystkiem turystom i gieografom, a już w żadnym domu obywatelskim miasta i okolicy nie powinno go zabraknąć.

https://www.wbc.poznan.pl/dlibra/public ... 63/content
Bronisław Świderski, Ilustrowany opis Leszna i ziemi leszczyńskiej, Leszno 1928
116 ilustracji w tem 18 całostronicowych na papierze kredowym.
stron 378

[Dużo nazwisk]
...
cdn.

_________________
pozdrawiam Grażyna
bugakg@gmail.com

"Człowiek żyje tak długo, jak długo trwa pamięć o nim''


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: 05 lip 2020, 00:59 
Offline

Dołączył(a): 03 cze 2014, 11:57
Posty: 5189
Numer 10 z dnia 27 lutego 1929

Rozporządzenia i urzędowe obwieszczenia.

Komunikat


Urzędu Skarbowego podatków i opłat skarbowych w Lesznie.
Podaje się do publicznej wiadomości, że termin do składania zeznań o dochodzie do wymiaru podatku dochodowego na rok podatkowy 1929 upływa dla osób fizycznych i spadków wakujących z dniem 1. marca 1929, dla osób prawnych z dniem 1. maja 1929.
Obowiązane są do składania zeznań wszystkie osoby, których główny dochód płynie:
1) z nieruchomości gruntowej ponad 30 ha;
2) z przedsiębiorstw handlowych, prowadzonych na podstawie świadectw przemysłowych I. i II. kategorji handl. z przedsiębiorstwa przemysłowego, prowadzonego na podstawie świadectwa przemysłowego I. do VII, kategorji przem.;
3) z wolnego zajęcia zawodowego, osobistego zajęcia przemysłowego, z kapitałów i praw majątkowych;
4) z domów mieszkalnych, składających się z więcej jak z 4 izb.
Zwraca się uwagę na rozplakatowane obwieszczenia.
...
Komunikaty.

Z Magistratu i Komisyj Administracyjnych.

Ruch budowlany.

Miejski Urząd Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Oddział Budowlany udzielił następujące koncesje budowlane:
Konsorcjum dla wybudowania pensjonatu dla uczniów
- budowa pensjonatu przy Al. Muśnickiego;
- ul. Starozamkowa 2 - włśc. Jarczewski Ludwik budowa domu mieszkalnego i chlewa;
- szosa Zaborowska włśc. Spółdzielnia budowy domów dla pracowników kolejowych budowa domu mieszkalnego i gospodarczego;
- Nowy Rynek 2 - włśc. Matuszak Maksymilian - przybudowa 1 pokoju.
...
Z obrad Rady Miejskiej.

Publiczne posiedzenie Rady Miejskiej odbędzie się w piątek, dnia 1 marca 1929 r. o godz. 7-mej wieczorem w ratuszu w sali posiedzeń.
Porządek obrad:
I. Uchwalenie pożyczki długoterminowej z Komunalnej Kasy Oszczędności m. Leszna, we wysokości 400.000 zł. z lokaty Ubezpieczalni Krajowej w Poznaniu, na ten cel wyraźnie przeznaczonej.
II. U chwalenie pożyczki długoterminowej z Komunalnej Kasy Oszczędności m. Leszna we wysokości 380.000,- zł. na cele inwestycyjne.
III. Sprawa dalszej pomocy doraźnej dla bezrobotnych.
IV. Zmiana tytułów urzędników Miejskiego Urzędu Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.
V. Komunikat o polepszeniu poborów technika p. Łagody.
VI. Sprawa zaliczenia I. Burmistrzowi Kowalskiemu do emerytury:
a) lat starszeństwa,
b) wszelkich dodatków służbowych.
VII. Sprawa zaliczenia wszelkich dodatków do emerytury p. H. Burmistrzowi Sobkowiakowi.
VIII. Sprawa policzenia stałym urzędnikom miasta do emerytury lat starszeństwa i wszelkich dodatków do uposażeń służbowych.
Leszno, dnia 25 lutego 1929 r.
(-) Nowakowski
Przewodniczący Rady Miejskiej.
...
Z życia miast polskich.

Łódź.
Brak węgla.

Magistrat, zwrócił się do pp. Prezesa Rady Ministrów i Ministra Spraw Wewnętrznych, przedstawiając katastrofalny brak węgla w Łodzi i prosząc o wydanie odpowiednich zarządzeń. Mimo dokonanych zamówień już przed szeregiem tygodni węgla nie otrzymano; zapasy miejskie są na wyczerpaniu. Sytuacja stał się szczególnie dotkliwą z powodu silnych mrozów. - Jednocześnie zwrócił się Magistrat do władz szkolnych o zamknięcie szkół na czas silnych mrozów. - W ostatnich dniach wobec usilnych zabiegów władz sytuacja węglowa uległa znacznemu odprężeniu.
Ogniska na placach miejskich.
Wobec panujących mrozów, dających się dotkliwie we znaki uboższej ludności, zmuszonej niejednokrotnie - ze względu na zajęcia zarobkowe - spędzać dłuższy czas na ulicach lub placach miasta; Magistrat urządził w 5 punktach Łodzi ogniska - koksowniki, zabezpieczające ludność przed skutkami przemarznięcia. Ogniska te palą się na: Bałuckim Rynku, Placu Wolności, Placu Reymonta, Zielonym Rynku i Rynku Wodnym.
...
Toruń.
Magistrat miasta Torunia wskutek uchwały Rady Miejskiej postanowił przystąpić do prac budowlanych w celu zapewnienia odpowiedniej liczby sal szkolnych dla młodzieży szkół powszechnych. Już w roku bieżącym daje się odczuwać brak lokali szkolnych, na rok zaś przyszły bez zdobycia nowych lokali normalna nauka byłaby niemożliwa.
Odbyło się posiedzenie Rady Miejskiej, poświęcone rozważeniu budżetu na rok 1929/30, Budżet z nie wielkiemi zmianami zatwierdzono w brzmieniu, podanem Radzie przez Magistrat. Wobec kończącej się w r.b. kadencji Rady Miejskiej i konieczności zarządzenia nowych wyborów, wyłoniono zgodnie ze statutem, komisję dla przygotowania wyborów.
...
Spis ulic z podaniem nazwy dawniejszej.
Nr.bież. - Teraźniejsza nazwa ulic - Dawniejsza nazwa ulic.
1 Al. Krasińskiego
2 Al. Mickiewicza
3 Al. Muśnickiego
4 ul. Boczna
5 ul. Bracka - Jelenia
6 ul. Bukowa - Poniatowskiego
7 Dworzec
8 ul. Dworcowa
9 ul. Dąbrowskiego
10 ul. Głogowska
11 ul. Głęboka
12 ul. Grodzka
13 Grzybowo
14 ul. Jagiellońska
15 ul. Jasna - Piwna
16 ul. Krótka
17 ul. Kluczowa
18 ul. Komeniusza
19 ul. Kościańska
20 ul. Kościelna
21 ul. Król. Jadwigi
22 pl. Kościuszki
23 ul. Jana Kasprowicza - nie istniała
24 Tama Kolejowa
25 ul. Mała Kościańska
26 ul. Łaziebna
27 ul. Łąkowa - nie istniała
28 ul. Leszczyńskich
29 ul. Lipowa
30 ul. Matejki - Feuera
31 ul. 3 Maja - Weigelta
32 ul. Karola Marcinkowskiego - Hermanna
33 ul. św. Mikołaja - św. Jakuba
34 ul. Młyńska
35 ul. Nowa - nie istniała
36 Nowy Rynek
37 ul. Osadnicza
38 ul. Ogrodowa - nie istniała
39 ul. Osiecka
40 ul. Paderewskiego
41 ul. Polna - nie istniała
42 ul. Poplińskiego - Mała - Polna
43 Prochownia
44 Pl. Dr. Metziga
45 ul. Przemysłowa - Poniatowskiego
46 ul. Poniatowskiego
47 ul. Racławicka
48 ul. Różana
49 ul. Rydzyńska (Leszczyńskich)
50 szosa Rydzyńska
...
cdn.

_________________
pozdrawiam Grażyna
bugakg@gmail.com

"Człowiek żyje tak długo, jak długo trwa pamięć o nim''


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: 19 sie 2020, 20:43 
Offline

Dołączył(a): 03 cze 2014, 11:57
Posty: 5189
Numer 11 z dnia 6 marca 1929

Rozporządzenia i urzędowe obwieszczenia.

Komunikat Urzędu Skarbowego.


Rozporządzeniem Ministra Skarbu z dnia 24. stycznia 1929 został termin do składania przez osoby fizyczne i spadki wakujące (nieobjęte) zeznań o dochodzie, wyznaczony w art. 50 ustawy o państw. podatku dochodowym (Dz.U.Rz.P. Nr. 58 poz. 411 z r. 1925) - na rok podatkowy 1929 przesunięty z dnia 1. marca 1929 na dzień 1. maja 1929 r.
Urząd Skarbowy podatków i opłat skarbowych w Lesznie.
...
Komunikaty.

Z Magistratu i Komisyj Administracyjnych.

Ruch budowlany.

Miejski Urząd Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, Oddział Budowlany, udzielił następujące koncesje budowlane:
ul. Osiecka 32 - wł. Skrzypczak Jan - ustawienie parkanu.
...
Wiadomości Statystyczne.

Naturalny ruch ludności.

W miesiącu lutym zgłoszono 38 urodzeń, w tem
chłopców 19.
dziewcząt 19.
dzieci nieślubnych 5.
martwo urodzonych l.

- Zgonów zgłoszono 23, w tem
w 1 roku życia: 3.
w wieku ponad rok do 14 lat: 2.
w wieku ponad 14 do 25 lat: 1,
w wieku ponad 25 do 40 lat: 1.
w wieku ponad 40 lat: 16.

- Małżeństw w Urzędzie Stanu Cywilnego zawarto 19.
...
Z życia miast polskich.

Rawicz.


Zgony w styczniu 1929 roku.
Kolber Władysiłwa 8 lat z Sworowa 3.I.1929.
Malinowski Tadusz Marjan 4 lata 4 m. 22 dni z Rawicza. 4.I.1929.
Kurkiewicz Franciszek mistrz obów. 49 lat z Rawicza, 4.I.1929.
Kempińska Barbara z d. Stachurska 38 lat z Rawicza. 4.I.1929,
Karaśkiewicz Melania z d. Guhl wdowa 67 lat z Poznania, 6.I.1929.
https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/ska ... cc350b41dd - karta 829
Lisiecki Mikołaj 10 minut z Rawicza. 5.l.1929.
Pierdalski Walenty kołodziej 51 lata z Rawicza. 6.I.1929.
Hupa Paweł wdowiec 87 lat. z Zawad. 11.I.1929.
Andrzejewski Henryk 3 mies. 11 dni. z Rawicza. 16.I.1929.
Kurnatowski Feliks b. wł. dóbr. 61 lat. 17.I.1929.
Kistowska Agnieszka z d. Kowalczyk. 63 lata z Rawicza. 18.I.1929.
Kledzik Julja z d. Wojtylak wdowa 41 lat. z Rawicza. 19.I.1929.
Nowak Franciszek robot. 21 lat 1 m. 13 dni z Zielonejwsi. 20.I.1929.
Piskorek Józef. obównik 60 lat z Rawicza. 21.I.1929.
Kurkiewkz Marjanna z d. Kempa, 48 lat z Słupi Kapitulnej. 21.I.1929.
Jakubowski Wincenty Czesław star. sierż. 37 lat z Rawicza. 20.I.1929.
Jaworski Jan, em. kier. szkoły. 60 lat. z Rawicza. 24.I.1929.
Sieg Wanda z d. Rossdeutscher 40 lat, z Dębna Polskiego. 25.I.1929.
Jędrzejak lrena Agnieszka 1 rok 11 mies. 5 dni z Rawicza. 27.I.1929.
Szybaj Adam 3 godz. 15 min. z Słupi Kapitul. 29.I.1929.
Sipurzyńska Helena 2 lata 8 mies. 17 dni z Rawicza. 30.I.1929.
Kaźmierczak Aniela bez zawodu 15 lat z Rawicza. 30.I.1929.
Białek Marjanna z d. Jędraś wdowa 81 lat z Ugody. 30.I.1929.

Urodzin w Rawiczu:
chłopców 15
dziewcząt 7. z tych nie ślubnych 2.
Urodzin z obwodu wiejskiego:
chłopców, 7.
dziewcząt 9, z tych nie ślubnych 2.
Ślubów zawarto z Rawicza i obwodu wiejskiego 15.
...
Spis ulic z podaniem nazwy dawniejszej. (c.d.)
Nr.bież. - Teraźniejsza nazwa ulic - Dawniejsza nazwa ulic.
Rynek
51 ul. Sokola - Ogródki
52 ul. Średnia
53 ul. Szkolna
54 ul. Sienkiewicza
55 ul. Święcichowska
56 ul. Świętokrzyska - Wlk-Polna
57 ul. Synagogi
58 ul. Strzelecka - nie istniała
59 ul. Stara Zamkowa
60 ul. Tylna
61 ul. Wałowa
62 ul. Wierzbowa
63 ul. Więzienna
64 ul. Wolności
65 ul. Wschowska
66 ul. Zakątek
67 ul. Zacisze.
68 ul. Zielona
70 Szosa Kąkolewska - nie istniała
71 Szosa Zaborowska - nie istniała
...
cdn.

_________________
pozdrawiam Grażyna
bugakg@gmail.com

"Człowiek żyje tak długo, jak długo trwa pamięć o nim''


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: 21 sie 2020, 10:16 
Offline

Dołączył(a): 03 cze 2014, 11:57
Posty: 5189
Numer 12 z dnia 13 marca 1929

Rozporządzenia i urzędowe obwieszczenia.


Zarządzenia Wojewody Poznańskiego z dnia 2.3.29. dotyczące wyborów do Izb Rzemieślniczych w Poznaniu i w Bydgoszczy.
Na podstawie § 10 regulaminu wyborczego (Dział II statutu Izb Rzemieślniczych w Poznaniu i w Bydgoszczy) ogłaszam poniższe trzy zarządzenia, dotyczące wyborów do Izb Rzemieślniczych w Poznaniu i Bydgoszczy.
I.
Zarządzenie wyborów do Izb Rzemieślniczych w Poznaniu i Bydgoszczy.
Na podstawie art. 176 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7-go czerwca 1927 r. o prawie przemysłowem (Dz.U.R.P. Nr. 53, poz. 468) oraz na podstawie § 10 statutu Izby Rzemieślniczej w Poznaniu (rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 7-go lipca 1928 r. Monitor Polski z dnia 17-go sierpnia 1928 roku Nr. 188) i § 10 statutu Izby Rzemieślniczej w Bydgoszczy (rozp. Ministra P. i H. z dnia 7-go lipca 1928 r. - Monitor Polski z dnia 21-go sierpnia 1928 r. - Nr. 19) ) zarządzam wybory do Izb Rzemieślniczych w Poznaniu i w Bydgoszczy na dzień 12 maja 1929 roku (niedziela) od godziny 9-tej rano do godziny 21-ej wieczorem.
Wybory przeprowadzone zostaną według przepisów regulaminu wyborczego, zawartych w dziale II statutów Izb Rzemieślniczych w Poznaniu i w Bydgoszczy (statuty te ogłoszone są rozporządzeniem Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 7-go lipca 1928 r., jak podano wyżej).
Na mocy art. 194 prawa przemysłowego istniejące w Poznaniu i Bydgoszczy w obecnym składzie Izby Rzemieślnicze zostają z dniem niniejszego zarządzenia rozwiązane, a na czas przejściowy Ministerstwo Przemysłu i Handlu zamianuje tymczasowy zarząd tych Izb.
II.
Zarządzenie, dotyczące ustanowienia głównej komisji wyborczej dla przeprowadzenia wyborów do Izby Rzemieślniczej w Poznaniu i takiejże komisji do przeprowadzenia wyborów do Izby Rzemieślniczej w Bydgoszczy.
Dla przeprowadzenia wyborów do Izb Rzemieślniczych w Poznaniu i Bydgoszczy ustanawia się na podstawie § 12 regulaminów wyborczych wymienionych Izb główne komisje wyborcze z siedzibą:
w Poznaniu (lokal Izby Rzemieślniczej, ulica Franciszka Ratajczaka Nr. 27,
w Bydgoszczy, lokal Izby Rzemieślniczej, ul. Gdańska Nr. 154.
Po myśli § 14 regulaminu wyborczego każda komisja składać się będzie z przewodniczącego lub jego zastępcy oraz z 8 członków i 8 ich zastępców, przedstawionych mi przez 8 najliczniejszych w okręgu każdej Izby zawodów rzemieślniczych. Na podstawie statystyki rzemieślników, posiadających karty rzemieślnicze, we wszystkich zawodach rzemieślniczych, wykonywanych w okręgu każdej z wymienionych Izb, zaliczone są do kategorji najliczniejszych następujące zawody:
W Izbie Rzemieślniczej w Poznaniu:
1. szewski, 2. krawiecki, 3. rzeźnicki, 4. kowalski, 5. stolarski, 6. piekarski, 7. kołodziejski, 8. fryzjerski.
W Izbie Rzemieślniczej w Bydgoszczy:
1. szewski, 2. kowalski, 3. krawiecki, 4. rzeźmcki, 5. stolarski, 6. kołodziejski, 7. piekarski, 8. fryzjerski.
Zawody te po myśli § 14 regulaminu wyborczego zakomunikują mi najpóźniej w przeciągu 16 dni od dnia ogłoszenia wyborów, a więc do dnia 18-go marca r.b.: imię, nazwisko, zawód i dokładny adres każdego z wydelegowanych członków głównej komisji wyborczej i ich zastępców.
Członkiem głównej komisji wyborczej może być tylko osoba, posiadająca prawo wybierania oraz umiejąca czytać i pisać po polsku.
Kandydat na członka Izby lub jego zastępca nie może brać udziału w pracach głównej komisji wyborczej. Godność członków głównej komisji wyborczej jest honorowa, od jej przyjęcia nikt nie może się uchylać bez usprawiedliwionych przyczyn (§ 23 reg. wyb.).
III.
Zarządzenie dotyczące ustanowienia obwodowych komisyj wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Izb Rzemieślniczych w Poznaniu i Bydgoszczy.
Dla przeprowadzenia wyborów do Izby Rzemieślniczej w Poznaniu ustanawia się na podstawie § 12 regulaminu wyborczego 7 obwodów komisyj wyborczych, po jednej dla każdego z poniżej wymienionych obwodów wyborczych:
I. Obwód obejmujący m. Poznań i powiat poznański.
Siedziba komisji m. Poznań.
II. Obwód, obejmujący powiaty: rawicki, gostyński i leszczyński.
Siedziba komisji: m. Leszno.
III. Obwód, obejmujący powiaty: kępiński, ostrzeszowski, ostrowski i odolanowski.
Siedziba komisji: m. Ostrów.
IV. Obwód, obejmujący powiaty: krotoszyński, koźmiński, jarociński i pleszewski.
Siedziba Komisji m. Krotoszyn.
V. Obwód, obejmujący powiaty: nowotomyski, grodziski, wolsztyński, śmigielski i kościański.
Siedziba komisji m. Grodzisk.
VI. Obwód, obejmujący powiaty: międzychodzki, szamotulski i obornicki.
Siedziba komisji m. Szamotuły.
VII. Obwód, obejmujący powiaty: śremski, średzki i wrzesiński.
Siedziba komisji m. Środa.
Dla przeprowadzenia wyborów do Izby Rzemieślniczej w Bydgoszczy ustanawia się na podstawie § 12 regulaminu wyborczego 4 obwody komisyj wyborczych, po jednej dla każdego z poniżej wymienionych obwodów wyborczych:
I. Obwód, obejmujący m. Bydgoszcz oraz powiaty: bydgoski i szubiński.
Siedziba komisji m. Bydgoszcz.
II. Obwód, obejmujący powiaty: inowrocławski, mogileński i strzeliński.
Siedziba komisji m. Inowrocław.
III. Obwód, obejmujący powiaty: gnieźnieński, wągrowiecki i żniński.
Siedziba komisji: m. Gniezno.
IV. Obwód, obejmujący powiaty: czarnkowski, chodzieski i wyrzyski.
Siedziba komisji: m. Chodzież.
Każda z wymienionych ohwodowych komisyj wyborczych zkładać się będzie stosownie do § 18 regulaminu wyborczego z przewodniczącego lub jego zastępcy, którym z urzędu będzie szef terytorjalnie właściwej dla siedziby komisji władzy przemysłowej l-ej instancji lub jego zastępca, i z 4 mianowanych przezemnie członków i 4 zastępców z pośród kandydatów, przedstawionych mi przez 4 najliczniejsze w każdym Obwodzie wyborczym zawodowy rzemieślnicze.
Na podstawie statystyki rzemieślników posiadających karty rzemieślnicze we wszystkich zawodach rzemieślniczych, wykonywanych w poszczególnych obwodach, należą do nich ',1,T poszczególnych obwodach następujące zawody rzemieślnicze:
Dla Izby Rzemieślniczej Poznańskiej:
Obwód 1.: 1. krawiecki, 2. rzeźnicki, 3. szewski, 4. fryzjerski.
Obwód II.: 1. szewski, 2. krawiecki, 3. piekarski, 4. rzeźnicki.
Obwód III.: 1. szewski, 2. krawiecki, 3. kowalski, 4. rzeźnicki.
Obwód IV.: 1. szewski, 2. rzeźnicki, 3. kowalski, 4. krawiecki'
Obwód V.: 1. szewski, 2. rzeźnicki, 3. krawiecki, 4. piekarski.
Obwód VI.: 1. szewski, 2. kowalski, 3. rzeźnicki, 4. krawiecki.
Obwód VII.: 1. szewski, 2. krawiecki, 3. rzeźnicki, 4. kowalski.

Dla Izby Rzemieślniczej Bydgoskiej:
Obwód 1.: 1. szewski, 2. krawiecki, 3. kowalski, 4. rzeźnicki.
Obwód II.: 1. szewski, 2. kowalski, 3. krawiecki, 4. rzeźnicki.
Obwód III.: 1. szewski, 2. kowalski, 3. krawiecki, 4. rzeźnicki,
Obwód IV.: 1. szewski, 2. krawiecki, 3. kowalski, 4. rzeźnicki.
Powyżej wymienione, jako najliczniejsze w poszczególnych obwodach wyborczych zawody rzemieślnicze zakomunikują mi, stosownie do § 19 regulaminu wyborczego. imię, nazwisko, zawód i dokładny adres każdego z wydelegowanych członków do poszczególnych komisyj wyborczych i ich zastępców przed upływem 16 dni od dnia ogłoszenia wyborów. a więc do dnia 18-go marca najpóźniej.
Zaznaczam, że członkiem obwodowej komisji wyborczej może być tylko osoba, posiadająca prawo wybierania oraz umiejąca czytać i pisać po polsku. Kandydat na członka Izby lub jego zastępca nie może brać udziału w pracach obwodowej komysji wyborczej (§ 22 regulaminu wyborczego).
Godność członków Obwodowej komisji wyborczej jest honorowa, od jej przyjęcia nikt nie może się uchylac bez usprawiedliwionych przyczyn (§ 23 reg. wyb.)
Wojewoda: (-) Borkowski.
Powyższe zarządzenie podaję do wiadomości osób zainteresowanych.
Leszno, dnia 7 marca 1929.
Kowalski, Pierwszy Burmistrz.
...
Wiadomości Statystyczne.

Z Urzędu Stanu Cywilnego.

W czasie od 17.II. - 2.III. br. włącznie zgłoszono

21 urodzeń;
zawarto 3 związki małżeńskie;
zgonów zgłoszono 9, a mianowicie:
Franciszka Marciniaka 64 lata,
Małgorzaty Domagały 72 l.,
Selmy Weil 60 1.,
Piotra Pobińskiego 70 1.,
Jana Krajny 79 1.,
Anny Górczyńskiej 84 l.,
Samuela Gumprichta 84 1.,
Seweryny Mańkowskiej 54 1.,
Zofji Strójwąs 70 1.
...
Przenumerowanie ulic.
Nr. b. - Właściciel nieruchomości - Stary numer - Nowy numer

1. Aleje Krasińskiego:

1 Mertens Udo - - - 6
2 Progres Fa - 6 - 2
3 Wolheinsche Stiftung - 2 - 3
4 Trendowicz Maksymiljan - 2a - 4
5 Magistrat - - - 5
6 Sp. Mieszkaniowa Hermanna - 14a - 6
7 Niessingowa Charlotta - - - 7
8 Niessingowa Charlotta - - - 8
9 Bank Polski - 1a - 9
10 Pow. Kasa Chorych - 11 - 10
11 Szkoła Żydowska (Magistrat) - 3 - 11
12 Wolniewicz Jakób - 5 - 12
13 Boremska Marja - 7 - 13
14 Billik Bron. ul. Paderewskiego 1. - 9 - 14
15 Fabisch Andrzej - 11 - 15
16 Sierakowski Stefan - 13 - 16
17 Kujawa Jan (N. Rynek. 21) - - - 17
18 Flieger Stefan N. Rynek - 22 - 18
19 Kleiber Oskar - 15a - 19
20 Piwonska Jadwiga - 8 - 20
21 Skoracki Stanisław - - - 21

2. Aleje Mickiewicza:
(numeracja nie zmieniona).

3. Aleje Muśnickiego:
1 - - - - 1
2 - - - - 2
3 Bieślinski Jan - 4 - 3
4 Schmidt Edm. - 2 - 4
5 Skrzypczak Jan - 1 - 5

4. ul. Boczna:
1 Libera Stefan - 1 - 1
2 Steinmetz Walenty - - - 2
3 Lachmann Laura - 7 - 3
4 Kokocinski - 11 - 4
5 Rozpara Kazimierz - 13 - 5
6 Kędzior - 4 - 6
7 Kurpisz Jan - 17 - 7
8 Fronda - 19 - 8
9 Urbaniak Szczepan - 21 - 9
10 Kapała - 27 - 10
11 Kapała - 27 - 11
12 Progres - 10-12 - 12
13 Nowakowski Franciszek - 8a - 13
14 Chojnacki Józef - 8 - 14
15 Rössel - 6a - 15
16 Puller Piotr - 6 - 16

5. ul. Bracka.
1 Kretschmer - 1 - 1
2 Pietrzynski Antoni - 3 - 2
3 Mańka Brygida - 5 - 3
4 Dawid Marja - 7 - 4
5 Meller Józef - 9 - 5
6 Meller Józef - - - 6
7 Dyba Stanisław - 16 - 7
8 Król Helena - 14 - 8
9 Tomczak Marja - 12 - 9
10 Borowski Jan - 10 - 10
11 Węclewski Józef - 8 - 11
12 Sobczak Stanisław - 6 - 12
13 Gerndt Elisa - 4 - 13
14 Thomas Elsa - 2 - 14

6. ul. Bukowa.
1 Dr. Polewski Stanisław - Poniatowskiego nr. 26 b. - 1
2 Kurzawski Józef - Poniatowskiego nr. 26 a - 2

7. Dworzec
(bez zmiany)

8 ul. Dworcowa
1 Jagsch Paweł - 1a - 1
2 Nawrocki Stanisław - 3 - 2
3 A t Paweł - 5 - 3
4 Rössel Emilja - 7 - 4
5 Ropenek Józef - 9 - 5
6 Bank Handlowy - 11 - 6
7 Wydział Powiatowy - 13 - 7
8 Kremska Helena - 15 - 8
9 Franke Andrzej - 17 - 9
10 Nowakowski Franciszek - 19 - 10
11 Mertens Udo - 21 - 11
12 Urząd Pocztowy - 23 - 12
13 Malepszy Piotr - 25 - 13
...
cdn.

_________________
pozdrawiam Grażyna
bugakg@gmail.com

"Człowiek żyje tak długo, jak długo trwa pamięć o nim''


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: 21 sie 2020, 23:03 
Offline

Dołączył(a): 03 cze 2014, 11:57
Posty: 5189
Numer 13 z dnia 20 marca 1929

Komunikaty.

Z Magistratu i Komisyj Administracyjnych.


Za zniewagę ukarany został mandatem karnym Sądu Okręgowego w Lesznie redaktor "Przeglądu Porannego", który w swem piśmie umieścił artykuł zochydzający miasto nasze i władze miejskie. Jest to już drugi wypadek ukarania redaktora "Przeglądu". Chyba przekonała się wreszcie redakcja, że korespondencje od osób wątpliwej wartości moralnej przyjmować należy z pewną ostrożnością.
...
Ruch budowlany.

Do Miejskiego Urzędu Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Oddział Budowlany wpłynęły następujące wnioski o koncesje budowlane:
ul. Wolności 19, wł. Jurkiewicz Ignacy: urządzenie palarni kawy:
ul. Wolności 10, wł. Kosowicz Feliks: dobudowa warsztatu;
Nowy Rynek 2, wł. Matuszak Maksymiljan, budowa warsztatu wraz z mieszkaniem.
...
Wiadomości Statystyczne.

Z Urzędu Stanu Cywilnego.


W czasie od 3. do 9. marca br. włącznie zgłoszono
6 urodzeń i
7 zgonów, a mianowicie:
Roman Banaszczak 29 1.,
Stanisław Lis 59 l. ,
porucznik Antoni Jagsz 53 l.,
Cecylja Gaertner z d. Budzyńska 79 l.,
Katarzyna Molecka z d. Cichocka 64 l.,
Wiktor Adam Andrzejewski 4 dni,
Klemens Poprawski 9 l.
...
Z życia miast polskich.

Rawicz.

Urząd Stanu Cywilnego. Sprawozdanie za luty 1929 r.

Zgony.
Zaremba Helena 16 dni z Rawicza 31.1.,
Wein Wanda Lina 1 r. 3 dni z Dębna Polskiego 1.2.,
Gołąbek Magdalena z d. Cicha wd. 87 lat z Rawicza 1.2.,
Lorek Anna Urszula 3 mies. z Szymanowa 1.2.,
Steinhagen Laura Henrjeta Augusta panna 80 1. z Rawicza 2.2.,
Szukalska Jadwiga z G. Hulewicz wd. 74 1. z Rawicza 4.2.,
Cicha Małgorzata z domu Rybarczyk 69 l. z Rawicza 6.2.,
Poniecka Tekla z d. Rybak wd. 78 1. z Słupi Kap. 6.2.,
Karpiński Marjan 6 mies. 14 d. z Sierakowa 6.2.,
Porządny Andrzej 71 1. z Izpic 8.2.,
Gottschling Ludwik 68 l. z Szymanowa 10.2.,
Stiller Edeltraud Fryda 5 mies. 2 dni z Sierakowa 9.2.,
Maśląkowska Marjanna ub. gm. 74 lat z Łąkty 10.2.
Jaross Anna zd. Hdrich wd. 85 l. z Rawicza 10.2.,
Suessmann Karol, kaszykarz 75 l. 10.2.,
Fiebig Weronika, 7 dni z Konarzewa dwór 2.2.,
Ackermann Poulina zd. Diecke wd. 78 l. z Rawicza 12.2.,
Scholz Poulina zd. Minka wd. 81 l. z Masłowa 12.2.,
Kolber Franciszek Wiktor 6 l. 11 m. 23 dni z Sworowa 12.2.,
Kamiński Mikołaj em. kond. poczt. 80 1. z Rawicza 13.2.,
Zieliński Stanisław rob. 42 1. z Tuliszkowa pow. Konin. 13.2.,
Nowicki Jan rob. 751. z Rawicza 14.2.,
Makowiecki Wacław 4 dni z Rawicza 14.2.,
Kessel Genewefa zd. Taige wd. 76 1. 15.2.,
Olszak Marja 3 m. 15 dni z Sworowa 18.2.,
Machowiecka Krystyna 9 dni z Rawicza, 19.2.,
Miszkowiak Antonina zd. Pietrzyk 77 lat z Rawicza 23.2.,
Popielas Antonina zd. Stachowiak 58 lat z Rawicza 25.2.,
Tietze Karól mistrz obuwn. 65 lat z Rawicza, 25.2.,
Jaraczewski Jakób, stolarz 78 lat 26.2.,
Pernak Adam, gopodarz 70 lat z Stwolna, 27.2.,
Lisiecki Józef, 8 dni z Rawicza, 27.2.1929.

Urodzin w Rawiczu
chłopców 10,
dziewcząt 6.
z tych martwo narodzonych 1 dziewcze.
Urodzin z obwodu wiejskiego,
chłopców 7,
dziewcząt 9.
z tych martwo narodzonych 1 chłopiec.

Ślubów zawarto z Rawicza i obwodu wiejskiego 15.
...
Przenumerowanie ulic. (cd.)
Nr. b. - Właściciel nieruchomości - Stary numer - Nowy numer

8. ul. Dworcowa:
14 Foest Spadk. -27 - 14
15 Foest Spadk. - 29 -15
16 Klimaszewski Juljan -31 -16
17 John (Hensch Klara) -33 -17
18 Matuszewski Franciszek -35 -18
19 Skrzypczak Bolesław -37 -19
20 Kowal Jan -39 -20
21 Żurkiewicz Roman -41 -21
22 Schönnetter Gustaw -43 -22
23 Kijowski Wł. Śmigiel -43 a -23
24 Dominiak Szczepan -45 -24
25 Niessing Berta -47 -25
26 Syndykat Rol. Handlowy -58 -26
27 Kozłowski Br. -56 -27
28 Feuer Paweł -54 a -28
29 Feuer Paweł -54 -29
30 Horowski Walenty -52 -30
31 Schmidt Samuel -50 -31
32 Horstmann Agnieszka -48 -32
33 Schneider & Zimmer -46 -33
34 Schneider & Zimmer -44 -34
35 Schneider & Zimmer -42 -35
36 Ritter Feliks -40 -36
37 Konieczna Elsa -38 -37
38 Voelkel Stanisław -36 -38
39 Landbank -34 -39
40 Skoracki Stan. -32 -40
41 Honig Flora -30 -41
42 Szymanowski (Kiełczew) -28 -42
43 Ludwik Emma -26 -43
44 Sauer Jan -24 -44
45 Figaszewski Władysław -22 -45
46 Linke Teodor -20 -46
47 Weigt Teodor -18 -47
48 Mikołajczak Kasper -16 -48
49 Mauschwitz Helena -14 -49
50 Andrzejewski Kazimierz -12 -50
51 Andrzejewski Kazimierz -10 -51
52 Borowiczowa Stanisława -8 -52
53 Fenske Olga -6 -53
54 Liebelt -4 -54
55 Żakowski Antoni -2 -55

9. ul. Dąbrowskiego:
1 Koszary -1 -1
2 Kirste Teodor -- -2
3 Graff Budowniczy Miejski -3 -3
4 Fiskus Wojskowy -16 -4
5 Oertner -2 -5
6 Piekarnia Wojskowa -10 -6
7 Kirste Jadwiga -8 -7
8 Kahl Beno -6a -8
9 Kahl Beno -6 -9
10 Wilhelm Bensch -4 -10
11 Freidenberg -2a -11
12 Marszałek -2 -12

10. ul. Głogowska:
1 Peisert Władysław -1 -1
2 Karpińska -3 -2
3 Akwawit -5 -3
4 Sokół Tow. -- -4
5 Blüge Franciszek -- -5
6 Wolf Emilja -8 -6
7 Andrzejewski Franciszek 6a -7
8 Danielak Józef -6 -8
9 Perek Józef -4 -9
10 Starostwo -2 -10

11. ul. Głęboka:
1 Podkomorzy -2 -1
2 Streichowa (Głęboka) -7 -doliczony do ul. Synagogi nr. 2
3 Jędrzejczak Jan -1a -3
4 Kołodziej Franciszek (Więzienna) -1 -4
5 Mosiek -3 -5

12. ul. Grodzka:
1 Bednarczyk Stanisław -1 -1
2 Thomas Emil -3 -2
3 Sasak Jan -- -3
4 Zeike Leon (Łaziebna) -19 -4
5 Kaliski Maks (Średnia) -22 -5
6 Chmielewski Jan -19 -6
7 Lewandowski Jan -7 -7
8 Traur Karól -11 -8
9 Wodziwodzki Piotr -13 -9
10 Schmand (Grodzka) -15 10
11 Więzienia Miejskie -10 -11
12 Sztaban -8 12
13 Magistrat -- -13
14 Pow. Kasa Oszczędności -2 -14
...
cdn

_________________
pozdrawiam Grażyna
bugakg@gmail.com

"Człowiek żyje tak długo, jak długo trwa pamięć o nim''


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: 22 sie 2020, 12:40 
Offline

Dołączył(a): 03 cze 2014, 11:57
Posty: 5189
Numer 14 z dnia 27 marca 1929

Rozporządzenia i urzędowe obwieszczenia.

Wyciąg z ogłoszenia

Wojewody Poznańskiego w sprawie wyborów do Izby Rzemieślniczej w Poznaniu,zawierającego skład osobowy głównej i obwodowych komisyj wyborczych oraz miejsce, czas, sposób i ostatni termin zgłoszenia list kandydatów na członków Izby i ich zastępców.
Na podstawie § 26 regulaminu wyborczego (dział II statutu Izby Rzemieślniczej w Poznaniu rozp. Ministra P. i H. z dnia 7.VII.1928 r. "Monitor Polski" z dnia 17.VIII.1928 nr. 188), podaję do publicznej wiadomości co następuje:
II. Skład osobowy poszczególnych obwodowych komisyj wyborczych po myśh § 18 Regulaminu wyborczego został ustalony jak następuje:
b) Obwodowa komisja wyborcza dla II-go obwodu w Lesznie sala posiedzeń Rady Miejskiej (dla powiatów rawickiego, gostyńskiego i leszczyńskiego:
przewodniczący:
1 Edmund Zenkteler Starosta Powiatowy Leszno
zastępca przewodniczącego:
2 Tomasz Sobkowiak II burmistrz Leszno
członkowie:
3 Wacław Kaźmierski mistrz szewski Gostyń, św. Ducha
4 Franciszek Kulczak mistrz krawiecki Rawicz, Kolejowa
5 Jan Nowaczyński mistrz piekarski Leszno, Nowy Rynek 28
6 Roman Żurkiewicz mistrz rzeźnicki Leszno, Wolności
Zastępcy członków:
7 Kazimierz Gaiński mistrz szewski Gostyń, Kolejowa 27
8 Władysław Bukowski mistrz krawiecki Rawicz, Paderewskiego
9 Ignacy Walenciak mistrz piekarski Leszno, Wolności
10 Józef Werner mistrz rzeźnicki Leszno, Osiecka.
Po myśli par. 8 regulaminu wyborczego ilościowy podział mandatów członków Izby i ich zastępców pomiędzy poszczególne obwody wyborcze jest następujący:
Podział mandatów członków Izby i ich zastępców między poszczególne zawody rzemieślnicze w myśl § 4 instrukcji, dot. organizacji Izb Rzemieślniczych, dokonany został na podstawie statystyk rzemieślników, posiadających karty rzemieślnicze we wszystkich zawodach rzemieślniczych, wykonywanych w poszczególnych obwodach wyborczych.
W myśl zasad powyższych do Izby Rzemieślniczej w Poznaniu z poszczególnych obwodów winni być wybrani jako członkowie i ich zastępcy nast. rzemieślnicy:

Z OBWODU II.
1. cholewkarz, 2. kuśnierz, 3. dekarz.

Listy kandydatów na członków Izby.
Listy ustalonej liczby i zawodów kandydatów na członków Izby z równą liczbą kandydatów na ich zastępców z każdego obwodu wyborczego powinny być zgłaszane pisemnie na ręce przewodniczącego głównej komisji wyborczej nie później, niż 30-go dnia przed dniem wyborów, a więc najpóźniej dnia 12 kwietnia br.
Kandydatura może być zgłoszona tylko za zgodą kandydata. Stosowne oświadczenie, zaopatrzone jego własnoręcznym podpisem, powinno być wręczone przewodniczącemu głównej komisji wyborczej nie później, niż 22-go dnia przed dniem wyborów, a więc najpóżniej dnia 20 kwietnia rb.
Oświadczenie to musi zawierać stwierdzenie, że kandydat uważa się za obywatela Państwa Polskiego i że wedle swej najlepszej wiedzy posiada prawo wybieralności. W braku takiego oświadczenia należy wykreślić kandydata z listy.
Zgłoszone listy kandydatów winny być podpisane, pod rygorem unieważnienia listy, conajmniej przez 150 wyborców ze wSzystkich zawodów rzemieślniczych właściwego obwodu wyborczego.
Zgłoszenie może być podpisywane w oddzielnych deklaracjach.
Ta sama osoba nie może podpisać więcej, niż jedno zgłoszenie.
Zgłaszający obwodową listę kandydatów powinni jednocześnie wskazać swego męża zaufania i jego zastępcę, uprawnionych do porozumiewania się z władzami wyborczemi i składania oświadczeń w sprawie zgłoszonych list.
Mężowie zaufania lub ich zastępcy, delegowani przez zgłaszających listy kandydatów po jednym od każdej listy, mają prawo uczestniczenia we wszystkich zebraniach głównej komysji wyborczej, z głosem doradczym, w sprawach dotyczących ich list. Mężowie zaufania i ich zastępcy winni, wskazać komisjom wyborczym adresy pod jakiemi chcą otrzymywać zawiadomienia od komisji.
Wyborcy, podpisujący zgłoszenie listy kandydatów, powinni podać obok swojego czytelnego podpisu swój wiek, zawód rzemieślniczy i dokładny adres tak, aby co do osoby podpisującego nie mogło być żadnej wątpliwości.
Każda zgłoszona lista kandydatów powinna być ozaczona w ten sposób, by odróżniała się od wszystkich innych list.
W razie podniesienia przez mężów zaufania zarzutów, że oznaczenie ogłoszonych list kandydatów może wprowadzić albo wprowadza w błąd, przewodniczący głównej komisji wyborczej wezwie zainteresowanych mężów zaufania do porozumienia się, a gdyby ono nie było osiągnięte, oznaczy listę zgodnie z rzeczywistemi stosunkami wedle posiadanych dowodów.
Oświadczenie kandydata, iż zgadza się na umieszczenie go na liście kandydatów, może być uczynione także telegraficznie, pod warunkiem wszakże, że najpóźniej przed wydrukowaniem listy, nadejdzie pisemne oświadczenie kandydata.
W zgłoszonych listach kandydatów należy podać nazwisko, imię, wiek, zawód rzemieślniczy i miejsce zamieszkania każdego kandydata tak, by nie mogło być wątpliwości co do jego osoby.
Nazwiska kandydatów powinny być oznaczone kolejnemi numerami, poczynając od 1 w porządku pierwszeństwa do otrzymania mandatu.

Poznań, dnia 16 marca 1929 r.
L. dz. 2523129 VI.
Wojewoda:
(-) Borkowski
...
Ogłoszenie

Przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej dla Izby Rzemieślniczej w Poznaniu na Obwód II.
Podaję do publicznej wiadomości, że zarządzeniem p. Wojewody Poznańskiego z dnia 2-go marca 1929 r., licz.: dz.: 1848/129. VI., wyznaczony dzień wyborów do Izby Rzemieślniczej w Poznaniu na niedzielę, dnia 12-go maja 1929 r.
W dniu tym od godziny 9-tej do 21-ej winni wszyscy uprawnieni do głosowania, samoistni rzemieślnicy, którzy są w posiadaniu karty rzemieślniczej i zapisani na liście wyborców II Obwodu wyborczego, oddać osobiście swój głos w lokalu wyborczym, który mieści się w Lesznie, na sali posiedzeń Rady Miejskiej.
Izba Rzemieślnicza w Poznaniu składa: się będzie z 30c złonków i 30 ich zastępców.
Z Obwodu wyborczego II, obejmującego powiat:
rawicki, gostyński i leszczyński po myśli § 8 i 27 regulaminu wyborczego ma być wybranych 3 członków i 3 ich zastępców i to po jednym członku i 1 zastępcy członka z poniższych zawodów, ustalonych zgodnie z istrukcją Ministerstwa Przemysłu i Handlu na podstawie statystyki rzemieślników posiadających karty rzemieślnicze we wszystkich zawodach rzemieślniczych, wykonywanych w Obwodzie wyborczym:
1. cholewkarz
2. kuśnierz
3. dekarz

Przewodniczący Obwodowej Komisji Wyborczej na II Obwód Wyborczy
(-) Edmund Zenkteler,
Starosta Powiatowy

Powyższe podaję do publicznej wiadomości.
Leszno, dnia 22 marca 1929 r.
Kowalski, Pierwszy Burmistrz.
...
Spisy Wyborców

Zwracam uwagę na §§ 31 i następne regulaminu wyborczego, według których spisy wyborców będą wyłożone do przejrzenia, począwszy od 23. dnia od ogłoszenia zarządzenia wyborów przez 19 dni - a więc od 25.3. do kwietnia r.b. - w lokalu Obwodowej
Komisji Wyborczej
W Lesznie, sala posiedzeń Rady Miejskiej a oprócz tego dla dogodności wyborców w urzędach gminnych, należących do Obwodu Wyborczego - codziennie conajmniej przez 6 godzin i to w takiej porze, by ułatwić wszystkim wyborcom przejrzenie spisu.
Przeglądanie spisu wyborców uprawnia także do robienia notatek i wyciągów ze spisu w sposób umożliwiający innym osobom przeglądanie.
Najpóźniej do 42 dnia od daty ogłoszenia zarządzenia wyborów, a więc najpóźniej 13. kwietnia rb. każdy posiadający pawo wybierania ma prawo wnieść do Obwodowej Komisji Wyborczej reklamację z powodu pominięcia jego samego, jak również przeciw wpisaniu kogokolwiek nieuprawnionego. Reklamacje mogą być zgłaszane pisemnie lub ustnie do protokołu i powinne być poparte dowodami, o ile nie dotyczą faktów powszechnie znanych. Reklamacje bezimienne nie mogą być przyjmowane.
Reklamacje przeciw pominięciu osoby. uprawnionej do wybierania, rozpatruje Obwodowa Komisja Wyborcza niezwłocznie i wydaje decyzję.
Przeciw decyzjom Obwodowej Komisji Wyborczej przysługuje każdemu wyborcy prawo odwołania się do Głównej Komisii Wyborczej. Odwołanie to należy wnieść przez właściwą Obwodową Komisję Wyborczą w ciągu 3-ch dni, licząc od daty doręczenia zawiadomienia.

Leszno, dnia 22 marca 1929 r.
Przewodniczący Obwodowej Komisji Wyborczej na Obwód II
(-) Edmund Zenkteler, Starosta Powiatowy

Powyższe podaję do publicznej wiadomości.
Leszno, dnia 22 marca 1929 r.
Kowalski, Pierwszy Burmistrz.
...
Ogłoszenie.

Podaje się do publicznej wiadomości osób zainteresowanych, że katastry Zakładu Ubezpieczeń od Wypadków w Rolnictwie są wyłożone do publicznego wglądu od dnia 2. do 15. kwietnia 29 r. w godzinach urzędowych, między godz. 9 a 12 w ratuszu, pokój nr. 14.
Leszno. dnia 23. marca 1929 r.
Magistrat.
...
Czyszczenie przewodów kominowych i palenisk.

Przypominam pp. przedsiębiorcom kominiarskim rozporządzenie policyjne regulujące sposób czyszczenia przewodów kominowych i palenisk na terenie wojwództwa poznańskiego z dnia 29 grudnia 1927 r., ogłoszone w numerze 2 Orędownika Urzędowego z dnia 14 stycznia 1928 r.
Szczególnie zwracam uwagę na § 9-tego rozporządzenia według którego nie należy się ograniczać tylko do samego wymiatania kominów, lecz przy sposobności wymiatania badać starannie również stan kominów, stan i szczelność drzwiczek kominowych, nagromadzenie materjałów łatwopalnych przy kominach i t. p. oraz bezwłocznie o tem donosić odnośnym Burmistrzom i Wójtom celem wydania zarządzeń zapobiegawczych.

Leszno. dnia 13.11.1929 r. L. dz. 2276/129 4.III
Starosta Powiatowy
(-) Zenkteler.

Powyższe podaję do publicznej wiadomości.
Leszno, dnia 22 marca 1929
Kowalski, Pierwszy Burmistrz.
...
Komunikaty.

Z Magistratu i Komisyj Administracyjnych.

Wynagrodzenie za prace w godzinach nadliczbowych.

Magistrat na ostatnim swem posiedzeniu przyznał następującym pracownikom wynagrodzenie za prace uskuteczniane z konieczności w godzinach nadliczbowych:
dozorcy dróg Klonowskiemu 75,- zł.,
woźnemu Guenterowi 25,- zł..
kasztelanowi Miejskiego Gimnazjum żeńskiego 50,- zł.,
ogrodnikowi miejskiemu Dobrzyckiemu 50,- zł.
...
Ruch budowlany.

Miejski Urząd Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Oddział Budowlanv udzielił następujące koncesje budowlane:
ul. Osadnicza, właściciel Konarkowski Franciszek, budowa chlewa;
ul. Polna, właściciel Wolski Walenty, budowa domu mieszkalnego.
...
Z Urzędu Stanu Cywilnego.
W czasie od 10. do 16. bm. włącznie zgłoszono

14 urodzeń.

Zmarli:
Błaszczyk Jan 42 1.,
Biskup Zbigniew 1 1/4 1.,
Reppich Olga z d. Liebchen 78 1.,
Seiler Wojciech 41 l.
...
Z życia miast polskich.

Ostrów.

Z posiedzenia Komitetu elektryfikacji Zachodnich powiatów Wielkopolski.
W dniu 2-go marca br. o godz. 4-tej po południu odbyło się w Ratuszu posiedzenie Komitetu Elektryfikacyjnego dla zach. pow. Wielkopolski.
Obecni byli pp. starostowie z Kępna, Ostrzeszowa, Pleszewa, Jarocina, Odolanowa, i pp.burmistrzowie z Koźmina i Ostrowa.
Oprócz tego pora z pierwszy przybyli na zebranie Komitetu przedstawiciel Starostwa z Kalisza i prezydent Kalisza p. Szarras, którzy zgłosili przystąpienie do akcji.
Posiedzenie zagaił przewodniczący p. starosta Kasprzak, dając obszerne sprawozdanie z dotychczasowej akcji przygotowawczej. Ze sprawozdania tego wynikło. iż w międzyczasie odbyło się posiedzenie w Kaliszu, na które zaproszeni zostali pp. starostowie z powiatów, należących do Województwa łódzkiego w celu pozyskania ich do akcji zelektryfikowania swoich powiatów.
Posiedzenie to dało rezultat bardzo dodatni i jest niewykluczone, iż powiaty te przyłączą się do wspólnej akcji.
W dalszym ciągu posiedzenia postanowiono przystąpić do zaangażowania inżyniera, który przystąpi do wypracowania planów złączonych z elektryfikacją. Dalej został podwyższony udział powiatów w tymczasowych kosztach z 1. 500 na 4 000, zł. ponieważ okazało się, iż koszt planów będzie znacznie większy niż to poprzednio przypuszczano. Wygotowanie tych planów, według prowizorycznych obliczeń zostanie uskutecznione jeszcze w roku bieżącym, tak iż z pracami elektryfikacyjnemi można będzie rozpocząć już z wiosną 1930 r.
...
Nakło.

Zarząd m. Nakła przystępuje do budowy koszar wojskowych. Ministerstwo Spraw Wojskowych wyraziło na to zgodę i ma w nich zakwaterować 2 bataljony wojska.
...
Warszawa.

Rada st. m. Warszawy przy uchwaleniu budżetu zakładów oczyszczania miasta wezwała Magistrat do jak najrychlejszego opracowania projektu budowy i eksploatacji racjonalnego zakładu spalania śmieci i odpadków domowych. W sprawie tej Magistrat w piśmie do Rady Miejskiej wyjaśnia, że dokładny program budowy i eksploatacji miejskiego zakładu spalania i utylizacji śmieci domowych jest już przez komitet budowy zakładu opracowany i przedłożony Magistratowi, jednak na pierwszy plan prac wysuwany jest przedewszystkiem projekt organizacji wywózki śmieci. Gdy to będzie już dokonane, Magistrat przytąpi do zrealizowania planu budowy spalania śmieci.
...
Różne.

Przyjazd Prezydenta Rzeczypospolitej.


Na uroczystość poświęcenia i wręczenia bohaterskiemu 55. Pozn. p.p. sztandaru, ufundowanego przez obywatelstwo miast: Leszna i Rawicza, co nastąpi w pierwszych dniach maja, przybędzie do Leszna Prezydent Rzeczypospolitej.
Ponieważ pułk obejmuje powiaty: leszczyński, kościański, rawicki, śmigielski i gostyński,
będzie Prezydent Rzeczypospolitej właściwie gościem wszystkich tych powiatów.
To też reprezentancje obywatelstwa, władz i duchowieństwa całego tego obszaru wchodzą w skład komitetu przyjęcia Najwyższego Dostojnika Państwa.
- Celem przygotowania godnego przyjęcia utworzone zostały cztery sekcje, a mianowicie prezydjalno - finansowa, artystyczno - dekoracyjna, kwaterunkowa i gospodarcza.
Komitet na ostatniem swem posiedzeniu postanowił wezwać obywatelstwo wszystkich wymienionych powiatów do wzięcia udziału w przygotowaniach do przyjęcia i w samem przyjęciu Przedstawiciela Państwa.
...
Dalszy ciąg wykazu przenumerowania ulic nastąpi w następnym numerze.
...
cdn.

_________________
pozdrawiam Grażyna
bugakg@gmail.com

"Człowiek żyje tak długo, jak długo trwa pamięć o nim''


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: 22 sie 2020, 20:56 
Offline

Dołączył(a): 03 cze 2014, 11:57
Posty: 5189
Numer 15 z dnia 3 kwietnia 1929

Nekrolog


W sobotę, dnia 30 marca 1929r. zasnął w Bogu
ś.p. Kazimierz Bosy
radny miasta Leszna. Zmarły sprawował swój urząd od marca 1925 r., wypełniał swoje obowiązki sumienne i gorliwie dla dobra miasta i jego obywateli.
Cześć Jego pamięci.

Leszno, dnia 1 kwietnia 1929 r.
Rada Miejska
Nowakowski Przewodniczący.
Magistrat
Kowalski Pierwszy Burmistrz.
...
Komunikaty.

Z Magistratu i Komisyj Administracyjnych.

Ruch budowlany.

Miejski Urząd Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego udzielił
p. Rudolfowi Łasce zezwolenia na budowę domu mieszkalnego przy ul. Król. Jadwigi.
...
Wydanie prac.

Po dokładnem zbadaniu poszczególnych ofert powierzył Magistrat miejskie prace budowlane jak następuje:
1) otynkowanie fasad nowego budynku przy areszcie miejskim
p. Roszakowi za cenę 953,98 zł (ofert wpłynęło 4. mianowicie na kwoty 1.258,23 zł. 2.389.49 zł, 3.243,92 zł i 953,98 zł);
2) otynkowanie zewnętrzne gmachu straży pożarnej
p. Pelcowi za cenę 4.500.99 zł (ofert wpłynęło 4. mianowicie na kwoty 4.500,59 zł, 6.160,09 zł, 6.426,74 zł i 7.899,12 zł);
3) prace malarskie w ratuszu
p. Siwkowi za cenę 609,45 zł (ofert wpłynęło 3. mianowicie na kwoty 673,58 zł, 609.45 zł i 683,43 zł).

Dopłaty na rzecz Taboru Miejskiego.
Po wysłuchaniu zarządu Taboru Miejskiego uchwalił Magistrat pobierać w okresie budżetowym 1929130 r. od właścicieli nieruchomości dopłaty na rzecz instytucji czyszczenia ulic, jako ekwiwalent za korzyści, wynikające dla właścicieli nieruchomości z czyszczenia ulic wykonywanego przez zarząd miasto.
Celem wymierzenia wysokości dopłat podzielono ulice na siedm kategorji.
Kategorja
I; ulic płacić będzie 1.- zł za metr kwadratowy.
II; 60 gr,
III; 50 gr.
IV; 40 gr,
V; 35 gr,
VI; 30 gr,
VII; 25 gr.
Podział tego rodzaju był konieczny celem wypośrodkowania korzyści, jaką z publicznego czyszczenia ulic mają poszczególni adjacenci.
Osoby, które na skutek wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego zwolnione zostały z wymierzonych im "opłat", obowiązują powyższe stawki "dopłat" również na rok 1928/19.
Do nieruchomości o większych frontach stosowane będą ulgi w następującej wysokości: 15 proc. dla powierzchni ulicy o wielkości 180 do 220 m2; 25 proc. dla powierzchni ulicy o wielkości ponad 220 m2.
Towarzystwo Właścicieli Nieruchomości skierowało do Magistratu uchwałę swą z dnia 22.3.29., w której domaga się całkowitego skasowania zakładu czyszczenia ulic jako nie przynoszącego właścicielom nieruchomości rzekomo żadnych korzyści, i przeniesienia obowiązku czyszczenia ulic na właścicieli nieruchomości, lub też oparcia opłat, czy też dopłat na podstawie dobrowolnej umowy z właścicielami poszczególnych nieruchomości, z tem jednakże, aby stawki nie przekraczały stawek dotychczasowych.
- Wniosek ten nie przyszedł wogóle pod obrady Magistratu, ponieważ ze względu na odmienne stanowisko delegowanej przez Towarzystwo Właścicieli Nieruchomości Komisji stał się nieaktualnym.
...
Wiadomości statystyczne.

Z Urzędu Zapisu Mieszkańców.

W czasie od dnia 17.II. do 2.III.1929 r. włącznie przyjęto:

1. Zgłoszeń na stałe:
Polaków: 152
Niemców: 5
Żydów: 5
Ogółem: 162
2. Wymeldowań z stałego pobytu:
Polaków: 154
Niemców: 13
Żydów: -
Ogółem: 167
1. i 2. Polaków: 306
1. i 2. Niemców: 18
1. i 2. Żydów: 5
Ogółem: 329
Różnica: -2; -8; +5
.
3. Zgłoszeń na pobyt przejściowy:
z Polski: -
z Niemiec: 55
z innych państw: -
Ogółem: 55
4. Wymeldowań z pobytu przejściowego:
z Polski: -
z Niemiec: 43
z innych państw: -
Ogółem: 43
3. i 4. z Niemiec: 98
3. i 4. ogółem: 98
Różnica: -; +12; -; +12
...
Miesięczna statystyka ludności miasta Leszna.

Według stanu; - Według stanu; - w stosunku do stanu z d. 1.II.29
w licz./w stos. proc.ogól. licz.; w licz./w stos. proc.ogól. licz.; wzrost/ubytek
Ogólna liczba ludności 18,787; -; 118,746; 41; -;
Polaków 17.654; 93,96; 17,617; 93,97; 37; -;
Niemców 980; 5,22; 974; 5,20; 6; -;
Żydów 153; 0,82; 155; 0,83; -; 2;
Rzymsko-katolików 17,935; 95,47; 17,894; 95,46; 41; -;
W tej liczbie Polaków 17,575; 93,55; 17,538; 93,56; 37; -;
W tej liczbie Niemców 360; 1,92; 356; 1,90; 4; -;
Ewangielików 694; 3,69; 692; 3,69; 2; -;
W tej liczbie Polaków 74; 0,39; 74; 0,39; -; -;
W tej liczbie Niemców 620; 3,30; 618; 3,30; 2; -;
Prawosławnych Polaków 5; 0,02; 5; 0,02; -; -;
...
Naturalny ruch ludności.

W czasie od 17. do 23. III. br. włącznie zgłoszono w Urzędzie Stanu Cywilnego
6 urodzeń i
zawarto 1 związek małżeński.

Zmarli:
Franciszek Grzywarczyk 20 l.,
Józef Vogt 18 1.,
Antoni Klak 47 1.,
Walenty Stachowski 5 tyg.,
Urszula Pachura 5 mies.,
Józef Domagała 68 l.
...
Przenumerowanie ulic. (cd.)
Nr. b. - Właściciel nieruchomości - Stary numer - Nowy numer

13. Grzybowo.
(bez zmiany)

14. ul. Jagiellońska.
1 Remus -1 -1
2 Magistrat -3 -2
3 Kaźmierowski -5 -3
4 Markiewicz -2 -4

15. ul. Jasna.
1 13 parceli -- -1-13
2 Osiecki Marcin -5 -14
3 Niessingowa -- -15
4 Józefowicz Stanisław -4 -16
5 Olejniczak Antoni -3 -17
6 Markiewicz Stanisław -2 -18
7 Stankowiak Stanisław -1 -19

16. ul. Krótka.
1 Mann -1 -1
2 Smakulski -- -2
3 Bajer -4 -3
4 Magistrat -2 -4

17. ul. Kluczowa.
1 Jaworski -1 -1
2 Dudek -3 -2
3 Marschałek -6 -3
4 Klupsch -4 -4
5 Schmädicke -2 -5

18. ul. Komeniusza.
1 Gawroński Stefan -1 -1
2 Franka Tomasz -3 -2
3 Hotel Polski -5 -3
4 Kowalski Franciszek -7 -4
5 Jakubowska Marja -9 -5
6 Pietrzak Stanisław -11 -6
7 Kretschmer -13 -7
8 Kretschmer -15 -8
9 Bajon Cyryl -17 -9
10 Nebenstreit Karól -19 -10
...
cdn.

_________________
pozdrawiam Grażyna
bugakg@gmail.com

"Człowiek żyje tak długo, jak długo trwa pamięć o nim''


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: 06 lis 2020, 19:10 
Offline

Dołączył(a): 03 cze 2014, 11:57
Posty: 5189
Numer 16 z dnia 10 kwietnia 1929

Komunikaty.

Z Magistratu i Komisyj Administracyjnych.


Godziny urzędowania w biurach Magistratu.
Na wniosek pracowników miejskich ustalił Magistrat godziny urzędowania w biurach miejskich na Miesiące czerwiec i lipiec od godz. 7,30 do 14,30, aby dać możność pracownikom korzystania w tych dwóch miesiącach w większej mierze ze świeżego powietrza. Dotychczasowe godziny urzędowania w innych miesiącach roku, jak również godziny przyjęć we wszystkich miesiącach pozostają niezmienione.
...
Remuneracje dla komorników miejskich.
Obfitość spraw egzekucyjnych w Miejskim Urzędzie Komorniczym wymagała licznych przekroczeń zwykłych godzin służbowych. Magistrat wobec tego na ostatniem swem posiedzeniu postanowił odszkodować komorników za nadliczbowe godziny pracy, przyznając im po 50,- zł tytułem remuneracji.
...
Zapomogi dla studentów.
Kwotę 500,- zł, przewidzianą w budżecie miasta na rok 1929,30 na zapomogi dla studentów z miasta Leszna, podzielił Magistrat na ostatniem swem posiedzeniu następująco:
Czekalanka Marja 100,- zł,
Judek Feliks 200,- zł,
Rybacki Edward 200,- zł.
...
Ruch budowlany.

Miejski Urząd Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Oddział Budowlany, udzielił następujące koncesje budowlane:
ul. Kościańska 8. wł. Poślednik Marja, wybudowanie komina;
ul. Święciechowska 3, wł. Silczak W., dobudowa oficyny.
...
Sprawy osobowe.

- Nowo przyjętemu do biur Miejskich Zakładów Światła, Siły i Wodociągów książkowemu Twardowskiemu uchwalono na czas próbny pobory w wysokości 250- zł. miesięcznie.

- Na wniosek Zarządu Miejskich Zakładów Światła, Siły i Wodociągów uchwalił Magistrat niektórym pracownikom tychże zakładów polepszenie poborów z zastrzeżeniem, że odnośne pozycje budżetowe wytrzymają zwiększone z tego powodu wydatki.
Mianowicie polepszono wynagrodzenie
gazmistrzowi Bojdzińskiemu z grupy X szcz. e na grupę IX szcz. c ;
mistrzowi elektrowni Pryczakowi z grupy XI szcz. c na grupę X szcz. a
mistrzowi wodociągów z grupy XII szcz. c na grupę XI szcz. b.
Uchwała ta wymaga zgody Rady Miejskiej, ponieważ wymienieni pracownicy nie są objęci etatem stanowisk służbowych.

- Uczniowi Miejskich Zakładów Światła, Siły i Wodociągów Sobeckiemu podwyższył Magistrat na wniosek Zarządu Zakładów wynagrodzenie z 50, zł. na 75, - zł.

- Uczeń biurowy administracji ogólnej Wielgosz Czesław doznał polepszenia wynagrodzenia z 86,25 zł. na 100, - zł. miesięcznie.

- Co biur Miejskich Zakładów Światła, Siły i Wodociągów przyjęto na posadę ucznia Józefowicza Ludwika z miesięcznem wynagrodzeniem 25 zł.
...
Wiadomości Statystyczne.

Z Urzędu Zapisu Mieszkańców

W czasie od dnia 24.03. do 30.03.1929 włącznie przyjęto:

1. Zgłoszeń na stałe:
Polaków: 44
Niemców: 4
Żydów: -
Ogółem: 48

2. Wymeldowań z stałego pobytu:
Polaków: 55
Niemców: 1
Żydów: -
Ogółem: 56
1. i 2. Polaków: -11
1. i 2. Niemców: +3
1. i 2. Żydów: -
.
3. Zgłoszeń na pobyt przejściowy:
z Polski: -
z Niemiec: 31
z innych państw: -
Ogółem: +5

4. Wymeldowań z pobytu przejściowego:
z Polski: -
z Niemiec: 26
z innych państw: -
Ogółem: +5
...
Z Urzędu Stanu Cywilnego.

W czasie od 24. do 30. marca br. włącznie zgłoszono
7 urodzeń.
Zmarli:
wdowa Marjanna Szara z d. Maćkowiak 73 l.,
robotnik kolejowy Kazimierz Bosy 50 l.

Wykaz miesięczny zgonów, urodzeń i małżeństw.
W miesiącu marcu 1929 zgłoszono:
urodzeń:
ogółem 35,
w tem chłopców 23,
dziewcząt 12,
nieślubnych dzieci 5,
martwych 1;
zgonów:
ogółem 19,
w tem w 1 roku życia 2,
w wieku ponad 1 - 14 lat 3,
ponad 14 - 25 lat 2,
ponad 25 - 40 lat l,
ponad 40 lat 11.
Małżeństw zawarto w Urzędzie Stanu Cywilnego 5.
...
Różne.

Ruch ludności.


Główny Urząd Statystyczny opracował statystykę: małżeństw, urodzeń zgonów i przyrostu naturalne do w Polsce za pierwszy kwartał r. ub.
W ciągu tego okresu zawarto małżeństw w Polsce 86.824, narodziło się dzieci 246.534, zmarło 137. 520, przyrost naturalny ludności wyniósł 109.014.
W porównaniu z latami ubiegłemi daje się zauważyć znaczny przyrost liczby małżeństw w województwach centralnych i wschodnich, spadek tej liczby natomiast w województwach zachodnich i południowych.
Największa śmiertelność zanotowana jest w Małopolsce, największa liczba urodzeń na kresach wschodnich. Przyrost naturalny wykazuje we wszystkich województwach, oprócz centralnych, zwyżkę.
Na tysiąc mieszkańców było małżeństw 11,5 (1927 r.-- 9,9) urodzeń 32, 6 (31, l), zgonów 18,2 (16.3), przyrost naturalny wynosi 14,4 na tysiąc ludności.
Przeciętny wiek obywateli wynosi 56 lat w dzielnicach zachodnich, zaś 48 na kresach wschodnich. Przeciętnie zaś lat 50.
Ponieważ przed 30 laty obliczono przeciętny wiek Polaka na 42 lata, przeto obecnie żyjemy dłużej o 8 lat.
...
Przenumerowanie ulic. (cd.)
Nr. b. - Właściciel nieruchomości - Stary numer - Nowy numer

(Dalszy ciąg ul. Komeniusza.)

11 Świtoński -21 -11
12 Kuczkowski Stanisław -23 -+12
13 Betting Juljusz -25 -13
14 Laska Rudolf -27 -14
15 Scheibe Paweł -29 -15
16 Chwalibóg Tadeusz -31 -16
17 Gumpert Jan -35 -17
18 Rzepka J. -37 -18
19 Dąbrowski Wojciech -39 -19
20 Werner Edward -54 -20
21 Szkoła Przemysłowo-Handlowa -52 -21
22 Sander -48 -22
23 Gmina św. Jana -46 -23
24 Kościół św. Jana -44 -24
25 Gmina św. Jana -42 -25
26 Gmina św. Jana -40 -26
27 Gmina św. Jana -36 -27
28 Gmina św. Jana -32 -28
29 Biliński i Świtoński -30 -29
30 Bartosiewicz Anna -28 -30
31 Drukarnia Tageblatt -26 -31
32 Tschapke Ryszard 24 32
33 Zawiadowca Kanwitz -22 -33
34 Macińska Rozalja 20 -34
35 Kaminiarz -18 -35
36 Löwenstein -16 -36
37 Bartoszkiewicz -18 -37
38 George Józef -16 -38
39 Dykert -14 -39
40 Sauberlich Wanda -12 -40
41 Buśko mistrz kominiarski -10 -41
42 Roszak Walenty -8 -42
43 Schwengler -6 -43
44 Landwirtschaftl. Ein- u. Verkaufs-Gen. -4 -44
45 Michalak Józef -2 -45
Ciąg dalszy nastąpi.
...
cdn.

_________________
pozdrawiam Grażyna
bugakg@gmail.com

"Człowiek żyje tak długo, jak długo trwa pamięć o nim''


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: 07 lis 2020, 16:39 
Offline

Dołączył(a): 03 cze 2014, 11:57
Posty: 5189
Numer 17 z dnia 17 kwietnia 1929

Rozporządzenia i urzędowe obwieszczenia.

Werbunek do Policji Państwowej.

Komenda Powiatowa Policji Państwowej w Lesznie powołując się na ogłoszenia Pana Komendanta Wojewódzkiego Pol. Państwowej w Poznaniu w gazetach Poznańskich i Bydgoskich w sprawie werbowania odpowiednych kandydatów do Policji Państwowej, komunikuję, że przy tutejszej Komendzie Powiatowej P.P. zorganizowany został werbunek na odpowiednich kandydatów do Pol. Państwowej. Kandydaci do P.P. mogą składać pisemne zgłoszenia do najbliższego Posterunku Pol. Państwowej.
Warunki dla kandydatów do P.P. są następujące:
wiek 23-35 lat, minimalny wzrost 1,68 cm,
dobra znajomość pisowni polskiej,
zdrowa i silna budowa ciała,
dobry wygląd zewnętrzny,
odbyta służba w wojsku polskiem i
być o ile możności stanu wolnego.
Do zgłoszenia należy dołączyć następujące dokumenty w orginałach i odpisach.
1. dokument urodzenia,
2. świadectwo obywatelstwa polskiego,
3. świadectwo szkolne,
4. książeczkę wojskową,
5. dokument ślubu i dokument urodzenia dzieci, o ile kandydat
jest żonaty.
Komendat Powiatowy P. P.
(-) Kubasik, Komisarz.

Powyższe podaję do publicznej wiadomości.
Leszno, dnia 15. kwietnia 1929 r.
Kowalski, Pierwszy Burmistrz.
...
Z Magistratu i Komisyj Administracyjnych.

Ustalenie wynagrodzenia.


Pobory służbowe dla przed niedawnym czasem przyjętego do administracji miejskiej praktykanta p. Leona Szymańskiego, ustalił Magistrat na 75, - zł. miesięcznie w I. kwartale budżetowym br., a na 100, - zł. miesięcznie w II. kwartale. Przy ustalaniu wynagrodzenia miał Magistrat na uwadze, że Szymański ma już za sobą pewną praktykę biurową oraz posiada wymagane kwalifikacje naukowe.
...
Ruch budowlany.

Miejski Urząd Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Oddział Budowlany udzielił następujące koncesje budowlane:


ul. Średnia 10 - wł. Jan Sieradzki - dobudowa domu mieszkalnego;
ul. Dworcowa 41 - wł. Flora Honig - przebudowa domu;
ul. Leszczyńskich 7 - wł. Antoni Antczak - przebudowa domu;
ul. Komeniusza 34 - wł. Fa Biliński Świtoński - przebudowa domu;
ul. Głęboka 3 wł. Gmina Żydowska - urządzenie kanalizacji.
...
Do zakładu sierót w Domu Pomocy
uchwalił Magistrat przyjąć 11-1etniego Wasińskiego, syna zmarłego nie dawno temu Czesława Wasińskiego, posterunkowego policji państwowej. Chłopiec jest zupełną sierotą, a obecna macocha jego nie jest w stanie zająć się należycie jego wychowaniem.
...
Wiadomości Statystyczne.

Z Urzędu Stanu Cywilnego.

W czasie od 1. do 7. kwietnia br. włącznie zgłoszono
13 urodzeń i
zawarto 5 związków małżeńskich.

Zmarli:
Zofja Nowaczykówna 3 tyg.,
wdowa Elżbieta Jadasz z d. Walicka 73 1.,
Marja Czerwonka z d. Nowicka 31 l.,
wdowa Józefa Witkowska z d. Kaptur 95 l.
...
Z Urzędu Zapisu Mieszkańców.
W czasie od dnia 31.03. do 06.04.1929 włącznie przyjęto:

1. Zgłoszeń na stałe:

Polaków: 56
Niemców: 2
Żydów: -
Ogółem: 58

2. Wymeldowań z stałego pobytu:
Polaków: 47
Niemców: 1
Żydów: 1
Ogółem: 56
1. i 2. Polaków: +5
1. i 2. Niemców: +1
1. i 2. Żydów: -1

3. Zgłoszeń na pobyt przejściowy:
z Polski: -
z Niemiec: 22
z innych państw: -
Ogółem: 22

4. Wymeldowań z pobytu przejściowego:
z Polski: -
z Niemiec: 19
z innych państw: -
Ogółem: 19
...
Przenumerowanie ulic. (cd.)
Nr. b. - Właściciel nieruchomości - Stary numer - Nowy numer

19. ul. Kościańska.

1 Ebbeka -1 -1
2 Herkner Hugo -3 -2
3 Herkner Hugo -5 -3
4 Herkner Hugo -7 -4
5 Bartoszkiewicz -9 -5
6 Smolibowski (Grodzisk) -13 -6
7 Opfer -15 -7
8 Poślednik -17 -8
9 Nowak -19 -9
10 Nowak -21 -10
11 Nowak -23 -11
12 Furmanek -25 -12
13 Samolewski -27 -13
14 Samolewski -29 -14
15 Hismert -31 -15
16 Abt -33 -16
17 Warczak Piotr -35 -17 - Otrzymał pl. Kościuszki nr. 1.
18 Ministerstwo Wyznań R. i O.P. -37 -18
19 Kraupe -39 -19
20 Kraupe -41 -20
21 Kraupe -43 -21
22 Dr Lewandowski -45 -22
23 Schneider i Zimmer -47 -23
24 Schneider i Zimmer -49 -24
25 Namysł (Ostrowo) -51 -25
26 Uciechowski -53 -26
27 Schneider i Zimmer -55a -27
28 Schneider i Zimmer -55 -28
29 Schneider i Zimmer -57 -29
30 Rauchut (Nowawieś) -59 -30
31 Gogolewski (Ostrzeszów) -61 -31
32 Geruszkiewicz -63 -32
33 Ludwiczak -65 -33
34 Schneider i Zimmer -- -34
35 Schneider i Zimmer -67 -35
36 Wilkońska Gabr. -90 -36
37 Parzysz -90a -37
38 Kleiber -88 -38
39 Kleiber -- -39
40 Kuśnierski -- -40
41 Neumann Marta -88a -41
42 Gogolewski -- -42
43 Gogolewski -- -43
44 Gogolewski -- -44
45 Grabarkiewicz -86a -45
...
Dział ogłoszeń.

Wydział Opieki Społecznej, na miasto Leszno ogłasza
Konkurs na wykonanie 30 trumien długości:
a) 10 trumien mtr. 1,90
b) 10 trumien mtr. 1,80
c) 5 trumien mtr. 1,70
d) 1 trumien mtr. 1,00
e) 2 trumien mtr. 0,75
f) 2 trumien mtr. 0,60
Oferty z podaniem cen jednostkowych należy złożyć do dnia 20 kwietnia br. godz. 10-tej przedpołudniem w zamkniętych kopertach z napisem "Oferta na wykonanie trumien" w ratuszu, pokój Nr. 20, gdzie można się dowiedzieć o bliższych warunkach wykonania.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 23 kwietnia 1929 r. o godz. 5-tej po poł.
Oferty nie uwzględnione pozostaną bez odpowiedzi.
Wydział Opieki Społecznej zastrzega sobie wolny wybór z pomiędzy oferentów, wzgl. nie uwzględnienie żadnej z ofert.
Leszno, dnia 10 Kwietnia 1929 r.
Magistrat
Przewodniczący Wydziału Opieki Społecznej.
(-) Lorek, Radca Miejski
...
cdn.

_________________
pozdrawiam Grażyna
bugakg@gmail.com

"Człowiek żyje tak długo, jak długo trwa pamięć o nim''


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: 15 lis 2020, 21:01 
Offline

Dołączył(a): 03 cze 2014, 11:57
Posty: 5189
Numer 18 z dnia 24 kwietnia 1929

Komunikaty.

Z Magistratu i Komisyj Administracyjnych.


Dla ubogich miasta Leszna złożył złotnik Fryderyk Winkler z Leszna ul. Leszczyńskich 9 kwotę 50 zł (pięćdziesiąt złotych) na moje ręce. Imieniem ubogich miasta składam szanownemu ofiarodawcy za dar staropolskie "Bóg zapłać".
(-) Sobkowiak, Drugi Burmistrz.
...
Wycięcie lasku pod Zaborowem.
Ze względu na sprzedaż terenów miejskich pod Zaborowem Spółce Budowlanej "Rozwój" postanowił Magistrat na ostatniem swem posiedzeniu przystąpić do wycięcia tamte położonego lasku, nie podlegającego przepisom ustawy leśnej, skoro sprawa budowy domów na tym terenie dojrzeje.
...
Ruch budowlany.

Miejski Urząd Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Odział Budowlany udzielił
p. B. Staniszewskiemu w Lesznie koncesji budowlanej na ustawienie parkanu okalającegu parcelę jego przy ul. Osadniczej.
...
Srawozdanie roczne Koła Miast Wielkopolski
za czas od 1 kwietnia br. do 31.III. 29. przedłożono Magistratowi na posiedzeniu dnia 17 kwietnia br.
Ze sprawozdania wynika, że na początku roku sprawozdawczego należało do Koła 100 miast województwa poznańskiego. Po zgłoszeniu członkostwa przez miasto Miłosław należy ich obecnie 101. W roku sprawozdawczym odbyły się 4 posiedzenia zarządu Koła oraz 2 zjazdy delegatów, Na posiedzeniach wzgl. zjazdach omawiano ważne dla rozwoju miast zagadnienia. Z sprawozdania kasowego wynika, że dochodu miało Koło 12.190,53 zł wydatków za:" 3.246,42 zł tak, że na następny r. pozostaje 8.944,11 zł ulokowanych w banku miasta Poznania i w gotówce w Głównej Kasie Miejskiej w Poznaniu. Projekt budżetu na przyszły okres urzędowania zarządu przedstawia się w dochodach 13.444,11 zł, w rozchodach na 3.700,- zł.
Skład zarządu Koła jest obecnie następujący:
przewodniczącv p. prez. miasta Ratajski w Poznaniu,
zastępca p. Beyer, przewodniczący Rady Miejskiej miasta Bydgoszczy.
Członkowie Zarządu:
prezydent m. Gniezna p. Barciszewski,
przewodniczący Rady Miejski miasta Wronek p. Sokołowski,
burmistrz miasta Szamotuł p. Scholl,
przew. Rady Miejskiej miasta Leszna p. Nowakowski,
(od śmierci ś.p. Koszewskiego, burmistrza miasta Kościana),
burmistrz miasta Znina p. Bukowski,
burmistrz miasta Krotoszyna p. Klemczak,
burmistrz miasta Kępna p. Kokokociński,
burmistrz miasta Ostrowa p. Musielak;
zastępcy:
burmistrz miasta Mogilna p. Tyczewski i
burmistrz miasta Ostrzeszowa p. Seydak.
Do Komisji Rewizyjnej należą pp.
radny Antoni Śmielecki z Gniezna, pierwszy burmistrz Kowalski z Leszna i burmistrz Polski z Środy.
Następny walny zjazd delegatów Koła odbędzie się 26. bm. o godz. 11,30 w sali Rady Miejsk. w Poznaniu. Na zjeździe będzie przedłożone sprawozdanie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej i uchwalony budżet na rok 1929/30. Tudzież omawiana będzie ustawa dot. przepisów policyjno-budowlanych, jakie przewidują art. 404 - 417 prawa budowlanego, oraz projekt ustawy o zaopatrzeniu emerytalnem pracowników samorządowych województwa poznańskiego, wreszcie sprawa przejęcia przez miasto dróg państwowych i powiatowych, położonych w obrębie miast. Następnie odbędzie się zwiedzenie terenów Powszechnej Wystawy Krajowej. Wreszcie o g. 22,30 zebranie Zarządu w sali sądowej.
...
cdn.

_________________
pozdrawiam Grażyna
bugakg@gmail.com

"Człowiek żyje tak długo, jak długo trwa pamięć o nim''


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: 07 mar 2021, 23:41 
Offline

Dołączył(a): 03 cze 2014, 11:57
Posty: 5189
Numer 19 z dnia 1 maja 1929

Komunikaty.

Z Magistratu i Komisyj Administracyjnych.

Ruch budowlany.

Miejski Urząd Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Oddział Budowlany, udzielił następujących koncesyj budowlanych:
ul. Osiecka 33, wł. Roszak Tomasz, ustawienie parkanu;
ul. Jasna 12, wł. Nowak Marcel, budowa chlewa;
ul. Osiecka 10, wł. Werner Józef, budowa chlewa;
ul. Jasna 18, wł. Woźny Wawrzyn, budowa chlewa.
...
Łazienkę miejską, położoną przy stacji wodociągowej, wydzierżawił Magistrat na warunkach przeszłorocznych p. Władysławowi Dudziaków za 60,- zł. Dzierżawca jest zobowiązany, podczas używania łazienki być stale na miejscu, aby zapobiec wypadkom. Za wypadki przejmuje dzierżawca całkowitą odpowiedzialność Cena kąpieli wynosić będzie 30 gr od osoby ponad 18 lat, 15 gr. od młodzieży w wieku od 14 lat do 18 lat i 10 gr od dzieci do 14 lat.
...
Topolę, wykarczowaną na placu Kościuszki, postanowił Magistrat sprzedać w drodze publicznego przetargu. Podstawową cenę ustanowił Magistrat na 150,- zł.
...
Odprawa.
Pani Marji Zielińskiej, która od 15 kwietnia 1922 r. zatrudniona była jako książkowa w biurach gazowni miejskiej, a obecnie opuszcza stanowisko z powodu zamążpójścia, postanowił Magistrat wypłacić odprawę w wysokości ostatnio pobieranego wynagrodzenia miesięcznego.
...
Do Zakładu Sierót w Domu Pomocy uchwalił Magistr.at przyjąć drugiego syna po zmarłym posterunkowym P.P. Czesławie Wasińskim,
7-letniego Kazimierza, którego wychowaniem nie jest w stanie zająć się należycie macocha.
...
Stacja Opieki nad Matką i Dzieckiem.
Dnia 18. bm. odbyło się w sali ratuszowej posiedzenie Komitetu Stacji Opieki nad Matką i Dzieckiem pod przewodniewem p. P. Burmistrza Kowalskiego. Kierownik Stacji p. Dr. Błażejczyk referował obszernie o działalności Stacji w roku 1928/9. Z referatu tego wynika, iż w dniu 1.4.28. było zapisanych dzieci 159. W ciągu roku przyjęto dalsze 177, wypisano 178, zmarło 5, tak iż obecna liczba dzieci, któremi się Stacja opiekuje, wynosi 153. Lekarz badał dzieci w 1091 wypadkach. W 503 wypadkach odwiedziły dzieci siostry. Mleka wydano ogółem 34.175 1., z. tego bezpłatnie 14.052 I. 72 osobom. Z sprawozdania kasowego wynika, iż dochód Stacji wynosił 18.508,20 zł. rozchód 17.814,25 zł., tak iż saldo na rok przyszły wynosi 693.95 zł.
Na dochód składały się przeważnie zapomogi, a mianowicie:
Urzędu Wojewódzkiego (360, -zł.),
Magistratu (3.500,- zł.)
Wydziału Powiatowego (1.500,-zł),
Czerwonego Krzyża (250,- zł.).
Kasy Chorych (900,-zł.).
Wpływy ze sprzedaży mleka wynosiły 11.473,61 zł. wydatki na mleko 11.384,40 zł.
- Komitet przyjął sprawozdanie referenta jak i członków Komisji Rewizyjnej do wiadomości i udzielił kierownikowi Stacji pokwitowania. Budżet Stacji na okres obrachunkowy 1929/30 uchwalono w dochodach i rozchodach na kwotę 18.693,95 zł.
...
Przenumerowanie ulic. (cd.)
Nr. b. - Właściciel nieruchomości - Stary numer - Nowy numer

Dalszy ciąg ul. Kościańskiej

46 Horowski -86 -46
47 Krens -84 -47
48 Sibilski -82 -48
49 Bractwo Strzeleckie -80 -49
50 Bractwo Strzeleckie -78 -50
51 Skoracki -76 -51
52 Kuśnierski -74 -52
53 Stobiecki -- -53
54 Stobiecki -70 -54
55 Bojanowski Stanisław -68 -55
56 miasto Leszno -66 -56
57 Stolpe -64 -57
58 Lew -62 -58
59 Dr. Świderski -58-60 -59
60 Hasiński -56 -60 -otrzymał ul. Paderewskiego 9
61 Dr. Świderski -54 -61
62 Szydłowski - 52 -62
63 Szydłowski -50 -63
64 Kaźmierski -48 -64
65 Płonczyński -44 -65
66 Schild Ida -40 -66
67 Lira -36 -67
68 Nawra -34 -68
69 Buźnica (Gmina Żydowska) -- -69
70 Fribe August -32 -70
71 Fribe August -30 -71
72 Krausse Marcin -28 -72
73 Michalak ul. Leszcz. -- -73
74 Ratajczak -22 -74
75 Bortel Franciszek -20 -75
76 Kolewe Georg -18 -76
77 Ogrodowczyk -16 -77
78 Pietrzyński Edmund -14 -78
79 Łaska August -12 -79
80 Tuliszka -10 -80
81 Misiak Adam -8 -81
82 Gmina Żydowska -6 -82
83 Przymuszała Franciszek -4 -83
84 Smyczyński -2 84

20. ul. Kościelna.

1 Żakowski Antoni -1 -1
2 Szurkowski -2 -2
3 Gaumer Ernst -3 -3
4 Werner Hipolit -5 -4
5 Krajewicz Adam -7 -5
6 Skoracki -9 -6
7 Wąsowski Tomasz -11 -7
8 Ciesielski Marcin -13 -8
9 miasto Leszno -15 -9
10 miasto Leszno -- -10
11 miasto Leszno -- -11
12 Conrad Teresa -21 -12
13 Wawrzyniak -23 -13
14 Wawrzyniak wchód z ul. Szkolnej -25 -14
15 Haüsler Heinrich -20 -15
16 Pieprzyk Jan -- -16
17 Vetter Otto -16 -17
18 Winkler -14 -18
19 Łuczak -12 -19
20 Dom katolicki -8 -20
21 Kościół św. Mikołaja -4 -21
22 Stajewski Marjan -- -22

21. ul. Król. Jadwigi.

1 Werner Józef -1 -1
2 Bladocha Ignacy -3 -2
3 Ochronka -5 -3
4 Ochronka -- -4
5 Roszak Walenty -- -5
6 Rochowiak -7 -6
7 Wasiński Erancisztk -9 -7
8 SmakuIski Franciszek -11 -8
9 Smakulski Franciszek -13 -9
10 Mann Teodor -15 -10
11 Mann Teodor -- -11
12 Bresiński i Ska (Spichlerz) -- -12
13 Dom Sierot -17 -13
14 Kapała Ignacy -19 -14
15 Kapała Ignacy -- -15
16 Kucharski -23 -16
17 Günter Marcin -25 -17
18 Łukowski Franciszek -27 -18
19 Ratajczak Antoni -29 -19
20 Wurst Klementyna -31 -20
21 Schulz Franciszek -35 -21
22 Gmina św. Jana -46 -22
23 Kasyno oficerskie -44 -23
24 Dr. Gutsche -42 -24
25 Gmina św. Jana -40 -25
26 Sikora Piotr -38 -26
27 Rzepka Józef -36 -27
28 Łaska Rudolf -- -28
29 Łaska Rudolf -32 -29
30 Hermann Augustyn -- -30
31 Tuliszka Stefan -26 -31
32 spadkobiorcy Michaelis -24 -32
33 spadkobiorcy Michaelis -22 -33
34 Antczak -20 -34
35 Bänsch Katarzyna -18 -35
36 Kirste Teodor -16 -36
37 Firma "Kanold" -14 -37
38 Rzepka Józef -2 -38
...
cdn.

_________________
pozdrawiam Grażyna
bugakg@gmail.com

"Człowiek żyje tak długo, jak długo trwa pamięć o nim''


Góra
 Zobacz profil  
 
Wyświetl posty nie starsze niż:  Sortuj wg  
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 43 ] 

Strefa czasowa: UTC + 1


Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 9 gości


Nie możesz rozpoczynać nowych wątków
Nie możesz odpowiadać w wątkach
Nie możesz edytować swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów

Szukaj:
Skocz do:  
cron
POWERED_BY
Przyjazne użytkownikom polskie wsparcie phpBB3 - phpBB3.PL